Abp Michalik: Sztuka nie powinna bezkrytycznie przekraczać granic

– Sztuka, która ma być bliżej ducha, nie powinna bezkrytycznie przekraczać granic i być narzędziem obrazy uczuć ludzi wierzących – napisał przewodniczący Episkopatu Polski w oświadczeniu wydanym w związku z wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej, w ramach której został sprofanowany Krzyż. Abp Michalik podkreśla, że Krzyż jest świętym znakiem mocno wpisanym w naszą rodzimą kulturę i tradycję.

 

 

Oświadczenie ws. profanacji Krzyża

 

Kolejny raz został zbezczeszczony Krzyż, znak miłości Boga do człowieka, święty znak mocno wpisany w naszą rodzimą kulturę i tradycję.

W nawiązaniu do wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, podczas której została przedstawiona profanacja Chrystusowego Krzyża, pragnę wyrazić oburzenie i niesmak, z powodu obrazoburczego aktu, który uważam za niedopuszczalny.

Krzyż jest znakiem, który należy adorować w sposób godny człowieka i Boga. Sztuka zaś, która ma być bliżej ducha, nie powinna bezkrytycznie przekraczać granic i być narzędziem obrazy uczuć ludzi wierzących. Należy bronić się przed ekspresjami chorych wyobraźni, które nie promują dobra, prawdy i piękna.

Zdrowym przejawem jest słuszna reakcja Biskupa miejsca, Radia Maryja i licznych ludzi, na tego rodzaju przedstawienia, z czym też niniejszym się solidaryzuję.

 

 +Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r.

2017-06-26T10:05:57+00:00 08 listopada 2013|Słowo|