Akt oddania świata Maryi, Matce Kościoła

Maryjo, Matko Kościoła!

(Oto my, Biskupi polscy, z duchowieństwem i przedstawicielami całego ludu Bożego, zgromadziliśmy się w Twojej Jasnogórskiej stolicy. Niedawno przeżywaliśmy po raz pierwszy w dziejach Twoje święto „Matki Kościoła”. Teraz czujemy się zobowiązani, aby nie tylko podziwiać Cię w chwale Twojego nowego imienia, ale wzywać na pomoc światu).

… Sprowadza nas do Ciebie głęboka troska o całą ludzkość, nękaną wojnami, pełną męki i niepokoju, dręczoną przez nienawiść, pychę i samolubstwo. Stajemy przed Tobą zatrwożeni o przyszłość pokoleń, które nurtuje bunt i pokusa obalenia wszystkich praw wraz z całym dorobkiem przeszłości. Widzisz, Matko, mękę rodziny ludzkiej. Oto w wielu sercach miejsce wiary i miłości Boga, zajmuje zwątpienie i niewiara. Ludzie zapatrzeni w wizję szczęścia doczesnego oddalają się od Twego Syna, odrzucają Jego miłość i łaskę.

Przychodzimy do Ciebie, Matko po ratunek. By go uprosić, pragniemy Ci oddać Kościół Chrystusowy i cały świat. Czujemy się żywą cząstką Kościoła Twojego Syna. Jest to nasz Kościół, dlatego mamy prawo Tobie go oddać. Jesteśmy również żywą cząstką rodziny ludzkiej, która jest naszą rodziną, dlatego i ją możemy Tobie oddać.

Do odpowiedzialności za Kościół i za moralne oblicze świata wezwał nas  Sobór Watykański II. Ale przede wszystkim Ty sama uwrażliwiłaś nam serca na dolę wszystkich ludzi i Kościoła Powszechnego. Z Twojego przecież natchnienia oddaliśmy na Jasnej Górze Milenijnym Aktem cały Naród, żyjący w kraju i poza jego granicami, w Twoją macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. W duchu tego aktu czujemy się przez Ciebie przynaglani do obowiązku śpieszenia z nadprzyrodzoną pomocą Kościołowi i światu.

(Czynimy to  w najściślejszej łączności z intencjami Ojca Świętego Pawła VI, który ogłaszając Ciebie Matką Kościoła, wobec wszystkich Ojców Soboru, powierzył Twemu macierzyńskiemu Sercu cały Kościół Chrystusowy i rodzinę ludzką).

Wielkim głosem przeto z polskiej ziemi, oddanej Tobie, wołamy: Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa – okaż się Matką Kościoła! Matko Kościoła Chrystusowego – okaż się Matką rodziny człowieczej! Ty wszystko możesz wyprosić. Tobie Bóg niczego nie odmawia. Prosimy Cię – dzisiaj. Jeśli do potęgi Twojego działania potrzebna jest nasza modlitwa, to my Cię wzywamy i błagamy: „Przybądź nam Miłościwa Pani, ku pomocy!” Przybądź na ratunek rodzinie ludzkiej!

***

Matko Kościoła! My Biskupi, duchowieństwo i cały lud Boży w Polsce, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół Powszechny i rodzinę ludzką, oddajemy Tobie najpierw Kościół Twojego Syna, Mistyczne Ciało Chrystusa, z widzialną Głową na ziemi – Ojcem Świętym, ze wszystkimi Biskupami świata, duchowieństwem i całym ludem Bożym. Polecamy Ci także wszystkie wspólnoty chrześcijańskie.

Twemu Macierzyńskiemu Sercu, Matko Kościoła i Królowo Wszechświata, powierzamy cały świat, wszystkich ludzi żyjących na globie ziemskim, całą rodzinę ludzką, oddajemy Tobie ludy wszystkich kontynentów: Azji, Australii, Afryki, obu Ameryk, Oceanii – zwłaszcza – narody Europy, z którymi Opatrzność od tysiąca lat zespoliła nas więzami chrześcijańskiej kultury.

W poczuciu wspólnej odpowiedzialności za cały Kościół oraz z tytułu historycznych powiązań i dziejowych przeznaczeń, powierzamy Tobie, Matko Kościoła i Matko całej rodziny ludzkiej, naszych najbliższych sąsiadów. Oddajemy Ci więc pobratymców, przez których otrzymaliśmy światło wiary, umocnionej męczeńską krwią biskupa Wojciecha, patrona Polski. Oddajemy Ci Naród, z którym łączy nas postać misjonarza i przyjaciela Polski – św. Brunona, a także wiekopomny Zjazd Gnieźnieński, na którym została utworzona pierwsza metropolita. Oddajemy Ci również i tych naszych sąsiadów, z którymi wiąże nas szczególnie miłość do Ciebie, Maryjo, czczona tam od wieków w tylu sławnych ikonach.

***

Matko Kościoła i Matko całej rodziny ludzkiej! Pokaż, że jesteś nam Matką! Obroń świat przed nienawiścią i wojną. Zjednocz wszystkie ludy i narody. Bądź Matką jedności i Królową pokoju. Niech na całym świecie zapanuje zgoda, jedność i miłość. Okaż się Matką wiary dla zeświedczałej ludzkości. Spraw, aby Kościół Twojego Syna, obecny w świecie współczesnym, pomógł ludzkości odnaleźć drogę do Boga i zjednoczył ją z Ojcem, Stworzycielem nieba i ziemi.

Przyjmij Matko Kościoła, ten akt naszej bezgranicznej ufności i zawierzenia, którym oddajemy i powierzamy Tobie losy Kościoła i całej rodziny człowieczej, tak bardzo potrzebującej Twojej matczynej troski, opieki, miłości i ratunku. Pod Twoją obronę uciekamy się! Pod Twoją obronę oddajemy cały Kościół i świat! Naszymi prośbami nie racz gardzić, Święta Boża Rodzicielko, Matko Kościoła i Pani Wszechświata! Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj. Amen.

126 Konferencja Episkopatu Polski

Jasna Góra, 5 września 1971 r.

 

 

 

 

 

2018-05-17T23:57:58+00:00 17 maja 2018|Miscelanea|