Akt zawierzenia kobiety polskiej

Jasnogórska Królowo Polski, Matko moja Najmilsza!

Oto ja ……….. dziś ponownie oddaję się Tobie i chcę być na zawsze Twoja. Przyjmij moje serce i całe moje życie. Przyrzekam Ci widzieć i szanować obraz Boży w każdym człowieku, także nienarodzonym i bezbronnym. Spraw, Matko, bym z Tobą i przez Ciebie była zawsze pomocą do dobrego. Weź w swą opiekę wszystkich, których kocham, mój cały Naród i wszystko, co Polskę stanowi.

Zwycięska Pani Jasnogórska, Tobie ufamy! Ciebie błagamy! Tobie zawierzamy! Amen.

 

[Tekst za: Komisja Episkopatu ds. duszpasterstwa kobiet, Warszawa 1981]
2018-03-07T20:39:39+00:00 07 marca 2018|Miscelanea|