Akt Zawierzenia Matce Bożej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Akt Zawierzenia Matce Bożej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z okazji zakończenia Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Głogów, 23 sierpnia, R.P. 1992 r.

 

Maryjo, niestrudzona Pośredniczko łask, Królowo Polski, Królowo Rokitniańska! Uwielbiamy wraz z Tobą Boga Ojca, którego jesteś najmilszą Córą, Syna Bożego, którego jesteś Matką, i Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą.
Dzięki Tobie tajemnice wiary stają się nam bliskie, a miniony rok Twojej peregrynacji stał się dla nas czasem łaski Nawiedzenia i wielkiej zapobiegliwości Ducha Świętego o to, aby Dobra Nowina o miłosierdziu Chrystusa, któremu bezgranicznie ufamy, dotarła do każdego człowieka; aby nawrócili się grzesznicy; aby do rodzin i serc wróciła modlitwa, a z nią zgoda i miłość; aby nasza wiara stawała się odważna i żywa; aby młodzi pokochali Chrystusa i szli na służbę w kapłaństwie, w życiu kontemplacyjnym i apostolstwie świeckich; aby coraz więcej ludzi czuło odpowiedzialność za wiarę, Kościół i Ojczyznę.
Wraz z biskupami, kapłanami i klerykami naszego paradyskiego Seminarium, wraz z zakonami i całym powierzonym mi Ludem Bożym dziękuję Bogu za łaskę peregrynacyjnego Nawiedzenia i wraz z Tobą pragnę wyśpiewać dziękczynne MAGNIFICAT – hymn uwielbienia.
Patrząc na dzieło, które dokonało się przez długotrwałe adoracje, czuwania i modlitwy, liczne spowiedzi i przyjęte Komunie święte, a także przez podjęte postanowienia, zawierzamy Ci nasze nadzieje na wzrost Kościoła w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Kościoła żyjącego w naszych sercach i parafiach, a także nadzieje na nowy ład moralny w Ojczyźnie, która poraniona duchowo, potrzebuje Twojej pomocy.
Zawierzamy Ci biskupów, kapłanów i każdego kleryka z naszego Seminarium, zakony i pracowników kościelnych oraz katechetów świeckich, którzy podjęli trud nauczania religii i umacniania wiary. Wspieraj swą modlitwą słabych i cierpiących, wypraszaj nawrócenie grzesznikom, a wszystkim wytrwanie w łasce aż do końca.
Strzeż ducha modlitwy w istniejących grupach modlitewnych, upraszaj nowe powołania do kapłaństwa i służby Bogu dla diecezji i całego Kościoła.


Królowo Polski,
Matko Cierpliwie Słuchająca,
módl się codziennie za nami.

+ Józef Michalik
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

2017-06-16T19:42:00+00:00 23 sierpnia 1992|Inne|