Apel Przewodniczącego KEP do biskupów diecezjalnych o ogłoszenie zbiórki ofiar na rzecz powodzian

Warszawa, 20.05.2010 r. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Józefa Michalika, skierowany do biskupów diecezjalnych z prośbą o zorganizowanie w dniu 30 maja 2010 r. zbiórki ofiar na rzecz osób, które ucierpiały na skutek powodzi.

Eminencjo/Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie,
zwracam się do Waszej Eminencji/Ekscelencji z uprzejmą prośbą o ogłoszenie w niedzielę 30 maja 2010 r. w kościołach na terenie swojej diecezji zbiórki ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych przez powódź, która dotknęła mieszkańców południowej Polski.
Caritas Polska przekazała 400 tys. zł do Caritas diecezjalnych, które już włączyły się w niesienie pomocy mieszkańcom miejscowości dotkniętych klęską powodzi.
Na pomoc oczekują tysiące rodzin, które straciły dach nad głową oraz dorobek całego życia. Wśród nich są osoby starsze, wymagające szczególnej pomocy i troski. Ufam, że pozyskane środki pomogą nie tylko w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb życiowych, ale także ułatwią odbudowę domów, budynków gospodarczych i zakup narzędzi pracy oraz sprzętu domowego.
Proszę, aby zebrane ofiary Kuria lub Caritas diecezjalna jak najszybciej przekazała na konto Caritas Polska:
PKO BP: 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

z dopiskiem „POWÓDŹ POŁUDNIE”.
Wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza duchowieństwo, wspólnoty zakonne i wiernych, proszę o modlitwę w intencji poszkodowanych i ludzi niosących im pomoc.
Bożej opiece polecam i łączę się w modlitwie
+ Józef Michalik

Arcybiskup Metropolita Przemyski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

2017-06-19T14:48:14+00:00 20 maja 2010|Słowo|