Bibliografia

Bibliografia 2017-11-27T12:41:42+00:00

2004

 • [Dokonania i zadania Kościoła – ankieta KAI nt. minionego roku. Abp Józef Michalik], „Wiadomości KAI”, 2004, nr 1, s. 6-7.
 • Abp Michalik: nawzajem ściągamy się z dobrej ścieżki. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, „Wiadomości KAI”, 2004, nr 12, s. 5.
 • Alarm dla Europy. Rozm. przepr. Ryszard Tłuczek, „Niedziela”, 2004, nr 32, s. 12. – Toż, „Wychowawca”, 2004, nr 10, s. 28. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2004, nr 8, s. 681-684.
 • Chcę bardziej kochać Jezusa. Rozm. przepr. Arkadiusz Jasiewicz, „Communitas”, 2004, nr 5, s. 6-9.
 • Chrystus nadzieją Europy, „L’Osservatore Romano”, 2004, nr 5, s. 57-59.
 • Drodzy Czytelnicy „Przemyskiej Niedzieli”, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 52, s. I.
 • Drodzy katecheci archidiecezji przemyskiej, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 35, s. VII.
 • Drodzy Młodzi diecezjanie, mieszkańcy Łańcuta i okolic. Zaproszenie [na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej], w: Młodzież na modlitwie. O nową wyobraźnię miłosierdzia. Przewodnik liturgiczny – Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej (Łańcut 2-4.04.2004), Łańcut 2004, s. 9-10. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 1-3, s. 104-105.
 • Eucharystia źródłem naszej nadziei. Zarys programu duszpasterskiego rok 2004/2005 (List pasterski Metropolity Przemyskiego na Adwent 2005), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 4, s. 71-74. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 49, s. I-II.
 • Europa bez Boga nie ma przyszłości. Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. na Polach Wilanowskich w Warszawie 2.05.2004 r., „Niedziela”, 2004, nr 20, s. 8,13. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2004, nr 5, s. 424-430. – Toż pod tyt. Czymże jest ta Ojczyzna dla mnie?, „Wiadomości KAI”, 2004, nr 19, s. 10-12. – Toż, „Via Consecrata”, 2005, nr 7-8, s. 12-15. – Toż pod tyt. Homilia podczas uroczystości na placu budowy Świątyni Opatrzności Bożej (2.05.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, z. 1-3, s. 122-129.
 • Fragmenty homilii wygłoszonej dla Grup Caritas (tekst nieautoryzowany), „Mój Pasterz”, 2004, nr 4, s. 20.
 • Homilia na Finale Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, z. 1-3, s. 138-144.
 • Homilia na święceniach kapłańskich 2004 w Archikatedrze (30.05.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, z. 1-3, s. 135-138.
 • Homilia podczas Mszy św. w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara (Przemyśl, 19.01.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 4, s. 133-140.
 • Homilia wygłoszona w wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Maryjnym w Hyżnem (7.09.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 4, s. 182-188.
 • Jesteśmy mądrym Narodem. Rozm. przepr. Sylwester Łącki CSMA i Paweł Smogorzewski, „Powściągliwość i Praca”, 2004, nr 10, s. 4-7.
 • Jubileusz 40-lecia kapłaństwa. Homilia na zjeździe kolegów rocznikowych, który odbył się w diecezji łomżyńskiej, z udziałem tamtejszego biskupa Sta­nisława Stefanka (Szepietowo, 22.05.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 1-3, s. 130-134.
 • Kazanie Jubileuszowe. Homilia na 25-lecie Księdza Prymasa Józefa Kardynała Glempa (Warszawa, 18.03.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 1-3, s. 116-122. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2004, nr 3, s. 232-236. – Toż [fragm.] pod tyt. Nie boimy się przyszłości, „Gazeta Wyborcza”, 2004, nr 68, s. 27.
 • Kazanie na pogrzebie bpa Bolesława Taborskiego (Przemyśl, 20.11.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 4, s. 83-87.
 • Klęska człowieka jest klęską Kościoła. Rozm. przepr. Ewa K. Czaczkowska, „Rzeczpospolita”, 2004, nr 11, s. A4.
 • Kochać ludzi na kolanach. Rozm. przepr. Wawrzyniec Kłosiński [Polskie Radio Białystok, audycja z 24 maja 2004 r.] „Komunikat”, 2004, nr 2, s. 16.
 • Komplementarność postaw Marty i Marii. Homilia na Inauguracji Roku Aka­demickiego – Papieska Akademia Teologiczna (Kraków, 20.10.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 4, s. 75-78.
 • Kościołowi nie są potrzebne przywileje. Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski i Bogumił Łoziński, „Wiadomości KAI”, 2004, nr 13, s. 15-19.
 • Kościół potrafi stawiać wymagania [Wywiad dla Programu I Polskiego Radia]. Rozm. przepr. Małgorzata Słomkowska, „Gazeta Wyborcza”, 2004, nr 68, s. 27.
 • Kościół z bliska i z daleka. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2004, nr 41, s. 13.
 • List Biskupów Polskich do premiera Berthie Aherna w sprawie odwołania się do Boga i do chrześcijaństwa w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej (1.05.2004), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 21.
 • List Metropolity z okazji poświęcenia szlaku turystycznego im. Jana Pawła II, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, z. 1-3, s. 107-108.
 • List Metropolity z okazji poświęcenia krzyża na Kopystańce, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, z. 1-3, s. 108-109.
 • List nadesłany przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w podziękowaniu za posługę Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego jako pierwszego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z ComECE, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” , 2004, nr 4, 482.
 • List pasterski na wakacje 2004, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, z. 1-3, s. 110-111.
 • List pasterski o modlitwie różańcowej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, z. 1-3, s. 112-115.
 • List Prezydium KEP w sprawie Konferencji w Nairobi na temat zakazu stosowania min przeciwpiechotnych (13.09.2004), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 25.
 • List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Premiera Silvio Berlusconiego o projekcie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej (3.09.2003), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 19.
 • Mija ważny rok. Na drogach posługiwania. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2004, nr 51, s. 10.
 • Mówić prawdę. Rozm. przepr. Jolanta Niewińska, Zygmunt Bochenek, „Wzrastanie”, 2004, nr 187, s. 2-3.
 • Na drodze posługiwania. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2004, nr 40, s. 9.
 • Naśladować Chrystusa miłosiernego za wzorem św. Józefa Sebastiana, biskupa [Fragmenty listu metropolity przemyskiego], „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 1, s. I, IV.
 • Nie jestem prorokiem. Rozm. przepr. Katarzyna Kolęda-Zalewska, „Przekrój”, 2004, nr 13, s. 24-25.
 • Nigdy nie przeżywaliśmy czegoś podobnego! Refleksje podsumowujące Nawie­dzenie, „Jasna Góra”, 2004, nr 2, s. 34.
 • Odczytując znaki czasu…, „Niedziela”, 2004, nr 48, s. 14. – Toż pod tyt. Znaki czasu…, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2004, nr 11, s. 1101-1104.
 • Odczytując znaki czasu…, „Niedziela”, 2004, nr 52, s. 11.
 • Odczytując znaki czasu…. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2004, nr 44, s. 9.
 • Odpowiedzialność wiernych świeckich za Kościół lokalny i powszechny (1), „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 11, s. I,IV.
 • Odpowiedzialność wiernych świeckich za Kościół lokalny i powszechny (2). Para­fia i stowarzyszenia świeckie, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 12, s. I, IV.
 • Odpowiedzialność wiernych świeckich za Kościół lokalny i powszechny (3). Stały wzrost – formacja, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 13, s. I-II.
 • Odpowiedzialność wiernych świeckich za Kościół. Wystąpienie na Radzie Duszpasterskiej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 1-3, s. 175-183.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski co do odwołania się do dziedzictwa chrześcijańskiego w tekście Traktatu Konstytucyjnego UE (12.05.2004), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 56.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po przyjęciu Traktatu Konstytucyjnego (19.06.2004), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 57.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych (1.05.2004), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 56.
 • Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (21.09.2004), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 57.
 • Pasterz ofiarny i gorliwy. Homilia na pogrzebie bpa Stefana Moskwy (Przemyśl 20.10.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 4, s. 79-83.
 • Pismo Metropolity Przemyskiego do katechetów Archidiecezji, „Biuletyn Kate­chetyczny”, 2004, nr 6, s. 11.
 • Po spotkaniu biskupów Europy w Leeds. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2004, nr 43, s. 9.
 • Po śladach świętych. Rozm. przepr. Henryk Zieliński, w: Idziemy. Odpowiedź biskupów polskich na wezwanie Papieża „Wstańcie, chodźmy!”, Często­chowa 2004, s. 253-270.
 • Podziękowanie Ojcu Świętemu za list, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, z. 1-3, s. 19-20.
 • Pola odpowiedzialności świeckich. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2004, nr 47, s. 13. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2004, nr 11, s. 1099-1101.
 • Pomódlmy się za siebie. Życzenia abp. Michalika dla czytelników KAI, „Wiadomości KAI”, 2004, n 51/52, s. 5.
 • Pomóżmy powodzianom! Komunikat odczytany w kościołach archidiecezji w dniu 15 sierpnia 2004 r., „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 34, s. I.
 • Pozostać przy Jezusie z Maryją! [Homilia na zakończenie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 18.09.2004], „Zamojski Informator Diecezjalny”, 2004, nr 3, s. 300-305. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 40, s. I, III.
 • Proszę was o modlitwę. Rozm. przepr. Tomasz Gołąb, „Gość Niedzielny”, 2004, nr 13, s. 16.
 • Przemyśla nie zamierzam, opuszczać. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 16, s. I, IV.
 • Różańcowa szkoła wiary, „Mój Pasterz”, 2004, nr 1, s. 3.
 • Słowo podczas pogrzebu śp. M. Marietty Kopińskiej – Stara Wieś (tekst nie­autoryzowany), „W Służbie Niepokalanej”, 2004, nr 3, s. 56-57.
 • Słowo wstępne, w: Idziemy. Odpowiedź biskupów polskich na wezwanie Pa­pieża „Wstańcie, chodźmy!”, Częstochowa 2004, s. 5-6.
 • Słowo wstępne, w: Kazimierz Kaczor, Ożywienie nabożeństw w diecezji prze­myskiej przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Studium historyczno-liturgiczne, Haczów 2004, s. 5.
 • Słowo wstępne, w: Marcin Ludwicki, Biskup. Rzecz o św. Józefie Sebastianie Pelczarze, Ząbki 2004, s. 5-7.
 • [Słowo wstępne], w: Przemyśl. Historia wiary narodów i dzieje sztuki, red. ks. Witold Ostafiński, Ząbki 2004, s. [5].
 • [Słowo wstępne do cyklu katechez – III podróż Misyjna św. Pawła], „Mój Pa­sterz”, 2004, nr 4, s. 5.
 • Służyć Ewangelii nadziei. (Tekst referatu wygłoszonego 29.02.2004 r. na Jasnej Górze podczas Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu „Światło-Życie”), „Niedziela” Dodatek Akademicki, 2004, Seria T, nr 16, s. I-VI.
 • Spojrzenie Rady Kapłańskiej na odpowiedzialność. [Wystąpienie na Radzie Kapłańskiej 6.03.2004], „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 1-3, s. 184-189.
 • Święta, które rodzą nadzieję, „Przewodnik Katolicki”, 2004, nr 51-52, s. 3.
 • Telegram kondolencyjny po śmierci prof. Stefana Swieżawskiego (20.05.2004), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 22-23.
 • Telegram kondolencyjny po śmierci Zygmunta Kubiaka (19.03.2004), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 21.
 • Uszanować tradycję i otworzyć się na przyszłość. Rozm. przepr. Ireneusz Sku­biś, „Niedziela” R.47 (2004), nr 14, s. 12.
 • W szkole duchowości Maryi. Homilia w ramach obchodów 200-lecia diecezji koszyckiej (Gaboltow – Słowacja, 18.07.2004), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 1-3, s. 152-156.
 • Wezwanie do „Nowenny modlitw i czynów pobożnych” w związku z przemia­nami historycznymi, w jakie wstępuje Polska, „Kronika
 • Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 1-3, s. 105-107. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 17, s. I.
 • Wiara, która uzdrawia. [Homilia – Niedziela w oktawie Bożego Ciała, Łódź 13.06.2004], „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 1-3, s. 144-152. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2004, nr 6, s. 359-365.
 • Wielkopostne czyny miłosierdzia. List pasterski na Wielki Post 2004 r. „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, nr 1-3, s. 99-103. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 9, s. I-II.
 • Wprowadzenie, do: „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2004, nr 1 (9), s. 7.
 • Wstęp, w: Trwać pod spojrzeniem Pana. Księga Pamiątkowa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski Arcybiskupa Warszawskiego Wielkiego Kanclerza UKSW w dwudziestą piątą rocznicę święceń bisku­pich, red. Andrzej F. Dziuba, Warszawa 2004, s. 9-12.
 • Wzorzec nowoczesnego kapłaństwa [List pasterski z lipca 2002 r.], „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 2004, nr 3, s. 166-173. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2004, nr 4, s. 183-190.
 • Zamiast wstępu, w: Katecheza w służbie wiary. Księga pamiątkowa dedyko­wana Księdzu Prałatowi Doktorowi Bronisławowi Twardzickiemu, red. Waldemar Janiga, Tadeusz Kocór, Przemyśl 2004, s. 11-13.
 • Zawsze się czuję łomżyńskim księdzem. Rozm. przepr. Paweł Bejger, „Głos Katolicki”, 2004, nr 37, s. 1, 3.
 • Źródło informacji i szkoła formacji, „Niedziela Przemyska”, 2004, nr 18, s. V.
 • Życzenie Ks. Abpa Józefa Michalika dla Ojca Świętego na urodziny, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2004, z. 1-3, s. 17.

2005

 • Abp Józef Michalik: lustrację trzeba przeprowadzić w prawdzie, miłości i sprawiedliwości, „Wiadomości KAI”, 2005, nr 7, s. 8.
 • Abp Józef Michalik: Zaczyna się nowa obecność Papieża [Wybrane wypowiedzi, pisma kondolencyjne i nekrologi związane ze śmiercią Jana Pawła II], „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2005, nr 4, s. 497-498.
 • Abp Michalik: głosujcie na ludzi wyznających wartości chrześcijańskie, nawet na niewierzących, „Wiadomości KAI”, 2005, nr 35, s. 2.
 • Abp Michalik o przesłaniu Benedykta XVI do Polaków, „Wiadomości KAI”, 2005, nr 50, s. 4.
 • Akcja Katolicka w służbie nowej ewangelizacji. Rozm. przepr. Zbigniew Su­chy, „Niedziela”, 2005, nr 11, s. 13.
 • Akcja Katolicka wobec wyzwań współczesności. (Słowo do uczestników piel­grzymki Akcji Katolickiej w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, 14.05.2005), „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 24, s. III-IV.
 • Akcja Katolicka zobowiązaniem duszpasterskim – dlaczego?, w: Rodzina drogą Kościoła. Księga jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łom­żyńskiego Stanisława Stefanka TChr, red. Mieczysław Ozorowski, Woj­ciech Nowacki, Łomża 2005, s. 535-542.
 • Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [Msze św. w intencji śp. Jana Pawła II] (6.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 22. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005 , z. 1-2, s. 28.
 • Był głodny człowieka. Rozm. przepr. Ewa Czaczkowska, „Rzeczpospolita”, 2005, nr 78, s. 2.
 • Chrześcijanin nie może żyć bez miłości. Homilia wygłoszona podczas Dnia Wspólnoty Caritas (2.04.2005), „Mój Pasterz”, 2005, nr 3, s. 12-13.
 • Co z tymi teczkami? Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2005, nr 21, s. 10.
 • Człowiek jest lepszy niż nam się wydaje. Rozm. przepr. Wojciech Zagrodzki CSsR, „Homo Dei”, 2005, nr 3, s. 33-48.
 • Droga trudna, ale bezpieczna. Homilia na Światowy Dzień Życia Konsekrowa­nego, „Via Consecrata”, 2005, nr 4, s. 7-10.
 • Duchowość – formacja – akcyjność gwarantem rozwoju Akcji Katolickiej, „Zeszyty Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, s. 32-34.
 • Gdzie był Pan Bóg? [O tragedii w Azji], „Niedziela”, 2005, nr 5, s. 11.
 • Homilia w czasie Mszy św. dla pielgrzymów piekarskich (Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich, 29.05.2005), „Wiadomości Archidiecezjalne” [Katowice], 2005, nr 5, s, 264-270.
 • [Homilia wygłoszona w Wielki Czwartek], „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 15, s.II,V.
 • Homilia [podczas Mszy św. przed spotkaniem opłatkowy dla ludzi ubogich i samotnych zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej] (Przemyśl, katedra 23.12.2004), „Mój Pasterz”, 2005, nr 1, s. 14-15.
 • Homilia [podczas uroczystości dziękczynnej poświęcenia figury bł. S. Celestyny Faron] (tekst nieautoryzowany), „W Służbie Niepokalanej”, 2005, nr 2, s. 53-57.
 • Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie uroczystości jubileuszowych 80-lecia Diecezji Łomżyńskiej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży (28.10.2005), „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, 2005, nr 4, s. 74-82.
 • Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w 50-lecie uwięzienia Ks. Prymasa Wyszyńskiego, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, z. 3-4, s. 120-128.
 • Homilia wygłoszona podczas święceń kapłańskich w Archikatedrze Przemyskiej, Przemyśl (15.05.2005), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, z. 1-2, s. 278-284.
 • Ideologie zła. Refleksje nad przesłaniem książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsa­mość”. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2005, nr 35, s. 13.
 • Janie Pawle II, dziękujemy! Homilia Arcybiskupa Józefa Michalika wygłoszona w Grotach Watykańskich podczas wizyty Biskupów Polskich „ad limina apostolorum” (2.12.2005), „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, 2005, nr 4, s. 83-86. – Toż, „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 2 (280), s. 34-35. – Toż pod tyt. U grobu Apostoła Piotra. „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, z. 3-4, s. 129-133.
 • Jestem Panu Bogu wdzięczny za dar Ojca Świętego. Rozm. przepr. Marcin Kapłon, „Communitas”, 2005, nr 3, s. 7-9.
 • Wielkich dzieł Boga – nie zapominajcie! Komunikat Prezydium KEP po zakończeniu III Krajowego Kongresu Eucharystycznego oraz po akcie pojednania Polaków i Ukraińców (20.06.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 48. – Toż, „L’Osservatore Romano”, 2005, nr 9, s. 54.
 • Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po wyborze Benedykta XVI (19.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 26-27.
 • Kościół w służbie robotnika [Homilia wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Piel­grzymki Świata Pracy na Jasną Górę (18.09.2005)], „Niedziela”, 2005, nr 40, s. 11. – Toż pod tyt. Nie oddawajmy Ojczyzny w niewiadome ręce, „Nasz Dziennik”, 2005, nr 24-25, s. 20-21. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2005, nr 7, s. 1121-1128.
 • Królowa Polski – Obrończyni Narodu. Homilia wygłoszona z okazji 350. rocznicy obrony Jasnej Góry, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005 , z. 1-2, s. 261-269.
 • [List gratulacyjny z okazji 25-lecia sakry biskupiej abp. Władysława Ziółka], „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2005, nr 5, s. 496-497.
 • List Konferencji Episkopatu Polski do Ojca Świętego Jana Pawła II, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, z. 1-2, s. 15.
 • List Metropolity do Dzieci, w: Chwalmy Boga! Modlitewnik dziecka Bożego, Przemyśl 2005, s. 8-9.
 • List Prezydium KEP do Marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza [w sprawie projektu „Ustawy o świadomym rodzicielstwie”] (10.02.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 35-36.
 • List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisz, osobistego sekretarza Ojca Świętego Jana Pawła II (3.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 20-21.
 • List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do ks. kard. Martineza Eduardo Somalo, Kardynała-Kamerlinga (3.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 19.
 • List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Ojca Świętego Benedykta XVI (19.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 16.
 • List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch Ks. Kard. Kamillo Ruiniego (19.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 27-28.
 • List z Jasnej Góry Rady Stałej i biskupów diecezjalnych do Ojca Świętego Benedykta XVI (3.05.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 29.
 • Miejcie nadzieję. Słowo na Boże Narodzenie 2005 r., „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 52, s. I, III.
 • Miłosierdzie – królewska posługa Maryi. Homilia podczas koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej, „Kronika Diecezji Radomskiej”, 2005, nr 3, s. 409-415. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, z. 3-4, s. 96-103.
 • Modlitwa pojednania odmówiona przez kard. L. Huzara i abp. J. Michalika (19.06.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 45-46.
 • Mocny Kościół ze słabych grzeszników. Rozm. przepr. Artur Stopka i Marcin Jakimowicz, „Gość Niedzielny”, 2005, nr 22, s. 28-29.
 • Na progu nowego roku. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2005, nr 2, s. 11.
 • Nie boimy się prawdy. Rozm. przepr. Marcin Przęciszewski i Bogumił Łoziń­ski, „Wiadomości KAI”, 2005, nr 22, s. 12-14.
 • Nie boję się o los Kościoła. Rozm. przepr. Milena Kindziuk, „Niedziela”, 2005, nr 17, s. 12.
 • O Bracie Rogerze, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”, 2005, nr 8, s. 1059-1060. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2005, nr 7, s. 1059-1060.
 • Obecność i służba. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński i Marcin Przeciszowski, „Wiadomości KAI”, 2005, nr 3, s. 14-16.
 • Od kogo uczyć się serca? Homilia wygłoszona podczas Mszy św. (Dusseldorf, 19.08.2005, Światowe Dni Młodzieży, Kolonia 2005), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005 , z. 3-4, s. 108-114.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po śmierci Jana Pawła II (2.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 18. – Toż pod tyt. Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej, 2005 , z. 1-2, s. 22-23.
 • O wyborze Benedykta XVI, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2005, s. 618-619.
 • Panu Bogu i Kościołowi służy się także cierpieniem. Rozm. przepr. Mariusz Kamieniecki, „Nasz Dziennik”, 2005, nr 77, s. 3.
  Pasterskie refleksje. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2005, nr 43, s. 18.
 • Pieśń najpiękniejsza miłości Boga – Eucharystia. Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej w kościele pw. św. Mikołaja, (Kurten, 18.08.2005, Światowe Dni Młodzieży, Kolonia 2005), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, z. 3-4, s. 104-107.
 • Plany na rok 2005. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, R. 48 (2005), nr 4, s. 11.
 • Posługa pasterska biskupa jest budowaniem mostów, w: W mocy Ducha. Księga jubileuszowa w 25. rocznicę konsekracji biskupiej arcybiskupa Władysława Ziółka metropolity łódzkiego, red. Jarosław Pater, Łódź 2005, s. 17-18.
 • Potrzeba modlitwy za powołanych. Homilia wygłoszona w Archikatedrze Przemyskiej podczas Mszy św. dla członków Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. Jana Balickiego połączonej z udzieleniem święceń prezbiteratu dk. Maciejowi Dżuanowi  (Przemyśl, 22.10.2005), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005 , z. 3-4, s. 115-119.
 • Powołanie i powołani na drogach posługiwania. Rozm. przepr. Zbigniew Su­chy, „Niedziela”, 2005, nr 23, s. 11.
 • Pozostań, Panie, w naszych rodzinach! Homilia podczas III Krajowego Kon­gresu Eucharystycznego i beatyfikacji trzech błogosławionych w Warszawie 19.06.2005, „Wiadomości KAI”, 2005, nr 25, s. 11-13. – Toż, „L’Osservatore Romano”, 2005, nr 9, s. 22-26. – Toż, „Głos”, 2005, nr 25, s. 8-9. – Toż, „Nasz Dziennik”, 2005, nr 142, s.4-5. – Toż, „Via Consecrata”, 2005, nr 10, s. 9-13. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, z. 1-2, s. 285- 296. – Toż, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, 2005, nr 2, s. 101-110. – Toż, „Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej”, 2005, z. 6, s. 443-450. – Toż, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 2005, nr 6, s. 8-17. – Toż, „Prezbiterium”, 2005, nr 5-6, s. 184-193. – Toż, „Świdnickie Wiadomości Kościelne”, 2005, nr 4, s. 131-139. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2005, nr 6-7-8, s. 697-603. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2005, nr 6, s. 761-769. – Toż, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”, 2005, nr 7, s. 298-306. – Toż, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”, 2005, nr 3, s. 295-302.
 • Przedmowa, w: Jan Twardy, Aby słowo wydało plon. O modlitwie, głosiciela i słuchacza Słowa Bożego, Katowice – Ząbki 2005, s. 15-17.
 • Przegląd ostatnich wydarzeń. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2005, nr 13, s. 9.
 • Przemówienie wygłoszone we Lwowie na Mszy św. Pojednania Narodów Polski i Ukrainy w dniu 26.06.2005 r., „Chrystus Królem”, 2005, nr 26, s. 3.
 • Przywracajmy nadzieję ubogim. List pasterski na Adwent 2005, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005 , z. 3-4, s. 87-95. – Toż, „Mój Pasterz”, 2005, nr 5, s. 3-5.
 • Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [po uroczystościach pogrzebowych Jana Pawła II] (8.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 22. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005 , z. 1-2, s. 42-43.
 • Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski [po śmierci i pogrzebie Ojca Świętego] (13.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 23-24. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005 , z. 1-2, s. 39-41.
 • Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum, w: Ukryta w Bogu. Materiały z sympozjum w 100-lecie urodzin i 60. rocznicę śmierci S. Roberty Zofii Ba­biak (1905-1945) ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś, 29-30.06.2005), Stara Wieś 2005, s. 8-11.
 • Słowo wstępne, w: Człowiek Jasnogórski Ojciec Rufin Abramek, red. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, Krystyna Tymińska, Jasna Góra – Częstochowa 2005, s. [9-10].
 • Słowo wstępne, w: Eucharystia drogą do wieczności. Świętej pamięci Księdzu Profesorowi Stanisławowi Potockiemu, red. Dariusz Dziadosz, Przemyśl 2005, s. 5-8.
 • Słowo wstępne, w: W duchu dziękczynienia. 25 lat Przemyskiej Pieszej Pielgrzy­mki na Jasną Górę 1981 – 2005, red. Kazimierz Bełch, Przemyśl 2005, s. 3.
 • Słowo wstępne, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. Waldemar Janiga, Przemyśl-Rzeszów 2005, s. 11-12.
 • Statut Akcji Katolickiej refleksja nad podstawowymi elementami, „Zeszyty Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, s. 35-45.
 • Tajemnica niegodziwości. Refleksje nad przesłaniem książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2005, nr 33, s. 13.
 • Teczki, „Niedziela”, 2005, nr 8, s. 13.
 • Trzeba, by Jasna Góra była nadal twierdzą duchową! Fragment homilii wygło­szonej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 20.01.2005 r. (tekst nieautoryzowany), „Jasna Góra”, 2005, nr 2, s. 8-9.
 • Ubogacił nas przykładem Swego życia. Homilia wygłoszona 3.04.2005 r. w archikatedrze podczas Mszy św. za zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II, „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 17, s. I-II. – Toż, w: Jan Paweł II Wielki 18 V 1920 – 16 X 1978 – 2 IV 2005, red. Józef M. Dołęga, Olecko 2005, („Episteme” 50/2005), s. 231-236.
 • W trosce o duchowość eucharystyczną. Refleksje po Bożym Ciele w Roku Eu­charystii, „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 25, s. I,IV.
 • Wesoły nam dzień dziś nastał. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 13, s. I-II.
 • Wezwanie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do modlitwy za chorego Papieża (1.04.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 17.
 • Wiara promieniuje przez miłość. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na rozpoczęcie Seminarium pod hasłem: S. K. C. – propozycja młodzieży i dla młodzieży, „Mój Pasterz”, 2005, nr 3, s. 17-18.
 • Wprowadzenie, do: „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2005, nr 1 (10), s. 7.
 • Wspólne oświadczenie Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec z okazji 40. rocznicy wymiany listów między oboma Episkopatami w roku 1965, „Wiadomości KAI”, 2005, nr 39, s. 12-13. – Toż „Niedziela”, 2005, nr 40, s. 12. – Toż, „L’Osservatore Romano”, 2005, nr 11-12, s. 44-46.
 • Współpraca współpracy nierówna. Rozm. przepr. Jan Miszczak, „Nowiny”, 2005, Magazyn, nr 92, s. 13.
 • Wstęp, w: Św. Józef Sebastian Pelczar o Eucharystii, red. Iwona Meger SAC, Katowice – Ząbki 2005, s. 5-8.
 • Wszyscy, wspólnie mamy dbać o Polskę. Rozm. przepr. Mariusz Kamieniecki, „Nasz Dziennik”, 2005, nr 26-27, s. 8-9.
 • Wystąpienie podczas uroczystości podpisania przez biskupów Polski i Niemiec wspólnego oświadczenia z okazji 40. rocznicy wymiany listów między oboma episkopatami w 1965 r. (Fulda 21.09.2005), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 2005, nr 9-11, s. 50-51.
 • Z Eucharystii płynie zapał i siła do świadczenia miłosierdzia. List pasterski na Wielki Post 2005 r., w: Rok Eucharystii. Dokumenty Kościoła III. Wyd. przygotowane przez Komisję ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów Episko­patu Polski, Katowice 2005, s. 263-268. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005 , z. 1-2, s. 254-260. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 7, s. I, IV.
 • Z otchłani niepokojów ku światłom nadziei. Homilia [III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny, Przemyśl – 9.09.2005], „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 39, s. I, IV-V.
 • Z Maryją na pątniczym szlaku, w: Stefan Moskwa, Z Maryją ku pogłębionej wierze (wybór kazań), Przemyśl 2005, s. 7.
 • Zachęta do modlitwy za chorego Jana Pawła II, Kronika Archidiecezji Przemyskiej, 2005 , z. 1-2, s. 14.
 • Zadania ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele Polskim. (III Krajowy Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa, 11-12 VI 2005), „Domowy Kościół”, 2005, nr 98, s. 34-42.
 • Zamiast kondolencji, „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 16, s. I, III.
 • Zapłacz Matko Polsko, skoro odchodzi najznakomitszy z Twoich synów. Prze­mówienie na zakończenie narodowej Mszy św. za Jana Pawła II na placu Piłsudskiego w Warszawie (5.04.2005 r.), „Przewodnik Katolicki”, 2005, nr 16, s. 26-27. – Toż, „Nasz Dziennik”, 2005, nr 81, s. 13. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2005, nr 4, s. 466-468. – Toż, „Głos”, 2005, nr 15, s. 5. – Toż, w: Jan Paweł II Wielki 18 V 1920 – 16 X 1978 -2 IV 2005, red. Józef M. Dołęga, Olecko 2005, („Episteme” 50/2005), s. 237-240. – Toż, „Via Consecrata”, 2005, nr 5, s. 42-43. – Toż, „Świdnickie Wiadomości Kościelne”, 2005, nr 4, s. 20-22. – Toż, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 2005, nr 4, s. 30-32.– Toż, „Wiadomości Diecezji Łowickiej”, 2005, nr 2, s. 21-23. – Toż, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”, 2005, nr 2, s. 194-197.
 • Zaproszenie na Jasną Górę [Do Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Go­spodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska], „Wspólnota”, 2005, nr 2, s. 1.
 • Zaproszenie na Kongres [III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny 9-10.09.2005], „Niedziela Przemyska”, 2005, nr 35, s. I-II.
 • Zostań z nami, Panie. Homilia wygłoszona podczas II ogólnopolskiej pielgrzymki alumnów Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005, z. 1-2, s. 270-277.
 • Żyjmy w miłości wzajemnej, w miłości Boga i człowieka [Homilia wygło­szona we Lwowie (26.06.2005)], „L’Osservatore Romano”, 2005, nr 9, s. 54-55. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2005 , z. 1-2, s. 297-301.

2006

 • Abp Józef Michalik o liście Prezydium KEP w sprawie Radia Maryja, Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI”, 2006, nr 8, s. 4.
 • Abp Józef Michalik: Jestem wdzięczny Bogu za Benedykta XVI, „Wiadomości KAI”, 2006, nr 17, s. 4.
 • [Abp Józef Michalik: Ks. Jan Twardowski był darem dla ludzi i Kościoła], „Wiadomości KAI”, 2006, nr 4, s. 7.
 • Abp Michalik: Głosujmy na ludzi uczciwych i fachowych, „Wiadomości KAI”, 2006, nr 46, s. 7.
 • Abp Józef Michalik o lustracji [KAI 43/2005], „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 2005, nr 5, s. 315-322.
 • Akcja Katolicka, „Niedziela”, 2006, nr 44, s. 21.
 • Akcja Katolicka nie zmarnowała czasu. Rozm. przepr. Elżbieta Olejnik, „Wierzyć życiem” [Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej], 2006, nr 1, s. 4-7. – Toż, „Sól Ziemi” [Pismo Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej], 2006, nr 2, s. 2-5.
 • Apel Przewodniczącego Episkopatu Polski o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Pakistanie, Indiach i Afganistanie (11.10.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 1 (11), s. 83.
 • Będziesz miłował… Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2006, nr 27, s. 10.
 • Chrystus Zmartwychwstał, „Niedziela Przemyska”, 2006, nr 16, s. I-II.
 • Chrześcijaństwo nie dało się zamknąć w muzeum, „Niedziela”, 2006, nr 28, s. 8-9.
 • Czy i dlaczego kocham Kościół. Z katechezy wygłoszonej w Rajskiem w dniu 31.12.2005 dla uczestników Szkoły Ucznia, „Mój Pasterz”, 2006, nr 1, s. 17-18.
 • [Do czytelników], w: Królowo Polski przyrzekamy, red. Iwona Czarcińska, Anna Rastawicka, Warszawa [2006], s. 5-7.
 • Do dyspozycji innych. Rozm. przepr. Wojciech Węckowski, „Pastores”, 2006, nr 3, s. 82-87.
 • Dziejami ludzkimi kieruje Bóg [Homilia], „Niedziela Przemyska” 2006, nr 37, s. IV-V.
 • Homilia [Święcenia biskupie ks. Wacława Depo (Zamość, 9.09.2006)], „Zamojski Informator Diecezjalny”, 2006, nr 3, s. 294-300.
 • Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek, „Niedziela Przemyska”, 2006, nr 18, s. I, IV-V.
 • Homilia podczas konsekracji biskupa Mariana Rojka (Przemyśl – Archikatedra, 2.02.2006), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej, 2006, nr 1-4, s. 155-160. – Toż, [Homilia podczas święceń biskupich ks. Mariana Rojka], „Niedziela Przemyska”, 2006, nr 9, s. I, IV.
 • Homilia podczas święceń kapłańskich, uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Przemyśl, 4 VI 2006 r.), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2006, nr 1-4, s. 163-169. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2006, nr 25, s. III-IV.
 • Jubileuszowa mozaika, „Niedziela Przemyska”, 2006, nr 42, s. I-VI.
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, „Niedziela”, 2006, nr 43, s. 21.
 • Kochać Boga, rozumieć człowieka: z arcybiskupem Józefem Michalikiem rozmawiała Elżbieta Olejnik, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2006. – Fragm. pod tyt. Arcybiskup na fali nowoczesności, oprac. Katarzyna Wiśniewska, „Gazeta Wyborcza”, 2006, nr 263, s. 36.
 • Komunikat Prezydium KEP po ogłoszeniu nominacji kardynalskiej abp. Stanisława Dziwisz (22.02.2006), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 2 (12), s. 67.
 • Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [po mianowaniu abp. Dziwisza kardynałem], „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 4, s. 12.
 • Komunikat z okazji 15-lecia wznowieni działalności Caritas Polska (23.09.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 1 (11), s. 90-91.
 • Kościół wyjdzie z tego oczyszczony. Rozm. przepr. Jan Miszczak, „Nowiny”, 2006, nr 108, s. 7.
 • List do Marszałka Sejmu RP w sprawie debaty nad zmianą art. 38 Konstytucji, „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 12 (288), s. 51-52.
 • List otwarty Przewodniczącego KEP ks. abp. Józefa Michalika [w sprawie szacunku do życia poczętego i jego obrony], „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 1 (11), s. 85-86.
 • List Przewodniczącego KEP [prośba o recognitio Stolicy Apostolskiej na przyjmowanie przez wiernych w Polsce Komunii Świętej na rękę] (6.03.2006), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 2 (12), s. 45-46.
 • List Przewodniczącego KEP do Marszałka Sejmu [ws. ochrony życia] (3.11.2006), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 2 (12), s. 49-50.
 • Lustracja w obliczu jubileuszu Jasnogórskich Ślubów Narodu, „Niedziela”, 2006, nr 34, s. 9.
 • Modlitwa nad grobami pomordowanych Ukraińców i Polaków (Pawłokoma, 13.05.1996) [Homilia], „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2006, nr 1-4, s. 161-163.
 • Musimy być ludźmi sumienia: Kazanie wygłoszone w Poznaniu z okazji 50. rocznicy Powstania Poznańskiego (23.06.2006), „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 8, s. 51-54. – Toż, „Świdnickie Wiadomości Kościelne”, 2006, nr 4, s. 94-102. – Toż, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 2006, nr 6-8, s. 89-96. – Toż, „Wiadomości Diecezji Łowickiej”, 2006, nr 2, s. 100.-105. – Toż pod tyt. Chwała ci Miasto Niezłomne!, „Wiadomości KAI”, 2006, nr 26, s. 9-12. – Toż pod tyt.: Polska nie zmarnowała ofiar swych dzieci, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2006, nr 1-4, s. 174-183. – Toż pod tyt. Domagając się chleba i wolności, odważnie wołali o prawa do Boga, „Nasz Dziennik”, 2006, nr 149, s. 9-10. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2006, nr 7, s. 759-766. – Toż pod tyt.: Pod znakiem Krzyża i Orła Białego, „Głos”, 2006, nr 27/28, s. 14-16. – Toż pod tyt. Poznań, miasto niezłomne, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 2006, nr 6, s. 5-11.
 • Niczego nie ukrywamy [Abp Józef Michalik o lustracji], „Gość Niedzielny”, 2006, nr 36, s. 25.
 • Nie dzielmy Kościoła! Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2006, nr 5, s. 9.
 • Niech nam wystarczy Miłość, homilia podczas 25-lecia kapłaństwa bp. M. Rojka (Przemyśl, 7.06.2006), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2006, nr 1-4, s. 169-174.
 • liście Prezydium KEP w sprawie Radia Maryja. Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI”, 2006, nr 8, s. 4.
 • Od obrony Jasnej Góry do Ślubów Narodu. Kazanie wygłoszone w Bazylice Jasnogórskiej na Nieszporach z procesją po wałach Jasnej Góry w dniu 18 listopada 2005 r., (tekst nieautoryzowany) „Jasna Góra”, 2006, nr 1, s. 4-6.
 • Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski [ws. oskarżeń o współpracę duchownych z SB] (9.03.2006), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 2 (12), s. 79. – Toż „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 4, s. 58.
 • Pozwolił nam odkryć miłość do Piotra i do Kościoła, „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 8, s. 54-56.
 • Przemówienie z okazji konsekracji Bpa Tadeusza Bronakowskiego, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, 2006, nr 1, s. 135-136.
 • Przy stole wigilijnym, „Niedziela Przemyska”, 2006, nr 52, s. I, IV.
 • Przypatrujmy się wspólnie powołaniu naszemu. List pasterski na Adwent, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2006, nr 1-4, s. 149-155.
 • Przyszliśmy Jezu do Ciebie, by odejść lepszymi, mądrzejszymi. [Homilia wygłoszona w uroczystość Bożego Ciała w Przemyślu], „Niedziela Przemyska”, 2006, nr 27, s. I,V.
 • Świętość Jana Pawła II, „Nasz Dziennik”, 2006, nr 294, s. 20.
 • Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski [40-lecie wymiany listów między Episkopatami Polski i Niemiec], „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 1 (11), s. 18-20.
 • Słowo wstępne, w: Josh McDowell, W poszukiwaniu odpowiedzi: Kod Leonarda da Vinci, Warszawa 2006, s. 5-6. – Toż, „Niedziela”, Dodatek Akademicki, 2006, Seria T, nr 19, s. 2.
 • Sprawiedliwość niech sprawiedliwość znaczy…. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2006, nr 11 s. 13.
 • Stać na straży życia, „Niedziela”, 2006, nr 47, s. 12-13.
 • Telegram abp. Józefa Michalika w związku z tragedią w kopalni „Halemba” (22.11.2006), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 2 (12), s. 50.
 • Telegram kondolencyjny Przewodniczącego KEP do abp. Damiana Zimonia (28.02.2006), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 1 (11), s. 86.
 • Telegram kondolencyjny skierowany do bpa Z. Zimowskiego [po śmierci matki], „Kronika Diecezji Radomskiej”, 2006, nr 4, s. 492.
 • Telegram Przewodniczącego KEP do Wspólnoty Ekumenicznej w Taizé przed uroczystościami pogrzebowymi śp. Brata Rogera Schulza (22.08.2005), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 1 (11), s. 82-83.
 • W oczekiwaniu na przyjazd Benedykta XVI. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2006, nr 4, s. 12; nr 7, s. 9; nr 9, s. 9.
 • W trosce o zdrowe zasady. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2006, nr 31, s. 14.
 • Wprowadzenie oraz powitanie delegacji Episkopatu Niemiec przez ks. abp. Józefa Michalika, „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 1 (11),s. 46-49.
 • Wspólne Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski i Niemiec z okazji 40. rocznicy wymiany listów między oboma episkopatami w roku 1965, „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2006, nr 1 (11), s. 44-45.
 • Zachowajmy tożsamość katolicką i narodową. Rozm. przepr. Mariusz Kamieniecki, „Nasz Dziennik”, 2006, nr 6, s. 14-15.
 • Z Maryją w godną przyszłość, „Niedziela”, 2006, nr 37, s. 15.

2007

 • Abp Józef Michalik: pielgrzymka papieża i oczyszczenie z komunizmu – wydarzeniami roku 2006, „Wiadomości KAI”, 2007, nr 1, s. 3.
 • Abp Michalik: Radio Maryja jest poważną instytucją. Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI”, 2007, nr 37, s. 5.
 • Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [wobec protestów środowisk służby zdrowia] (23.06.2007), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 64.
 • Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski [o ogłoszenie zbiórki na rzecz poszkodowanych] (26.07.2007), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 30.
 • Bądźmy uczniami Chrystusa. List na Adwent 2007, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 3-4, s. 229-236. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 48, s. 1, 4.
 • Drodzy Katecheci i Duszpasterze Archidiecezji Przemyskiej [List do katechetów z zaproszeniem na Kongregacje Katechetyczne], „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 31, s. 7.
 • Duch Święty zstępuje na zgromadzonych w imię Jezusa. Homilia wygłoszona w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego podczas ślubów Sióstr Rycerek Niepokalanej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, z. 2, s. 251-256.
 • Etyka jest jedna dla wszystkich. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, „Wiadomości KAI”, 2007, nr 3, s. 7-8. – Toż, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 2007, nr 2, s. 138-144.
 • Głos biskupów w związku z opublikowaniem przez Benedykta XVI Motu proprio „Summarum Pontificum” (7.07.2007), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 65.
 • Homilia wygłoszona w Bazylice Archikatedralnej z racji Dnia Papieskiego (Warszawa, 14.10.2007), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 3-4, s. 237-242.
 • Homilia wygłoszona z okazji 100. rocznicy śmierci św. Rafała Kalinowskiego oraz 125. rocznicy święceń kapłańskich (Czerna, 18.11.2007 r.), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007 , nr 3-4, s. 250-258.
 • Jak iść, jak myśleć…? Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 37, s. 22-23.
 • Jedna etyka dla wiernych i biskupów. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, „Rzeczpospolita”, 2007, nr 9, s. A8.
 • Komunikat Abpa J. Michalika w sprawie akt w IPN, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007 , nr 1, s. 56-57.
 • Komunikat w sprawie Tygodnia Miłosierdzia, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 3-4, s. 277-278.
 • Kondolencje Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dla rodzin ofiar wypadku we Francji (23.07.2007), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 29.
 • List abp. Józefa Michalika do bp. Stanisława Budzika [po wyborze na sekretarza generalnego Episkopatu] (29.06.2007), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 27.
 • List do abp. Kazimierza Nycza [aprobata tytułu sanktuarium narodowego dla sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie] (19.06.2007), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 29.
 • List do wszystkich biskupów diecezjalnych [ws. alienacji dóbr kościelnych] (7.02.2007), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 33.
 • [List gratulacyjny nadesłany z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa abp. Damiana Zimonia], „Wiadomości Archidiecezjalne” [Katowice], 2007, nr 11, s. 514.
 • List kondolencyjny abp. Michalika w związku ze śmiercią kard. Jean-Marie Lustigera (7.08.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 30-31.
 • List kondolencyjny Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji pogrzebu kard. Adama Kozłowieckiego (2.10.2007), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 31-32.
 • List pasterski o św. Andrzeju Boboli na Wielki Post 2007, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 1, s. 28-33. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 8, s. 1, 4-5.
 • List Przewodniczącego KEP do kard. Franca Rodé [ws. alienacji dóbr kościelnych] (19.10.2006), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 32.
 • Maksymiliańska szkoła duchowości. Homilia wygłoszona z okazji 80. rocznicy powstania Niepokalanowa oraz 25. rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana (Niepokalanów, 21.10.2007), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007 , nr 3-4, s. 243-249.
 • Maryjo, do Syna Swego nas prowadź! Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie Peregrynacji Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej (Kielce, 30.06.2007 r.), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 2, s. 277-285. – Toż, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 2007, nr 3, s. 282-288.
 • Moje lektury (1). Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 19, s. 6.
 • Moje lektury (2). Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 21, s. 6.
 • Moje lektury (3). Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 24, s. 6.
 • Moje lektury (4). Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 26, s. 6.
 • Moje lektury (5). Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 29, s. 6.
 • Niech nas oczyszczą. Rozm. przepr. Marek Gancarczyk, „Gość Niedzielny”, 2007, nr 2, s. 22-23.
 • Nigdy nie kłamałem. Rozm. przepr. Marek Gancarczyk, „Gość Niedzielny”, 2007, nr 8, s. 28-29.
 • Nigdy nie współpracowałem z SB i nie mam nic do ukrycia. Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI”, 2007, nr 8, s. 4-5. – Toż pod tyt. Abp Michalik nie ma nic do ukrycia, „Niedziela”, 2007, nr 8, s. 28-29. – Toż pod tyt. Nigdy nie podjąłem żadnej współpracy z SB, „Nasz Dziennik”, 2007, nr 40, s. 6.
 • O zwycięstwo prawdy. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 1, s. 14-15.
 • Odezwa z okazji Spotkania Młodych w Brzozowie w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2007 r., „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 1, s. 34-36.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [w związku z rezygnacją abp. S. Wielgusa] (7.01.2007), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2007, nr 13, s. 58. – Toż, „L’Osservatore Romano”, 2007, nr 2, s. 59.
 • Pasterskie zadania (1 P 5,1-4). Homilia wygłoszona podczas Nieszporów z okazji 750. rocznicy śmierci św. Jacka (Kamień Śląski, 16.06.2007), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 2, s. 272-277.
 • Pochylajmy nasze sumienia przed Bogiem. Homilia wygłoszona w Bazylice Archikatedralnej podczas Mszy św. w Środę Popielcową, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 2, s. 232-236. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 10, s. 1, 4.
 • Położyła Go w żłobie, bo nie było dla Nich miejsca w gospodzie… Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 31, s. 30.
 • Powołani do służby. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 22, s. 14-15.
 • Powołanie to wezwanie Ducha Świętego do stanu duchownego. Homilia wygłoszona w Bazylice Archikatedralnej w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 2, s. 237-241.
 • Pozostańmy wierni [List do diecezjan w 10. rocznicę pielgrzymki i z zaproszeniem do modlitwy o rychłą beatyfikację Jana Pawła II], „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 21, s. 1.
 • Prawo niech prawo znaczy… Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 26, s. 10-11.
 • Przeciw fałszowaniu słowa. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 25, s. 14-15.
 • Przedmowa, do: Grzegorz Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka III tysiąclecia w świetle wybranych dokumentów Kościoła, Przemyśl 2007, s. 9-10.
 • Przyznać się do Chrystusa. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 20, s. 12-13. – Toż [przedruk], „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2007, nr 5, s. 654-656.
 • Refleksje po lekturze książki Papieża Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu” cz. I, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 2, s. 317-320.
 • SB zarejestrowała abp. Michalika [Rozmowa w TVP1 z udziałem prof. Jana Żaryna, historyka IPN]. Rozm. przepr. Jacek Karnowski, „Gazeta Wyborcza”, 2007, nr 40, s. 9.
 • Siłą polskiego Kościoła są grzesznicy… Rozm. przepr. Robert Jasiulewicz, „Jasna Góra”, 2007, nr 2, s. 4-7.
 • Słowo wprowadzające, do: Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1989, Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Ząbki 2007, s. 7-10.
 • Święta miłości kochanej Ojczyzny. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 39, s. 10-11.
 • Twórcze kapłaństwo (J 7,37). Homilia wygłoszona w Bazylice Archikatedralnej podczas święceń kapłańskich, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 2, s. 242-250.
 • Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na niebie i przybyliśmy pokłonić się Jemu… [List do diecezjan na Boże Narodzenie], „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 51-52, s. 1, 4.
  W polskiej Niniwie. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 18, s. 10-11.
 • Wdzięczność i nadzieja – wobec osób życia konsekrowanego. Homilia z okazji Jubileuszu Życia Monastycznego (Święty Krzyż, 3.06.2007), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 2, s. 264-272.
 • Wiara domaga się odpowiedzi życiem. Homilia wygłoszona na Rynku Miasta podczas uroczystości Bożego Ciała, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2007, nr 2, s. 257-263. – Toż, „Niedziela”, 2007, nr 25, s. 12-13.
 • Wielka strata dla Kościoła [Świętej pamięci ks. bp Ignacy Jeż – świadek Golgoty Zachodu], „Nasz Dziennik”, 2007, nr 243,  s. 21.
 • Wstęp, do: Mateusz Szpytma, Jarosław Szarek, Sprawiedliwi wśród narodów świata. Przejmująca historia polskiej rodziny, która poświęciła swoje życie, ratując Żydów, Kraków 2007, s. 5-7.
 • Wszystkich Was powierzam Maryi – Matce Nowego Życia [List do diecezjan przed wakacjami i przed koronacją obrazu Maryi – Matki Nowego Życia w Zagórzu], „Niedziela Przemyska”, 2007, nr 25, s. 1, 6.
 • Z św. Augustynem po meandrach ojczystych losów. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 40, s. 14.
 • Zachować nadzieję i ufność. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2007, nr 7, s. 16-17.

2008

 • Apel Przewodniczącego KEP o pomoc dla ofiar powodzi na Ukrainie oraz wojny w Gruzji (14.08.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2008, nr 14, s. 44. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 3-4, s. 104-105.
 • Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla ofiar cyklonu w Birmie (7.05.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2008, nr 14, s. 43.
 • Bóg zakochany w człowieku. Rozm. przepr. Bartłomiej Król SDS, „Salwator”, 2008, nr 6, s. 8-10.
 • Cenić obdarowania. Wysł. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2008, nr 40, s. 18-19.
 • Chrześcijanin musi być obrońcą życia. Rozm. przepr. Sławomir Jagodziński, „Nasz Dziennik”, 2008, nr 162, s. 1, 10.
 • Chrystus przekazał nam swoją Matkę. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej w 100-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej „Smętnej Dobrodziejki Krakowa” (Kraków, 20.09.2008), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 3-4, s. 288-295. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2008, nr 41, s. II-III.
 • Dekret metropolity przemyskiego [Z okazji 2000. rocznicy urodzin apostoła Narodów w dniu 28 czerwca 2007 r.], „Niedziela Przemyska”, 2008, nr 28, s. V.
 • Depesza kondolencyjna po śmierci Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 3-4, s. 170.
 • Homilia w czasie Mszy Świętej podczas 344. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z okazji zakończenia Roku Świętego Jacka (Katowice – katedra, 18.06.2008), „Wiadomości Archidiecezjalne” [Katowice], 2008, nr 6, s. 276-281. – Toż, Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 1-2, s. 200-206.
 • Homilia wygłoszona do Kolegów z rocznika z okazji 44. rocznicy święceń kapłańskich (Filipów, 23.05.2008), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 1-2, s. 190-195.
 • Idą czasy, że trzeba będzie bronić prawdy [Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski na Boże Narodzenie], „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2008, nr 1, s. 21-23.
 • Jesteście solą ziemi (Mt 5,13). Homilia wygłoszona w Bazylice Archidiecezjalnej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego podczas święceń kapłańskich (Przemyśl, 10.05.2008), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 1-2, s. 176-181.
 • Kazanie wygłoszone podczas odpustu w Krasnobrodzie (2.07.2008), „Zamojski Informator Diecezjalny”, 2008, nr 3, s. 55-62.
 • Kiedy skończą się ferie? Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2008, nr 6, s. 26.
 • Kościół na mocnym fundamencie. Rozm. przepr. Ireneusz Skubiś, „Niedziela”, 2008, nr 19, s. 10-15.
 • Kościół nie chce wojny z rządem Platformy Obywatelskiej. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, „Dziennik”, 2008, nr 5, s. 4-5.
 • List do Asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 1-2, s. 162-163.
 • List do księży Archidiecezji Przemyskiej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 1-2, s. 170-174.
 • List do mieszkańców Krosna z racji Archidiecezjalnych Dni Młodych, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 1-2, s. 174-175.
 • List gratulacyjny abp. Józefa Michalika do ks. prof. Piotra Mazurkiewicza [wybranego na sekretarza generalnego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej], (11.09.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2008, nr 14, s. 46-47.
 • List gratulacyjny Prezydium KEP do ks. prof. Michała Hellera (28.04.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2008, nr 14, s. 42-43.
 • [List gratulacyjny z okazji 50-lecia święceń kapłańskich abp. Władysława Ziółka], „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2008, wydanie specjalne Jubileusz 50. lat kapłaństwa Arcybiskupa Łódzkiego, s. 620.
 • List kondolencyjny Prezydium KEP [po katastrofie samolotu wojskowego w Mirosławcu] (25.01.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2008, nr 14, s. 39.
 • List Prezydium KEP do abp. Roberta Zollitscha (12.02.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2008, nr 14, s. 41.
 • List Prezydium KEP do Marszałka Sejmu RP [przed debatą parlamentarną o przywrócenie święta Trzech Króli] (1.09.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2008, nr 14, s. 45-46. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 3-4, s. 114-115.
 • List Prezydium KEP po rezygnacji kard. Karla Lehmana z funkcji przewodniczącego Episkopatu Niemiec (12.02.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2008, nr 14, s. 39-40.
 • List solidarności do Przewodniczącego Episkopatu Indii w sprawie prześladowanych chrześcijan (29.09.2008), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2008, nr 14, s. 49.
 • Ludzie żyją miłością [Wywiad], „Rycerz Niepokalanej”, 2008,nr 3, s. 74-75.
 • Nie boję się o autorytet Kościoła. Rozm. przepr. Ryszard Halwa, „Moja Rodzina”, 2008, nr 10, s. 6-7.
 • O wartości kapłańskiego celibatu: list do kapłanów, diakonów i alumnów, Brzesko 2008. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 3-4, s. 266-287. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne” [Katowice], 2009, nr 1, s. 24-38. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2010, nr 3, s. 247-261.
 • Od Chrystusa uczymy się żyć według wiary! Homilia wygłoszona podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Przemyśl, 22.05.2008), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 1-2, s. 182-189. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2008, nr 6, s. 608-613. – Toż, „Nasz Dziennik”, 2008, nr 130, s. 18.
 • Papieskie zamyślenia. Wysł. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2008, nr 41, s. 16-17.
 • Pochyleni w akcie kontemplacji życia, „Niedziela Przemyska”, 2008, nr 51-52, s. I.
 • Rola asystenta w kościelnym towarzyszeniu, „Niedziela Przemyska”, 2008, nr 13, s. IV-V.
 • [Słowo] w: Przemyśl. Śladami Jana Pawła II po Polsce. Almanach Miast Papieskich, Warszawa 2008, s. 6-7.
 • Słowo wstępne, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opr. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s. [5].
 • Słowo wstępne, w: Tadeusz Dajczer, Zdumiewająca bliskość. Rozważania o Eucharystii 2, Warszawa 2008, s. V-VIII.
 • Splamione ornaty. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2008, nr 10, s. 26. – Toż [przedruk], „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2008, nr 3, 252-254.
 • To nie jest kara. Rozm. przepr. ks. Artur Stopka, „Gość Niedzielny”, 2008, nr 35, s. 5.
  W 15. rocznicę budowania wspólnot. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela Przemyska”, 2008, nr 18, s. I, IV-V.
 • W blasku Zmartwychwstałego, „Niedziela Przemyska”, 2008, nr 12, s. I.
 • W nurcie pasterskiego nauczania. Listy pasterskie do kapłanów i wiernych Archidiecezji Przemyskiej z lat 1993-2008. W XV rocznicę posługi w Archidiecezji Przemyskiej, red. Adam Szal, Bartosz Rajnowski, Przemyśl, 2008.
 • W trosce o tworzenie. Wysł. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2008, nr 39, s. 14-15.
 • W trosce o uczniów i nie tylko. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2008, nr 37, s. 16-17.
 • Wieczernik nadziei przemyskiego Kościoła, „Niedziela Przemyska”, 2008, nr 21, s. IV-V.
 • Wystąpienie podczas „Sacroexpo” (Kielce, 16.06.2008), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 1-2, s. 196-199.
 • Z Chrystusem zdołamy pokonać Szatana. List pasterski na Wielki Post A.D. 2008, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 1-2, s. 164-170. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2008, nr 7, s. III, VII.
 • Zadziwić się misterium życia, „Niedziela”, 2008, nr 51/52, s. 28-29.
 • Zatroskani o Europę, „Niedziela”, 2008, nr 45, s. 16-17.
 • Zatroszczmy się o życie ziemskie, życie kultury, wiary i życie Boże w nas. List pasterski na Adwent 2008, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2008, nr 3-4, s. 258-265. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2008, nr 48, s. I, IV-V.

2009

 • Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [na I Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym] (4.11.2009), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 2 (16), s. 46. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 4, s. 60-61.
 • Apel Przewodniczącego KEP o pomoc dla powodzian (29.06.2009), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 1 (15), s. 50-51.
 • Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 2, s. 145-146.
 • Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla poszkodowanych przez powódź w południowej Polsce, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 2, s. 174.
 • Czy naprawdę pamiętamy, że „Bóg jest Miłością?” List pasterski na Adwent, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 4, s. 150-156. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2009, nr 50, s. I, VI.
 • Dekret [ws. nowego statutu Konferencji Episkopatu Polski] (25.08.2009), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 1 (15), s. 13. – Toż, „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 2 (16), s. 40.
 • Docenić rolę Asystenta Akcji Katolickiej w: W wierności Bogu i Kościołowi. Księga pamiątkowa dedykowana Józefowi Kardynałowi Glempowi Prymasowi w 80. rocznicę urodzin, Warszawa 2009, s. 123-127.
 • Drodzy Diecezjanie, „Niedziela Przemyska”, 2009, nr 15, s. I.
 • Egzamin z Dekalogu, w: Bioetyka katolicka [Kościół o metodzie in vitro], s. 2. Dodatek do: „Gość Niedzielny”, 2009, nr 50; „Idziemy”, 2009, nr 50; „Niedziela”, 2009, nr 50; „Przewodnik Katolicki”, 2009, nr 50; „Tygodnik Powszechny”, 2009, nr 50; „Źródło”, 2009, nr 50.
 • Etyczny jest tylko zakaz in vitro. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, w: Bioetyka katolicka [Kościół o metodzie in vitro], s. 12-13. Dodatek do: „Gość Niedzielny”, 2009, nr 50; „Idziemy”, 2009, nr 50; „Niedziela”, 2009, nr 50; „Przewodnik Katolicki”, 2009, nr 50; „Tygodnik Powszechny”, 2009, nr 50; „Źródło”, 2009, nr 50.
  Eucharystia – Ofiara i Wieczerza z Matką Pana [Homilia wygłoszona do kapłanów podczas formacji stałej], „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 2, s. 260- 263.
 • Homilia wygłoszona w Sanktuarium Matki Bożej w Hyżnem w wigilię święta Narodzenia NMP (Hyżne, 7.09.2009), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 3, s. 160-166.
 • Homilia wygłoszona podczas święceń kapłańskich diakona Damiana Długosza, Polańczyk (31.10.2009), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 4, s. 165-168.
 • Homilia wygłoszona podczas Rekolekcji Biskupów na Jasnej Górze w związku z Jubileuszem Księdza Prymasa kard. Józefa Glempa i 25-leciem sakry biskupiej ks. abpa Stanisława Nowaka (Częstochowa, 25.11.2009), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 4, s. 169-172.
 • Kapłaństwo owocne wiarą, słowem i świadectwem. Homilia wygłoszona w archikatedrze lubelskiej 18 kwietnia 2009 r. na uroczystości jubileuszu 50-lecia kapłaństwa bp. R. Kamińskiego i prezbiterów wyświęconych w 1959 r., „Memoranda Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, 2009, nr 2, s. 277-283. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 2, s. 264-271.
 • Kondolencje [Prezydium KEP po śmierci abpa Mariana Przykuckiego], „Prezbiterium”, 2009, nr 11-12, s. 363-364.
 • Kongregacje Katechetyczne. Drodzy Katecheci i Duszpasterze Archidiecezji Przemyskiej, „Niedziela Przemyska”, 2009, nr 34, s. VI.
 • Kościół jest niezwyciężony [Wywiad], „Różaniec”, 2009, nr 9, s. 10-11.
  Kościół polski nie boi się prawdy o sobie. Rozm. przepr. Zdzisław Klafka, „Nasz Dziennik”, 2009, nr 64, s. 11-12.
 • [List abpa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski] w: Finis legis Christus: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. T. 1, red. Józef Wroceński, Jan Krajczyński, Warszawa 2009, s. 24.
 • List do Mieszkańców Przemyśla w sprawie Spotkania Młodych w dniach 3-5 kwietnia 2009 r., „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 1, s. 127-128.
 • List do uczestników Wojewódzkich Obchodów 20. rocznicy odzyskania Wolności i upadku komunizmu w Europie Wschodniej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 2, s. 185-186.
 • List gratulacyjny Prezydium KEP do Patriarchy Cyryla (30.01.2009), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 1 (15), s. 44.
 • List Gratulacyjny Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Patriarchy Cyryla, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 1, s. 70.
 • List Metropolity Przemyskiego do Redaktora Naczelnego „Gościa Niedzielnego” ks. Marka Gancarczyka, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 3, s. 180-181.
 • List Prezydium KEP do Ojca Świętego Benedykta XVI (6.02.2009), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 1 (15), s. 45. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 1, s. 71.
 • List Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego KEP do Prezes Bractwa Więziennego (16.03.2009), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 1 (15), s. 47.
 • List skierowany do ks. prał. Andrzeja Skiby Ojca Duchownego Kapłanów Archidiecezji Przemyskiej oraz Ojców Duchownych poszczególnych Dekanatów w sprawie powoływania nowych grup duchowości kapłańskiej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 4, s. 143-144.
 • Mówić, co jest grzechem, nie patrzeć na popularność. Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, Stanisław Tasiemki OP, „Wiadomości KAI”, 2009, nr 13, s. 23-25.
 • Na nowo spojrzeć na kapłaństwo. List pasterski na Rok Kapłański 2009/2010, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 4, s. 144-150. – Toż, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”, 2009, nr 11, s. 592-596. – Toż, „Wiadomości KAI”, 2009, nr 48, s. 8-9. – Toż „Nasz Dziennik”, 2009, nr 271, s. 10. – Toż, fragm. „Niedziela”, 2009, nr 48, s. 5.
 • Nie chowajmy swego chrześcijaństwa. Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI”, 2009, nr  51 s. 2, 7-11.
 • Niech nas szczypią. Rozm. przepr. Marek Gancarczyk, „Gość Niedzielny”, 2009, nr 12, s. 32-34.
 • O twórczy czas Wielkiego Postu. List pasterski na Wielki Post A.D. 2009, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 1, s. 129-132. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2009, nr 9, s. I, V.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [ws. oskarżeń o współpracę abp. S. Kowalczyka z SB] (9.01.2009), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 1 (15), s. 93. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 1, s. 65-66.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [ws. wyroku dla „Gościa Niedzielnego”] (24.09.2009), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 2 (16), s. 40.
 • Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa dr Józefa Michalika i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec abpa dr Roberta Zollitscha z okazji 70. rocznicy II wojny światowej (25.08.2009), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2009, nr 2 (16), s. 13-16. – Toż, Tarnów 2009. – Toż „Wiadomości KAI”, 2009, nr 35/36, s. 5-7. – Toż pod tyt. Oświadczenie przewodniczących Konferencji Episkopatu Polski i Niemiec z okazji 70. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, „L’Osservatore Romano”, 2009, nr 10, s. 50-52. – Toż pod tyt. Oświadczenie Episkopatów Polski i Niemiec z okazji 70. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, „Niedziela”, 2009, nr 36, s. 4-5. – Toż pod tyt. Pokój zależy od każdego z nas, „Gazeta Wyborcza”, 2009, nr 199, s. 17-18.
 • Potem wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch… [Obudzić laikat]. Rozm. przepr. Ireneusz Skubiś, „Niedziela”, 2009, nr 10, s. 12-13.
 • Powrót do korzeni jest warunkiem postępu. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej w 1000. rocznicę męczeńskiej śmierci w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu (Łomża, 19.06.2009), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 2, s. 297-307. – Toż, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, 2009, nr 2, s. 210-218.
 • Przewodniczący episkopatu: naszym politykom brakuje zdrowego patriotyzmu. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, „Dziennik”, 2009, nr 9, s. 6-7.
 • Rok kapłański jest dla nas szansą! Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI”, 2009, nr 26, s. 3-4. – Toż pod tyt., Tożsamość z żywym Jezusem, Przewodnik Katolicki, 2009, nr 29, s. 3.
 • [Słowo wstępne], w: Byście owoc przynosili… Modlitwy w intencji kapłanów, Włocławek 2009, s. 5-7.
 • Słowo wstępne, w: Oto jestem. Kapłani o powołaniu, red. Kajetan Rajski, Tarnów, 2009, s. 11-12.
 • Słowo wstępne, w: Jerzy Rojek, Źródła przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej Biskupa Stefana Moskwy w latach 1984-2004, Krzemienica 2009, s. 9-10.
 • To sekularyści są zagrożeniem dla chrześcijaństwa w Europie. Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI”, 2009, nr 46, s. 5.
 • Troska o trzeźwość – troską o życie. Apel o wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych w miesiącu sierpniu, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 3, s. 195-196.
 • Troska o trzeźwość odwagą wiary żywej. Homilia wygłoszona podczas spotkania Rodziny Radia Maryja w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza (Miejsce Piastowe, 27.07.2009), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 3, s. 132-139.
 • Trzeba Europie przypomnieć… Rozm. przepr. Paweł Osikowski, Tomasz Sokół, „Głos Katolicki”, 2009, nr 36, s. 3, 8-9.
 • Trzeba na nowo odkryć wartość macierzyństwa i ojcostwa. Homilia podczas Uroczystości Wielkiego Odpustu ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej (Kalwaria Pacławska, 14.08.2009), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 3, s. 140-146.
  Twórcza praca rolnika. Homilia podczas XXVI Archidiecezjalnych Dożynek, IX Dożynek Województwa Podkarpackiego oraz X Dożynek Powiatu Leżajskiego (Giedlarowa 30.08.2009), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 3, s. 147-153.
 • Uczcić Patrona Ojczyzny. Homilia wygłoszona z racji Uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie (Gniezno, 26.04.2009), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 2, s. 271-280. – Toż pod tyt. Trzeba troszczyć się o Naród, nie o interes partii, „Nasz Dziennik”, 2009, nr 101, s. 24-25. – Toż pod tyt. Homilia wygłoszona podczas uroczystej Sumy Odpustowej ku czci św. Wojciecha (Gniezno – Plac św. Wojciecha, 26.04.2009), ,„Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” ,2009, nr 2, s. 360-366.
 • Uwierzyć – głosić – świadczyć. Homilia wygłoszona w Bazylice Archikatedralnej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego podczas święceń kapłańskich (Przemyśl, 30.05.2009), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 2, s. 292-296.
 • W trosce o różne wymiary życia, „Niedziela”, 2009, nr 23, s. 12-13.
 • Wiek XXI woła o misyjność katolickiego laikatu – refleksje nie tylko dla członków Akcji Katolickiej, Przemyśl 2009. Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 1, s. 187-199.
 • Zamiast preludium, w: Wanda Półtawska, Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich, Częstochowa 2009, s. 5-8.
 • Zaproszenie na XXVI Dożynki Archidiecezjalne i IX Dożynki Wojewódzkie do Giedlarowej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2009, nr 3, s. 193-195.
 • Życzenia Metropolity Przemyskiego na Boże Narodzenie, „Niedziela Przemyska”, 2009, nr 52, s. I, VI.

2010

 • rocznica powrotu katechezy do szkół, „Niedziela”, 2010, nr 34, s. 10.
 • Abp Michalik o ks. Popiełuszce, „Wiadomości KAI”, 2010, nr  23, s. 5.
 • Akt zawierzenia polskich kapłanów Chrystusowi Panu przez pośrednictwo Matki Bożej wypowiedziany przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze 1 maja 2010 r., „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 102.
 • Apel o pomoc dla osób dotkniętych kataklizmami, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 1, s. 195.
 • Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski o pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Haiti (14.01.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 1 (17), s. 110-111. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 1, s. 85.
 • Apel przewodniczącego KEP o pomoc powodzianom (20.05.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 1 (17), s. 125. – Toż „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 109-110.
 • Bądźmy świadkami miłości, aby osiągnąć życie wieczne, „Niedziela Przemyska”, 2010, nr 17, s. I, IV-V.
 • Beatyfikacyjne inspiracje, „Niedziela”, 2010, nr 41, s. 18-19.
 • Błogosławiony Kardynał J.H. Newman – miłośnik Kościoła Chrystusowego, kapłanów i ludzi. Homilia podczas Mszy św. w Świętej Górze (Gostyń, 10.10.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 177-184.
 • Bo człowiek piękny jest, „Niedziela”, 2010, nr 45, s. 12-13.
 • Bogiem i miłością Ojczyzny silny!, „Niedziela Przemyska”, 2010, nr 4, s. IV-V.
  Budujcie żywy Kościół przez pogłębioną wiarę i modlitwę. Homilia wygłoszona na poświęcenie kościoła w Woli Michowej (Łupków – Wola Michowa, 12.12.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 201-205.
 • Czas odważnych chrześcijan, „Rzeczpospolita”, 2010, nr 298, s. A14.
 • Czciciele Niepokalanej naśladują Maryję w wypełnianiu woli Bożej. Homilia wygłoszona na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (Grochowice, 8.12.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 197-200.
 • Człowiek musi żyć prawdą i prywatnie, i publicznie. Rozm. przepr. Sławomir Jagodziński, „Nasz Dziennik”, 2010, nr 129, s. 4.
 • Czuwać i trwać, „Cuda i łaski Boże”, 2010, nr 3, s. 2-3.
 • Depesza kondolencyjna po tragicznej śmierci Przewodniczącego Episkopatu Turcji, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 112.
 • Drodzy Diecezjanie!, „Niedziela Przemyska”, 2010, nr 52, s. I, III.
 • Drodzy Katecheci i Duszpasterze Archidiecezji Przemyskiej, „Niedziela Przemyska”, 2010, nr 34, s. III.
 • Duszpasterskie principia dla Ojczyzny, „Niedziela”, 2010, nr 26, s. 16-17.
 • Dzielić się wiarą pod okiem Matki Pięknej Miłości. Homilia wygłoszona w ramach Młodzieżowej Ewangelizacji Bieszczadów (Polańczyk, 25.07.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 117-121.
 • Fascynująca rzeczywistość, w: Byście świadczyli w godzinach próby, red. Waldemar Janiga, Przemyśl 2010, s. XXX.
 • Fascynująca rzeczywistość…, w: Sztuka bycia księdzem : poradnik, red. Józef Augustyn, Kraków 2010, s. 569-573.
 • Fragment wprowadzenia przewodniczącego KEP abp. Józefa Michalika do obrad zebrania plenarnego KEP (28.09.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 2 (18), s. 21-22.
 • Gratulacje dla nowego przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (18.11.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 2 (18), s. 33.
 • Homilia wygłoszona do kapłanów zgromadzonych w przemyskiej Archikatedrze na zakończenie Roku Kapłańskiego (Przemyśl, 12.06.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 229-236.
 • Homilia wygłoszona z okazji 500-lecia parafii i uroczystości dożynkowej (Jelonki  -diec. łomżyńska, 12.09.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 151-158.
 • Homilia wygłoszona w Archikatedrze na II Kongresie Niepełnosprawnych (Przemyśl, 18.09.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 158-161.
 • Homilia wygłoszona do Stowarzyszenia Młodzieży w kościele św. Anny w Warszawie (Warszawa, 9.10.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 168-171.
 • Homilia podczas Mszy św. na Inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, 11.10.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 171-177.
 • I pomyśleć, że to już Jubilat!, w: Nauki humanistyczne i sozologia. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, red. Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2010, s. 9-12.
 • Informacja Przewodniczącego KEP [dzwony dla uczczenia ofiar] (16.04.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 1 (17), s. 18.
 • Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają, „Niedziela, 2010, nr 8, s. 30.
 • Kapłanów swoich dał nam Bóg. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2010, nr 25, s. 10-11.
 • [Katyń 2010 – Specjalnie dla KAI, Abp Józef Michalik: Polecamy Bogu naszą Ojczyznę, która poniosła tak wielka ofiarę], „Wiadomości KAI”, 2010, nr 15 s. 4.
 • Komunia, czyli szczególna jedność z Bogiem. List Pasterski Metropolity Przemyskiego na Adwent A.D. 2010, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 184-188. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2010, nr 48, s. I, V.
 • Komunikat dotyczący uroczystości koronacji Matki Bożej Murkowej z kościoła Franciszkanów w Krośnie, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 273-274.
 • Komunikat duszpasterski z okazji 43. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu (14-20.02.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 1, s. 196.
 • Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wzywając do modlitwy o zgodne z prawem Bożym uchwały w sprawie in vitro (27.10.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 2 (18), s. 45-46. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 112.
 • Kościół nie przegrywa w polityce, Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, „Gość Niedzielny”, 2010, nr  32, s. 22-23.
 • Krzyż egzaminem życia z wiary. Homilia podczas Mszy św. na Inaugurację Dni Kultury Chrześcijańskiej (Przemyśl, 24.09.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 161-163.
 • Krzyż jest znakiem świętym, w: Jan Paweł II, Krzyż Zbawiciela, Kraków 2010, s. 5-8.
 • Krzyż jest znakiem świętym. Refleksja na temat krzyża z placu przed Pałacem Prezydenckim, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 92-94.
 • Krzyż – narzędzie przetargu polityków. Rozm. przepr. Ewa K. Czaczkowska, „Rzeczpospolita”, 2010, nr 185, s. A4-A5.
 • List [z okazji 35. rocznicy pasterskiej posługi biskupa Władysława Bobowskiego], „Currenda”, 2010, nr 1, s. 97.
 • [List abpa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski] w: Ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, Helena Pietrzak, Warszawa 2010, s. 15-16.
 • List biskupów do Prezydenta RP o in vitro (18.10.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 2 (18), s. 32-33.
 • List do Mieszkańców Jarosławia w sprawie Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w dniach 9-11 kwietnia 2010 r., „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 1, s. 152-153.
 • List do Uczestników Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów (WEB) – „Bieszczady dla Jezusa”, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 1, s. 154.
 • List gratulacyjny Abpa Józefa Michalika, w: Ku pożytkowi Kościoła w Polsce. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie 1910-2010, red. J. Kopiec i in., Rzym 2010, s. 21-22.
 • List gratulacyjny Abpa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w: Cierpliwość i miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza, red. Edward Janiak, Waldemar Irek, Wrocław 2010, s. 13.
 • List gratulacyjny Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika, w: Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim. Księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin, red. Artur Niemira, Kazimierz Rulka, Jacek Szymański, Włocławek 2010, s. 9.
 • List Prezydium do Prezydenta elekta Bronisława Komorowskiego (5.07.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 2 (18), s. 31.
 • List Przewodniczącego KEP do Prezydenta RP w sprawie krzyża na Krakowskim Przedmieściu (25.08.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 2 (18), s. 31-32. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 97.
 • List Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski [na jubileusz L’Osservatore Romano], „L’Osservatore Romano”, 2010, nr 5, s. 60.
 • List Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do Prezydenta na temat In vitro, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 110-112.
 • Maryjo – zawsze z Twoim Synem. Homilia wygłoszona na zakończenie peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (Łódź, 11.09.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 144-151. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2010, nr 9, s. 773-778.
 • Mówienie dzisiaj o sprawach moralności jest bezwzględnie nietolerowanie. Rozm. przepr. Sławomir Jagodziński, „Nasz Dziennik”, 2010, nr 96, s. 10.
 • Narodu się nie lekceważy, „Niedziela”, 2010, nr 33, s. 11.
 • Nauka i wiara w służbie rozwoju człowieka. Homilia podczas Mszy św. na Inaugurację roku akademickiego 2010/11 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu (Przemyśl, 8.09.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 164-167.
 • Nie dajmy się podzielić. Rozm. przepr. Małgorzata Bochenek, „Nasz Dziennik”, 2010, nr 294, s. 1.
 • Nie dajmy zakrzyczeć prawdy, „Niedziela”, 2010, nr 42, s. 16-17.
 • O górnikach spod znaku św. Barbary. podczas Mszy św. z okazji Uroczystości św. Barbary (Sanok, 1.12.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 193-196.
 • O twórczą wartość wychowania w szkole. Homilia wygłoszona na poświęceniu szkoły (Strachocina, 16.12.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 206-2010.
 • O żywy charyzmat miłości czynnej. Homilia podczas Jubileuszu 160-lecia Sióstr Służebniczek (Jasna Góra, 25.04.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 206-212.
 • Odwaga życia miłością. Homilia wygłoszona na Rekolekcjach Papieskiej Rady „Cor Unum” (Częstochowa, 29.11.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 188-192.
 • Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w obliczu katastrofy samolotu prezydenckiego (10.04.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 1 (17), s. 15. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 84-85.
 • Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie uczczenia ofiar katastrofy pod Smoleńskiem (15.04.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 1 (17), s. 16-17.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego [ws. sporu o krzyż na Krakowskim Przedmieściu] (12.08.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 2 (18), s. 47-48. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 94-96.
 • Pan Bóg chce odnaleźć we mnie obraz Jezusa. Homilia wygłoszona w Archikatedrze do członków Ruchu Światło-Życie (Przemyśl, 28.08.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 138-141.
 • Państwo bez Boga i moralności ginie. Rozm. przepr. Małgorzata Rutkowska, „Nasz Dziennik”, 2010, nr 159, s. 15.
 • Piesza pielgrzymka to grupa Bożych planów i nadziei Kościoła. Homilia wygłoszona w Bazylice Archikatedralnej na rozpoczęcie XXX pieszej pielgrzymki na Jasną Górę (Przemyśl, 4.07.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 114-117.
 • Pogłębiać siebie, by zmieniać rzeczywistość, „Niedziela”, 2010, nr 43, s. 26.
 • Polityków można poprawić na dłużej. Rozm. przepr. Jaromir Kwiatkowski, Stanisław Sowa, „Nowiny”, nr 88, s. 10-11.
 • Powitanie Nuncjusza Apostolskiego w Polsce (28.09.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 2 (18), s. 22-23.
 • Powołanie i misja chrześcijańskiej rodziny. Homilia wygłoszona na Weselu Wesel (Miejsce Piastowe, 31.07.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 122-127.
 • Procenty Pana Boga, „ Niedziela”, 2010, nr 30, s. 8-9.
 • Przedmowa, do: Skazani na wykluczenie!?, red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska, Lublin 2010, s. [9]-10.
 • Przemówienie abp. Józefa Michalika i życzenia jubileuszowe Roku Kapłańskiego w olsztyńskiej konkatedrze (18.06.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 1 (17), s. 84-85.
 • Przesłanie z Madrytu, „Niedziela”, 2010, nr 4, s. 16-17. – Toż [przedr.], „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 1, s. 214-218.
 • Pytania o choroby i drogi uzdrawiania współczesnego człowieka [Homilia podczas VIII Kongresu Teologów Polskich (Poznań, 13-16.09.2010)], „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 2010, nr 10, s. 43-46. – Toż, Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, Poznań 2012, s. 14-16.
 • Radość komunii. Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2010, nr 52, s. 4-5.
 • Rozmowa z przewodniczącym KEP abp. Józefem Michalikiem. Rozm. przepr. Tomasz Królak, „Wiadomości KAI”, 2010, nr 39, s. 3.
 • Słowo Konferencji Episkopatu Polski skierowane do abpa Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 121-122.
 • Słowo pasterskie na uroczystość przyjęcia św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara za Patrona Powiatu Krośnieńskiego, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 271.
 • Słowo pasterskie skierowane do uczestników V Kongresu Nauczycieli i Wychowawców w Miejscu Piastowym, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 269-270.
 • Słowo Przewodniczącego Episkopatu na zakończenie żałobnej Mszy św. na Placu Piłsudskiego (17.04.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 1 (17), s. 22-24. – Toż, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 2010, nr 3, s. 302-305. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne” [Katowice], 2010, nr 4, s. 201-204. – Toż pod tyt. Przemówienie wygłoszone przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Józefa Michalika Metropolitę Przemyskiego na zakończenie żałobnej Mszy św. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem odprawianej na Placu Piłsudskiego, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 86-91. – Toż, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, 2010, nr 2, s. 12-15. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2010, nr 1, s. 25-28. – Toż pod tyt. Przeżywając śmierć bliskich, przygotujmy się na własną, „Wiadomości KAI”, 2010, nr 16, s. 14-15. – Toż pod tyt. Świadectwo życia i śmierci, „Idziemy”, 2010, nr 17, s. 4-6. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2010, nr 4, s. 368-371. – Toż, „Wiadomości Diecezjalne” [Drohiczyn], 2010, nr 2, s. 26-30. – Toż, „Toruńskie Wiadomości Kościelne”, 2010, nr 1-2, s. 60-64. – Toż pod tyt. Pożegnanie ofiar katastrofy, „Rzeczpospolita” 2010, nr 91, s. A12-A13. – Toż pod tyt. Tragedia ujawniła nowe wartości, cały naród je odkrył i głosi, „Polska”, 2010, nr 91, s. 20-21.
 • Słowo w trosce o język. „Niedziela”, 2010, nr 7, s. 16.
 • Służyli do końca, „Niedziela”, 2010, nr 16, s. 13.
 • Szanujmy matki, które pochylają się nad kołyską…, „Niedziela”, 2010, nr 9, s. 23.
 • Szczerym sercem, pomimo wielu kilometrów dzielących Przemyśl od Lednicy. Słowo przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do młodzieży zebranej na polach lednickich, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 110-112.
 • Szukać i odnajdywać zaginionego Jezusa [Abp Michalik na zakończenie Roku Kapłańskiego], „Wiadomości KAI”, 2010, nr 24, s. 9-10. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2010, nr 27, s. I, IV-V.
 • Świadectwem życia głosić Tajemnicę Bożego Narodzenia. Homilia podczas Pasterki w bazylice archikatedralnej (Przemyśl, 25.12.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 210-216.
 • Święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński patronem czasów trudnych. Homilia podczas Mszy św. dziękczynnej za kanonizację św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie (8.03.2010), „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2010, nr 1, s. 99-104. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 1, s. 162-169. – Toż, „Nasz Dziennik”, 2010, nr 61, s. 12-13. – Toż, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” ,2010, nr 1, s. 30-36. – Toż, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, 2010, nr 1, s. 61-67. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”,2010, nr 3, s. 194-199.
 • Święty na nasze czasy. Z homilii abp. Józefa Michalika, wygłoszonej 26 kwietnia 2010 r. w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie k. Sanoka, podczas spotkania Rodziny Radia Maryja, „Niedziela”, 2010, nr 20, s. 20.
 • Ubóstwo kapłana realizacją Ewangelii, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2010. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2010, nr 11, s. 1020-1037.
 • W tym znaku zwyciężysz, „Niedziela Przemyska”, 2010, nr 40, s. I, IV-V.
 • Wiara zawsze i wszędzie wiąże się ze świadectwem. Homilia wygłoszona w czasie Franciszkańskich Dni Młodych (Kalwaria Pacławska, 14.08.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 128-137.
 • Wielki dar w cieniu dramatów, „Niedziela”, 2010, nr 23, s. 16-17.
 • Wierność Chrystusowi – wierność ludziom. Homilia podczas święceń prezbiteratu w Bazylice Archikatedralnej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 213-217.
 • Wierność Chrystusowi. Homilia wygłoszona przez abpa Józefa Michalika Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek (Przemyśl, 1.04.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 196-199.
 • Wierność zawsze się opłaca. Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2010, nr 23, s. 4
 • Wieś u podstaw kultury narodu. Homilia na Dożynkach Archidiecezjalnych (Domaradz, 29.08.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 3-4, s. 141-144.
 • Współczesne zagrożenia szatańskie. List na Wielki Post, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 1, s. 155-159. – Toż „Niedziela Przemyska”, 2010, nr 8, s. I, IV-V.
 • [Wstęp] do: Księga upamiętniająca Kapłanów, którzy zginęli z rąk hitlerowców w czasie II wojny światowej oraz tych, którzy zostali skazani na śmierć przez reżim komunistyczny tak w czasie wojny jak i również po jej zakończeniu, a także Misjonarzy męczenników, alumnów i braci zakonnych, Tarnów 2010 , s. 3-4. – Toż pod tyt. Wstęp abp. Józefa Michalika do „Księgi upamiętniającej Kapłanów…” – wotum Pielgrzymki Kapłanów (1.03.2010), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2010, nr 1 (17), s. 71-72. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 103-104. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie”, 2010, nr 4, s. 314-315.
 • Z wiarą patrzymy na nasze czasy. Homilia podczas uroczystości Bożego Ciała (Przemyśl, 3.06.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 223-228. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2010, nr 25, s. I, IV-V.
 • Zaproszenie do udziału w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej w dniach 9-11 kwietnia 2010 r., „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 1, s. 160-161.
 • Zaproszenie na kolejne XX ogólnopolskie spotkanie parafii w Ruchu dla Lepszego Świata (Szówsko, 21-22.08.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 274-276.
 • Zawsze powinniśmy naśladować Chrystusa. Homilia podczas Mszy św. dziękczynnej z okazji 750-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej z udziałem Konferencji Episkopatu Polski (Frombork, 20.06.2010), „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”, 2010, nr 110, s. 23-28. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 243-250.
 • Zmartwychwstanie Chrystusa umocnieniem wiary. Homilia wygłoszona w Bazylice Archikatedralnej podczas Mszy św. rezurekcyjne (Przemyśl, 4.04.2010), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2010, nr 2, s. 200-205.
 • Życzenia dla „Idziemy” [z okazji 5-leci tygodnika], „Idziemy”, 2010, nr 37, s. 5.
 • Życzenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski [z okazji jubileuszu 25-lecia posługi biskupiej Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia], „Wiadomości Archidiecezjalne” [Katowice], 2010, nr 6, s. 297-298.

2011

 • Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji [Kościół wobec polskiej prezydencji: sonda KAI] „Wiadomości KAI”, 2011, nr 27, s. 3.
 • Apel o pomoc na rzecz głodujących w Południowym Sudanie i Erytrei (1.08.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 57.
 • Budować na trwałym fundamencie wiary i posłuszeństwu Bożym przykazaniom [Homilia podczas Mszy św. z okazji 850-lecia konsekracji Archikolegiaty w Tumie k. Łęczycy (22.05.2011)], „Wiadomości Diecezji Łowickiej”, 2011, nr 2, s. 90-94. – Toż,, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 173-178.
 • Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał!, „Niedziela Przemyska”, 2011, nr 17, s. I.
 • Czasy wołają o radykalizm i miłość. Rozm. przepr. Sławomir Jagodziński, „Nasz Dziennik”, 2011, nr  240, s. 11.
 • Dotykalne piękno kapłaństwa, w: Kapłan, historyk, pedagog. Księga pamiątkowa ks. infułata dra Stanisława Grada z okazji 70-lecia urodzin i 35-lecia pracy dydaktycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, red. Mieczysław Różański, Łódź 2011, s. 23-27.
 • Dziękczynienie po beatyfikacji Jana Pawła II i jubileuszowe zamyślenia (25.10.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 4, s. 99-102.
 • Europa na ścieżkach wiary, „Niedziela”, 2011, nr 51, s. 14.
 • Gratulacje dla Metropolity Berlina abp. Rainera Marii Woelkiego (7.07.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 38-39.
 • Homilia podczas uroczystości Bożego Ciała w Przemyślu (23.06.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 212-218.
 • Homilia z okazji 20. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie (9.09.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 218-223.
 • Homilia w Gietrzwałdzie – Dożynki regionalne i uroczystość odpustowa  (11.09.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 191-198.
 • Homilia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (2.06.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 185-191.
 • Homilia wygłoszona na Pielgrzymce Róż Różańcowych w Krośnie (24.09.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 236-241.
 • Homilia z racji 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Koszalinie (29.05.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 179-185.
 • Ile w nas z Jana Pawła II?, Rozm. przepr. Marek Łuczak, „Niedziela”, 2011, nr 19, s. 10.
 • Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński nauczycielami narodu. Homilia w IV Święto Dziękczynienia Opatrzności Bożej (5.06.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 36-40. – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2011, nr 3, s. 230-237. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 128-137. – Toż, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, 2011, nr 2, s. 61-68. – Toż, „Toruńskie Wiadomości Kościelne”, 2011, nr 1-2, s. 82-90. – Toż, „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”, 2011, nr 113, s. 21-29. – Toż, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”, 2011, nr 6, s. 281-289.
 • Jan Paweł II i ludzie kultury, „Niedziela”, 2011, nr 12, s. 20-21.
 • Jezus rodzi się w czystym sercu, „Niedziela Przemyska”, 2011, nr 52, s. I, IV.
 • Jubileusz to spojrzenie w przyszłość. Homilia wygłoszona w Bliznem z okazji 50-lecia życia zakonnego o. Bronisława Mokrzyckiego SJ (31.07.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 229-236.
 • Jubileuszowy dar dłoni, „Niedziela Przemyska”, 2011, nr 19, s. IV-V.
 • Kapłaństwo to Chrystusowy wybór i posłanie człowieka Bożego. Homilia w archikatedrze przemyskiej podczas święceń kapłańskich (11.06.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 223-228. – Toż, „Niedziela Przemyska”, 2011, nr 26, s. I, IV-V.
 • Komunia znaczy także odwaga świadectwa, „Niedziela”, 2011, nr 2, s. 8-9.
 • Kondolencje po śmierci bp. Rudolfa Baláža – wiceprzewodniczącego Konferencji Biskupów  Słowacji (28.07.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 42.
 • Kondolencje po śmierci kard. Georga Sterzinsky’ego (30.06.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 53.
 • Kondolencje po śmierci księdza prałata Józefa Obrembskiego – duszpasterza Wileńszczyzny (9.06.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 52.
 • Kondolencje po trzęsieniu ziemi w Japonii (12.03.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 51.
 • Kondolencje po zamachu na  lotnisku Domodiedowo (25.01.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 50.
 • Kondolencje Prezydium KEP po śmierci abp. Józefa Życińskiego (11.02.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 50-51. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 100-101.
 • Kościół dyskusji się nie boi. Rozm. przepr. Paweł Bugira, „Wiadomości KAI”, 2011, nr 2, s. 6-7.
 • Kościół i kultura, „Niedziela”, 2011, nr 13, s. 22.
 • Kościół jest naszym domem. List pasterski Metropolity Przemyskiego na Adwent A.D. 2011, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 4, s. 111-115.
 • Kościół nie przegrał. Rozm. przepr. Ewa K. Czaczkowska, „Rzeczpospolita”, 2011, nr 298, s. A18-A19.
 • List do prowincjała jezuitów ws. ogłoszenia Roku ks. Piotra Skargi (11.07.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 39.
 • List gratulacyjny do nowego ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej (20.07.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 40.
  List kondolencyjny po śmierci bp. Albina Małysiaka (18.07.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 39-40. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 141.
 • List kondolencyjny po śmierci kard. Kazimierza Świątka (21.07.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 40-41.
 • List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po ogłoszeniu daty beatyfikacji Jana Pawła II (14.01.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 14.
 • List Przewodniczącego Episkopatu do nowo wybranego Sekretarza Generalnego (20.10.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 27.
 • List przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do Bractwa Więziennego (26.03.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 52. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 117.
 • List ws. Mszy św. o ducha jedności Europy (5.09.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 43.
 • Mamy współtworzyć dobro. Rozm. przepr. Olga Kołtuniak, „Caritas”, 2011, nr 2, s. 6-8.
 • Media katolickie i polityka. Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2011, nr 38, s. 4-5.
 • Miłość Ojczyzny mierzy się czynami miłości. Homilia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (Jasna Góra, 26.08.2011), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 199-204.
 • Miłość Ojczyzny wpisana w ukochanie Kościoła, „Niedziela”, 2011, nr 49, s. 10-11.
  Mnie też chcą zapisać do partii… Rozm. przepr. Tomasz Królak, Stanisław Tasiemki OP, „Wiadomości KAI”, 2011, nr 48, s. 2, 7-12.
 • Musimy też pamiętać o ofiarach komunizmu. Rozm. przepr. Małgorzata Bochenek, „Nasz Dziennik”, 2011, nr 120, s. 10.
 • Nie stawiajmy granic Ewangelii. Rozm. przepr. Ireneusz Skubiś, „Niedziela”, 2011, nr 38, s. 10-11.
 • Nigdy nie wątpiłem w Jego świętość. Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2011, nr 19, s. 15-17.
 • O ważnych sprawach, których nie można zaniechać, „Niedziela”, 2011, nr 40, s. 10.
  Obowiązek katolika. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, „Gość Niedzielny”, 2011, nr 25, s. 4-5.
 • Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie stanowiska Rady Ministrów UE dotyczącego prześladowań chrześcijan (17.02.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 68. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 102.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. ataku na śp. abp. Józefa Życińskiego (23.05.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 1 (19), s. 71.
 • Podziękowania Benedyktowi XVI za decyzję o beatyfikacji Jana Pawła II [List Prezydium Episkopatu], „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 95.
 • Pokój owocem komunii ze Zmartwychwstałym, „Niedziela”, 2011, nr 17, s. 8-9.
 • Ponad własny ból. Rozm. przepr. Jacek i Michał Karnowscy, „Uważam Rze”, 2011, nr 9, s. 15-17.
 • Prawda wyzwala, „Niedziela”, 2011, nr 6, s. 12-13.
 • Przedmowa, w: Jan Paweł II, Modlitwa, którą ukochałem, Biblioteka Jana Pawła II, t. 2, Warszawa 2011, s. 5-13.
 • Przemówienie abpa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski [podczas ingresu abp. Stanisława Budzika (Lublin, 22.10.2011)], „Memoranda” (Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej), 2011, nr 4, s. 577-579.
 • Przylgnijmy do Krzyża [Wprowadzenie metropolity przemyskiego do materiałów duszpasterskich], w: Cały Twój przez Krzyż do chwały. Nawiedzenie wielkopiątkowego Krzyża bł. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej 17.10.2011-08.12.2012, Przemyśl 2011, s. XXX.
 • Raport o stanie wiary w Polsce [Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim], Radom 2011.
 • Ratunek w powszechnym nawróceniu. Rozm. przepr. Tomasz Królak, Stanisław Tasiemki OP, „Wiadomości KAI”, 2011, nr 28, s. 10-13.
 • Słowa podziękowania abp. Józefa Michalika na zakończenie Mszy św. (16.10.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2011, nr 2 (20), s. 18-2. – Toż pod tyt. Cieszę się, że mogę dziś podziękować, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 4, s. 94-99.
 • Tron dla Chrystusa? Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2011, nr 47, s. 18-20.
 • Troska o więzi braterskie we wspólnocie Kościoła, w: Kościół naszym domem. Rok 2011/2012. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013, Poznań 2011, s. 219-232.
 • Twórcza rola wiary w dawnych i współczesnych dziejach Diecezji Tarnowskiej. [Kazanie podczas Jubileuszu 225-lecia Diecezji Tarnowskiej (Tarnów – katedra,  8.09.2011)], „Currenda”, 2011, nr 10, s. 1110-1115. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 205-211.
 • Uczynić Kościół swoim domem, „Niedziela”, 2011, nr 48, s. 20-21.
 • Uratować kulturę europejską, „Niedziela”, 2011, nr 37, s. 16-17.
 • W maryjnej szkole wierności, „Niedziela”, 2011, nr 42, s. 18-19.
 • W oczekiwaniu na beatyfikację Jana Pawła II. Słowo Metropolity Przemyskiego, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 268-269.
 • W szkole nowego Błogosławionego, „Niedziela”, 2011, nr 21, s. 12.
 • Warto być dobrym, Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, “Gość Niedzielny”, 2011, nr 51-52, s. 22-24.
 • We wspólnocie przez wieki… : XIV Dzień Judaizmu, „Niedziela”, 2011, nr 5, s. 14-15.
 • Wiara była dla Niego jak oddech. Rozm. przepr. Sławomir Jagodziński, „Nasz Dziennik”, 2011, nr 100, s. 19.
 • „Wierny w przyjaźni z ludźmi i Bogiem”: w 100-lecie urodzin [Fragm. homilii z okazji 100-lecia urodzin ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Zuzela, 6.08.2001], „Źródło”, 2011, nr 34, s. 28-29.
 • Wigilijne wzruszenia, „Niedziela”, 2011, nr 52, s. 18.
 • Wzorzec postawiony światu, Rozm. przepr. Maria Popielewicz, „Nasz Dziennik”, 2011, nr 11, s. 3.
 • Z Chrystusem w roku liturgicznym. Kazania, red. Witold Ostafiński, W nadziei na czyny z wiary, t. 1, Warszawa 2011.
 • Z Prymasem Tysiąclecia ku pojednaniu, „Niedziela”, 2011, nr 32, s. 10-11.
 • Zanim wyśpiewamy „Te Deum” za beatyfikację, „Niedziela”, 2011, nr 8, s. 12-13.
 • Zaproszenia młodych do Sanoka, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2011, nr 1-3, s. 261-263.
 • Zdumienie obdarowaniem, „Niedziela”, 2011, nr 7, s. 20-21.
 • Życiem głosić Tajemnicę Bożego Narodzenia. [Homilia podczas Pasterki w bazylice archikatedralnej w Przemyślu], „Nasz Dziennik”, 2011, nr 1, s. 9.
 • Żywy znak Kościoła w: 40 lat w kapłaństwie 23 V 1964 – 23 V 2004, red. J. Sokołowski, Łomża, 2004, s. 189-198. – Toż [przedruk] w: Z dziejów chrześcijaństwa na ziemi zambrowskiej, red. ks. Adam M. Filipowicz, ks. Waldemar Brodzik, ks. Roman Łempicki, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa- Łomża 2011, s. 79-89 („Episteme”, t. 104).

2012

 • Abp Michalik specjalnie dla KAI. Zaproszenie dla Benedykta XVI wyrazem więzi Polaków ze Stolica Apostolską, „Wiadomości KAI”, 2012, nr 29, s. 4.
 • Bierność szkodzi. Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2012, nr 13, s. 18-19.
 • Biskup sługa Słowa Bożego i twórca szkoły katechetycznej [Homilia na pogrzebie bp. Edwarda Materskiego (Radom – katedra, 29.03.2012)], „Kronika Diecezji Radomskiej”, 2012, nr 2, s. 256-260.
 • Bóg obdarzył mnie przyjaźnią. Rozm przepr. Bohdan Dutko MS, „La Salette”, 2012, nr 3, s. 5.
 • Bóg potrzebuje ludzi. Homilia wygłoszona w czasie Pasterki 2012 r. (Przemyśl – Archikatedra, 25.12.2012), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 141-148.
 • Brońmy naszej wiary!, [Wywiad], „Moja Rodzina”, 2012, nr 4, s. 6-7.
 • Być albo nie być Kościoła, Rozm. przepr. Piotr Studnicki, „Gość Niedzielny”, 2012, nr 42, s. 25.
 • Chrystus jest królem każdego serca. Rozm. przepr. Maria Wilczek, „List do Pani”, 2012, nr 11, s. 6-8.
 • Deklaracja Konferencji Episkopatu Polski nt. sentencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (11.04.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 66-67.
 • Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj; zmartwychwstał, „Niedziela Przemyska”, 2012, nr 15, s. I, III.
 • Do Betlejem po łaskę wiary!, „Niedziela Przemyska”, 2012, nr 52-53, s. I, III.
 • Dzisiejsze czasy wołają o odważnych świadków i proroków [Przemówienie podczas spotkania z patriarchą Cyrylem w warszawskiej siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski (16.08.2012)], „Wiadomości KAI”, 2012, nr 34-35, s. 18-19.
 • Jesteście potrzebni Kościołowi [Fragment wywiadu udzielonego Telewizji Trwam w dniu 27.11.2012]. Rozm. przepr. Zdzisław Klafka, „Nasz Dziennik”, 2012, nr 284, s. 12-13.
 • Kazania maryjne, red. Witold Ostafiński, W nadziei na czyny z wiary, t. 2, Warszawa 2011.
 • Kazanie wygłoszone w 49. rocznicę święceń kapłańskich Biskupa Antoniego Dydycza oraz 48. rocznicę kapłanów tego samego rocznika z seminarium łomżyńskiego (Drohiczyn, 23.05.2012), „Wiadomości Diecezjalne” [Drohiczyn], 2013, nr 1, s. 112-116.
 • Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami (4.03.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 61.
 • Kondolencje po śmierci bp. Františka Tondry (5.05.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 49-50.
 • Kondolencje po śmierci bp. Jana Szlagi (25.04.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 47-48.
 • Kondolencje po śmierci prof. Wiesława Chrzanowskiego (30.04.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 49.
 • Kondolencje w związku z wypadkiem belgijskiego autobusu w Szwajcarii (15.03.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 47.
 • Kościół zawsze blisko problemów świata, „Niedziela”, 2012, nr 45, s. 8-9. [Rozmowa opublikowana w KAI 22 października 2012 r.]
 • Kto jest blisko Boga, potrafi wybaczać. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, „Gość Niedzielny”, 2012, nr 33, s. 20-22.
 • List abp. Józefa Michalika do Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski (7.09.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 2 (22), s. 43.
 • List abp. Józefa Michalika do przewodniczącego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej [nt. delegata KEP w ComECE] (3.12.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 2 (22), s. 53.
 • List abp. Józefa Michalika na okoliczność pogrzebu ks. Józefa Suchego w: Zbigniew Suchy, Witamy Cię (…) Miejsce święte…, „Niedziela Przemyska”, 2012, nr 10, s. V.
 • List abp. Józefa Michalika z okazji 25-lecia Centrum Ochotników Cierpienia (4.06.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 51.
 • List abp. Michalika do Ambasadora Gruzji w Polsce (22.05.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 50.
 • List bp. Michalika [podziękowanie za zaproszenie na uroczyste otwarcie prac II Synodu Diecezji Siedleckiej], „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”, 2012, nr 6, s.257.
 • List gratulacyjny do kard. Angelo Bagnasco (9.03.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 46.
 • List do mieszkańców Przeworska w sprawie Archidiecezjalnych Dni Młodzieży, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 148-149.
 • List przewodniczącego KEP do organizatorów Marszów dla Życia (31.01.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 45.
 • List Przewodniczącego KEP do Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (25.10.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 2 (22), s. 43.
 • List Przewodniczącego KEP do patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla (3.09.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 2 (22), s. 42-43. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 98.
 • Matki się nie wybiera, matkę się szanuje, w: Dominik Zdort, Kompendium patriotyzmu, Kraków 2012, str. 63-89.
 • Media muszą mieć sumienie. Rozm. przepr. Dariusz Pogorzelski, „Nasz Dziennik”, 2012, nr 97, s. 1, 12-13.
 • Nadszedł czas przebaczenia! Rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI”, 2013, nr 27/28, s. 2, 13-15.
 • Najbezpieczniejsza droga Apostoła – miłość, „Niedziela Przemyska”, 2012, nr 24, s. I, IV-V.
 • Nie gniewajcie się na Boga za spotkanie słabego księdza. Rozm. przepr. Vanessa Nachabe-Grzybowska, „Super Express”, 2012, nr 228, s. 4.
 • Nie możemy dezerterować [Homilia wygłoszona w 94. rocznicę odzyskania niepodległości (Przemyśl, 11.11.2012)], „Nasz Dziennik”, 2012, nr 272, s. 18-19.
 • O Księdzu Prałacie Stanisławie Skarżyńskim nie można mówić bez szacunku, w: Stanisław Skarżyński, Ks. Stanisław Dziekoński, Boży człowiek i ludzki kapłan, Sandomierz 2012, s. 57-63.
 • O żywotnych sprawach Kościoła, „Niedziela”, 2012, nr 29, s. 14-15.
 • Odpowiedź na list Patriarchy Cyryla o znieważeniu Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 107-108.
  Odpowiedź przewodniczącego KEP na kondolencje Ojca Świętego po katastrofie w Szczekocinach (7.03.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 45.
 • Odpowiedź przewodniczącego KEP na list z Watykanu przed Euro 2012 (11.06.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 51-52.
 • Oświadczenie Prezydium KEP ws. profanacji jasnogórskiego obrazu (12.12.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 2 (22), s. 76-77.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [o wolności sumienia parlamentarzystów i ochronie życia osób z wadami genetycznymi], „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 2 (22), s. 73-74.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski o planowaniu rodziny, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 87-88.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie traktowania kobiet, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 85-86.
 • Posynodalne refleksje. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2012, nr 48, s. 10-11.
 • Powołanie Mateusza i nasze. Kazanie na rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (21.09.2012), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 128-134.
 • Powszechne wezwanie do świętości. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2012, nr 52-53, s. 18-19.
 • Przebaczyć i naprawić zło, Rozm. przepr. Mariusz Majewski, „Uważam Rze”, 2012, nr 33, s. 24-26.
 • Przeciw wynaradawianiu, „Niedziela”, 2012, nr 27, s. 13.
 • Przemówienie abp. Józefa Michalika podczas spotkania z Cyrylem I, „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 2 (22), s. 20-21.
 • Przemówienie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 2012, nr specjalny – Ingres Nowego Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa dr. Wacława Depo (Częstochowa, 2.02.2012), s. 73-74.
 • Przemówienie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji, „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 2 (22), s. 32-33. – Toż pod tyt. Wspólny dokument zrodził się z ducha Ewangelii, „Wiadomości KAI”, 2012, nr 34-35, s. 23-24. – Toż pod tyt. Przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 103-107.
 • Przesłanie przewodniczącego KEP na spotkanie lednickie (2.06.2012), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 1 (21), s. 50-51.
 • Rok wiary: ku nowej ewangelizacji [Ks. abp Józef Michalik inspirowany pytaniami ks. Zbigniewa Suchego], Kraków 2012.
 • Rozmowa na progu Roku Wiary. Rozm. przepr. Ireneusz Skubiś, „Niedziela”, 2012, nr 40, s. 12-13.
 • Różaniec drogą wiary i nadziei. Kazanie podczas Mszy św. w Wielkich Oczach – Pielgrzymka Róż Różańcowych (23.09.2012), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 134-140.
 • Słudzy Boży – Józef i Wiktoria Ulmowie – nadzwyczajna – zwyczajna rodzina. Homilia z okazji 68. rocznicy śmierci rodziny Ulmów (23.03.2012), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 1-2, s. 90-95.
 • Ten krok będzie ważny i trzeba go zrobić. Rozm. przepr. Tomasz Królak, „Wiadomości KAI”, 2012, nr 32 s. 2, 8-11.
 • Uratować miłość. Rozm. przepr. Przemysław Radzyński, „Rycerz Niepokalanej”, 2012, nr 3, s. 4-7.
 • Wdzięczność [O obdarowaniu „Niedzielą” i owocach jej 20-letniej obecności w archidiecezji przemyskiej]. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2012, nr 4, s. 30.
 • Wezwani do pojednania, Rozm. przepr. Tomasz Królak (KAI), „Idziemy”, 2012, nr 34, s. 18-19.
 • Wielki Post Chrystusowy i nasz. List pasterski Metropolity Przemyskiego na I Niedzielę Wielkiego Postu A.D. 2012, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 1-2, s. 86-89.
 • Wokół roku wiary, Biblioteka „Niedzieli”, t. 296, Częstochowa 2012.
 • Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji, „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2012, nr 2 (22), s. 26-30. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2012, nr 3-4, s. 99-103. – Toż, „Niedziela”, 2012, nr 35, s. 12-13. – Toż, „Wiadomości KAI”, 2012, nr 34/35, s. 3-4. – Toż, „Nasz Dziennik”, 2012, nr 192, s. 13. – Toż, „Myśl Polska”, 2012, nr 35/36, s. 4. – Toż pod tyt. Prośmy o wybaczenie krzywd: wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji, „Gazeta Wyborcza”, 2012, nr 192, s. 5.
  Wspólny głos w obronie tożsamości wiary [XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” (Watykan, 12.10.2012)], „L’Osservatore Romano”, 2012, nr 11, s. 34-35.
  Wszyscy jesteśmy w drugim obiegu. Rozm. przepr. Artur Dmochowski, „Gazeta Polska”, 2012, nr 19, s. 4-5.
 • Wszyscy odpowiadamy za Kościół. Rozm. przepr. Dariusz Madejczyk, Łukasz Kaźmierczak, „Przewodnik Katolicki”, 2012, nr 1, s. 22-27.
 • Zamykanie bezpłatnego dostępu do Telewizji Trwam, „Źródło”, 2012, nr 7, s. 8.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary, „Niedziela”, 2012, nr 5, s. 8-9.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 2, „Niedziela”, 2012, nr 6, s. 12-13.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 3, „Niedziela”, 2012, nr 7, s. 22-23.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 4, „Niedziela”, 2012, nr 8, s. 20-21.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 5, „Niedziela”, 2012, nr 10, s. 24-25.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 6, „Niedziela”, 2012, nr 11, s. 22-23.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 7, „Niedziela”, 2012, nr 13, s. 26-27.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 8, „Niedziela”, 2012, nr 17, s. 16-17.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 9, „Niedziela”, 2012, nr 19, s. 20-21.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 10, „Niedziela”, 2012, nr 22, s. 20-21.
 • Zanim wejdziemy w Rok Wiary. 11, „Niedziela”, 2012, nr 23, s. 14-15.
 • Zapraszam go na Msze,  Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2012, nr 19, s. 4.
 • Zbyt wielu trzeba by ekskomunikować. Rozm. przepr. Michał Szułdrzyński, Dominik Zdort, „Rzeczpospolita”, 2012, nr 82, s. A16.

2013

 • Abp Józef Michalik odpowiada [[Abp Józef Michalik odpowiada na pytanie ks. Zbigniewa Suchego: Pytania o prawo do życia i normalności], „Niedziela”, 2013, nr 7, s. 16-17.
 • Abp Józef Michalik odpowiada [Abp Józef Michalik odpowiada na pytanie ks. Zbigniewa Suchego: Pytanie o sumienie polityka], „Niedziela”, 2013, nr 9, s. 20-21.
 • Abp Józef Michalik odpowiada [Abp Józef Michalik odpowiada na pytanie ks. Zbigniewa Suchego: Pytanie o wierność zasadom], „Niedziela”, 2013, nr 17, s. 14-15.
 • Aktualny rytm życia duszpasterskiego. Referat abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Biskupów Europy podczas spotkania CCEE (6.02.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 147-150. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 242-247.
 • Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia (16.01.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 109-110. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 164-167.
 • Apel Przewodniczącego KEP o pomoc dla Syrii (16.09.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 39. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 112-113.
 • Apel Przewodniczącego KEP ws. pomocy dla ofiar tajfunu na Filipinach (12.11.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 44-45.
 • Biskup pełni swą posługę namaszczony Duchem Świętym. Homilia podczas Mszy św. z udzieleniem święceń biskupich Księdza Stanisława Jamrozka (Przemyśl – katedra, 20.05.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 72-75.
 • Być kapłanem – to żyć wiarą, modlitwą i miłością. Homilia z Mszy św. z okazji 50-lecia kapłaństwa Ks. Bpa K. Ryczana (Kielce, 15.06.2013), „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 2013, nr 3, s. 249-253. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 92-98.
 • Był Papieżem dialogu [Abp Józef Michalik o rezygnacji Benedykta XVI], „Niedziela”, 2013, Wydanie Specjalne – Rezygnacja Benedykta XVI (11.02.2013), s. III.
 • Chcą zabrać Kościołowi głos. Rozm. przepr. Tomasz Krzyżak, „Rzeczpospolita”, 2013, nr 252, s. A6-A7.
 • Czy Chrystus rozpoznaje w nas siebie? Homilia podczas Mszy św. rezurekcyjnej (Przemyśl – katedra, 31.03.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 268-274.
 • Deklaracja [o pojednaniu polsko-ukraińskim] (28.06.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 59-61. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 119-123. – Toż, „Idziemy”, 2013, nr 27, s. 38-39. – Toż pod tyt. Deklaracja w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej, „Źródło”, 2013, nr 29, s. 24-25. – Toż pod tyt. Pojednajmy się szczerze: biskupi polscy i ukraińscy apelują o pojednanie, „Gazeta Wyborcza”, 2013, nr 150, s. 22.
 • Gdy media straszą Kościół papieżem Franciszkiem…, „Niedziela”, 2013, nr 41, s. 14-15.
 • [Homilia w czasie Mszy Świętej Jubileuszowej UAK na Jasnej Gór ze – 12.11.2012] w: Unia Apostolska Kleru w służbie duchowieństwa diecezjalnego. Materiały z sympozjum z okazji Jubileuszu 150 rocznicy Unii Apostolskiej Kleru świętowanego na Jasnej Górze w dniach 12-13 listopada 2012 r., Kielce 2013, s. 139-144.
 • Homilia abp. Józefa Michalika podczas Mszy św. żałobnej w intencji śp. Kard. Józefa Glempa (27.01.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 31-33. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 136-141. – Toż pod tyt. Wielkość skromna i cicha, „Idziemy”, 2013, nr 5, s. 14-15. – Toż, „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”, 2013, nr 123, s. 25-29.
 • Homilia podczas Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat Papieża Benedykta XVI (Przemyśl – katedra, 28.02.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s.251-258.
 • Homilia podczas Mszy św. pogrzebowej śp. Kard. Stanisława Nagy’ego (Kraków, 11.06.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 82-87.
 • Homilia wygłoszona na Jasnej Górze w czasie Pielgrzymki Akademickiej (20.042013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 54-61.
 • Homilia wygłoszona w Caritas Polska (Warszawa, 4.03.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 258-261.
 • Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. na rozpoczęcie peregrynacji NMP Częstochowskiej w diecezji Ełckiej (Suwałki, 21.09.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 140-145.
 • Inspirujące świadectwa wiary młodych ludzi Homilia wygłoszona przez Ks. Abpa Józefa Michalika podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową na Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej 2013 r. (Przeworsk, 24.03.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 261-268.
 • Jest za co dziękować, jest się czym niepokoić. Konferencja Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika na kongregacji kapłańskiej (WSD Przemyśl, 12.11.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 164-171.
 • Jubileusz to twórcze spojrzenie w przyszłość. Kazanie podczas uroczystości 50-lecia święceń kapłańskich Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza (Drohiczyn – 13.06.2013), „Wiadomości Diecezjalne” [Drohiczyn], 2013, nr 2, s. 115-120. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 87-92.
 • Kapłan znakiem sprzeciwu [Abp Józef Michalik odpowiada na pytanie ks. Zbigniewa Suchego], „Niedziela”, 2013, nr 32, s. 10.
 • Katolicy nie są obywatelami drugiej kategorii, „Do Rzeczy”, 2013, nr 40, s. 34-37.
  Kazania o świętych Pańskich, red. Witold Ostafiński, W nadziei na czyny z wiary, t. 3, Warszawa 2013.
 • Kompromis czy etap? Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2013, nr 8, s. 16-17.
 • Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po wyborze Ojca Świętego Franciszka (13.03.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 43-44. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 132-133.
 • Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przed uroczystościami pogrzebowymi śp. kard. Józefa Glempa (24.01.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 16-17. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 134-135.
 • Kondolencje abp. Michalika i bp. Polaka po śmierci Marianny Popiełuszko (20.11.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 45-46. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 105.
 • Kondolencje Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po śmierci kard. Stanisława Nagy’ego (5.06.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 92. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 29-30.
 • Kondolencje Przewodniczącego KEP po śmierci ks. prof. Jana Łacha, byłego rektora ATK, inicjatora przekształcenia ATK w UKSW (3.09.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 35.
 • Kościół zawsze piętnuje grzech [Abp Józef Michalik odpowiada na pytanie ks. Zbigniewa Suchego: Życzeniowe oczekiwania mediów], „Niedziela”, 2013, nr 22, s. 14-15.
 • Kryzys w rodzinie czy kryzys rodziny?, „Niedziela”, 2013, nr 49, s. 28-29.
 • [List do Jubilata], w: Per Crucem ad Lucem. Księga jubileuszowa. Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu Biskupowi legnickiemu w 50. rocznicę święceń prezbiteratu i w 15. rocznicę święceń biskupich od duchowieństwa i wiernych świeckich diecezji legnickiej, red. Sławomir Stasiak, Legnica 2013, s, 27-28.
 • List gratulacyjny Przewodniczącego KEP do nowego Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej abp. Pietro Parolina (4.09.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 36-37.
 • List kondolencyjny Prezydium KEP po śmierci Tadeusza Mazowieckiego (29.10.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 42-43.
 • List polskich biskupów z zaproszeniem Ojca Świętego Franciszka do Polski (25.11.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 17.
 • List Przewodniczącego Episkopatu Polski do Arcybiskupa Szewczuka, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 54-55.
 • List Przewodniczącego KEP do kard. Tarcisio Bertone na zakończenie jego posługi Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej (4.09.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 37.
 • List Przewodniczącego KEP z okazji peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce (29.08.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 34-35.
 • List solidarności polskich biskupów katolickich do Arcybiskupa Większego Światosława i Metropolity Lwowskiego Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego (5.12.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 48. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 78-79.
 • Miłość Jezusa i ludzi gwarancją owocnego kapłaństwa. Homilia podczas Mszy św. z udzieleniem sakramentu święceń prezbiteratu (Przemyśl – katedra, 18.05.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 67-72.
 • Modlę się za wrogów Kościoła: także tych w mediach. Rozm. przepr. Jacek i Michał Karnowscy, „wSieci”, 2013, nr 43, s. 16-20.
 • Musimy być wierni prawom natury. Rozm. przepr. Tomasz Krzyżak, Michał Szułdrzyński, „Rzeczpospolita”, 2013, nr 124, s. A5.
 • Na drogach posługiwania, Biblioteka „Niedzieli”, t. 305, Częstochowa 2013.
 • Nadszedł czas przebaczenia! Rozm. przepr. Marcin Przeciszowski, „Wiadomości KAI”, 2013, nr 27/29, s. 2, 13-15.
 • Najświętsza Maryja Panna – Królowa i Matka, Pośredniczka i Strażniczka. Homilia wygłoszona na Jasnej Górze w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski (3.05.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 61-67. – Toż pod tyt. Abp Michalik opowiedział nam Polskę, „Niedziela”, 2013, nr 19, s. 6-7.
 • Nowe zadania ewangelizacyjne wobec nowych wyzwań naszych czasów [Wykład wygłoszony przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika podczas Spotkania dla spowiedników i ojców duchownych (Jasna Góra, 28.01.2013)], „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 226-242. – Toż, „Dobry Pasterz”, 2013, z. 38, s. 34-42.
 • O obudzenie i umiłowanie godności rolnika i wsi. Homilia w czasie XXX Dożynek Archidiecezjalnych w Haczowie (25.08.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 167-174.
 • O wiarę odważną i żywą w rodzinie i w świecie. Homilia w czasie Zakończenia II Kongresu Akcji Katolickiej (Strachocina, 24.08.2013.), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 155-166.
 • Odezwa Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika do mieszkańców Leżajska, Giedlarowej, Starego Miasta i Wierzawic w związku ze Spotkaniem Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 146-147.
 • Odnowienie naszej wiary. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2013, nr 4, s. 16-17.
 • Odpowiedź przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na list abp. Światosława Szewczuka do polskich biskupów (7.11.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 44.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski (25.09.2013) [po odrzuceniu projektu ustawy dopuszczającej rytualny ubój zwierząt], „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 62-63. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 125.
 • Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [przeciw dyskryminacji religii], „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 167.
 • Oświadczenie Przewodniczącego KEP ws. profanacji Krzyża (8.11.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 66-67. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 106.
 • Pokochać Kościół. Rozm. przepr. Zbigniew Suchy, „Niedziela”, 2013,nr 48, s. 18-19.
  Polityka to wielka sztuka dla mistrzów [Abp Józef Michalik odpowiada na pytanie ks. Zbigniewa Suchego], „Niedziela”, 2013, nr 42, s. 14-15.
 • Prawdziwa miłość dotyka nieskończoności. Homilia abp. Józefa Michalika podczas Mszy św. z okazji jubileuszu 90. urodzin kard. Henryka Gulbinowicza (16.10.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 2 (24), s. 76-78.
 • Przemówienie abp. Józefa Michalika podczas Panichidy (27.06.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 52-53. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 113-115. – Toż, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej”, 2013, nr 2, s. 50-51.
 • Przemówienie Arcybiskupa Józefa Michalika w: Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji, Lublin 2013, s. 35-38.
 • Przemówienie podczas spotkania Biskupów Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie i Kościoła w Polsce przed podpisaniem wspólnej deklaracji w 70. rocznicę zbrodni Wołyńskiej (Warszawa, 28.06.2013 ), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 116-119. – Toż, „Toruńskie Wiadomości Kościelne”, 2013, nr 1-2, s. 107-110.
  Przybyliśmy zapukać do drzwi Maryi. Homilia Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika wygłoszona do pielgrzymów z Jarosławia (Jodłówka 7.09.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 115-119.
 • Przyszłość chrześcijaństwa w Europie – chrześcijaństwo wobec nowych wyzwań w: Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji [Teksty wystąpień z konferencji, Warszawa, 28-30.11.2013], Warszawa 2013, s. 15-22. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 64-75.
 • Razem z Chrystusem odpowiedzialni za świat. Homilia podczas Mszy św. na Boże Ciało (30.05.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 76-81.
  Refleksje po lekturze książki Papieża Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu” cz. I „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 309-312.
 • Rok Wiary i troska o wiarę młodych. List Ks. Abpa Józefa Michalika na Wielki Post 2013, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 247-251.
 • Rycerstwo Niepokalanej walczy przez miłość uczynną. Homilia Księdza Arcybiskupa Józefa Michalik wygłoszona w czasie Mszy św. z racji Jubileuszu 25-lecia powstania na ziemi polskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej (Strachocina, 15.09.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 119-125.
 • Sens i założenia prawdziwego dialogu [Abp Józef Michalik odpowiada na pytanie ks. Zbigniewa Suchego], „Niedziela”, 2013, nr 31, s. 18-19.
 • [Słowo do Biskupa Jana Wątroby podczas ingresu (Rzeszów, 20.07.2013)], „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 129-130.
 • Słowo wstępne w: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Ojciec Soboru Watykańskiego II 1962-1965. Wybór dokumentów, oprac. Stanisław Wilk SDB i Anna Wójcik, Lublin 2013, s. 5-7.
 • Służyć prawdzie. List Metropolity Przemyskiego na Niedzielę Środków Społecznego Przekazu  (15.09.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 174-178.
 • Sprawdzone dobro promować, ukryte wydobywać. Homilia w czasie II Kongresu Akcji Katolickiej (Przemyśl – Katedra, 23.02.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 146-155.
 • Telegram Prezydium Episkopatu Polski do Ojca Świętego Franciszka (13.03.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 43. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 131-132.
 • Telegram Prezydium KEP do Ojca Świętego Benedykta XVI (12.02.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 38. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 126.
 • Testament Jezusa, testament Papieża – nadzieja Kościoła. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat Benedykta XVI i w intencji konklawe (Warszawa, 5.03.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 127-131. – Toż,  „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 39-41. – Toż. „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, 2013, nr 1, s. 57-60. – Toż, „Wiadomości Diecezji Łowickiej”, 2013, nr 1, s. 46-49.  – Toż, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 2013, nr 1, s. 33-36. – Toż pod tyt. Szkalowanie Kościoła trwa, „Nasz Dziennik”, 2013, nr 56, s. 20.
 • To dla nas urodził się Jezus. Kazanie Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika wygłoszona w czasie Pasterki (Przemyśl – Archikatedra, 24,12. 2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 139-145.
 • Tracimy perły literatury polskiej [Abp Józef Michalik odpowiada na pytanie ks. Zbigniewa Suchego], „Niedziela”, 2013, nr 38, s.23.
 • Trzeba troszczyć się o Naród [Homilia wygłoszona 3 maja na Jasnej Górze], „Nasz Dziennik”, 2013, nr 105, s. 11-12.
 • Tylko przez miłość poznaje się Boga. Kazanie wygłoszone w Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika podczas Mszy św. z okazji Inauguracji roku akademickiego 2013/2014 (Przemyśl, 25.09.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 125-129.
 • Ubóstwo to nie „dziadostwo” [Abp Józef Michalik odpowiada na pytanie ks. Zbigniewa Suchego: Pytanie o ubóstwo według Papieża Franciszka], „Niedziela”, 2013, nr 20, s. 16-17.
 • Uczył dialogu, „Nasz Dziennik”, 2013, nr 21, s. 2.
 • Uczymy się odpowiedzialności za wiarę, Kościół i Ojczyznę. Homilia w czasie Mszy św. odpustowej w Kalwarii Pacławskiej (14.08.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 131-140.
 • W rytmie prac przy kard. Wyszyńskim nabrał dużego doświadczenia, „Niedziela”, 2013, nr 5, s. 8.
 • W trosce o naszą tożsamość. Kazanie Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika wygłoszone w czasie Mszy św. na Inauguracje Roku Akademickiego 2013/2014 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie (22.10.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 129-134.
 • Wiara kapłańska – ciągle pogłębiana.  Refleksje na Dzień modlitw o świętość kapłanów (Przemyśl – Archikatedra, 8.06.2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 2, s. 98-104.
 • Wiara sprawdza się przez zaangażowanie. Kazanie Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w Uroczystość Chrystusa Króla – patronalne święto Akcji Katolickiej i KSM, Zakończenie Roku Wiary (Przemyśl – katedra, 24.11. 2013), „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 134-139.
 • Wokół pamięci o zbrodni wołyńskiej, „Niedziela”, 2013, nr 30, s. 16-17.
 • Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego i Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla, w: Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji, Lublin 2013, s. 5-9.
 • [Wstęp], w: Zbigniew Suchy, Poznajcie mnie. Andrzej Bobola, Kraków 2013, s. 5-7.
  Wstęp – Jubileuszowy rok złotych godów kapłańskich w: Brat i Biskup. Księga Jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap, red. Andrzej Derdziuk OFMCap, Paweł Rytel-Andrianik, Biblioteka Drohiczyńska, t. 18, Drohiczyn 2013, s. 11-12.
 • Wypędzić szatana pychy. Rozm. przepr. Ewa K. Czaczkowska, „Do Rzeczy”, 2013, nr 25, s. 32-33.
 • Wywiad dla KAI z Księdzem Arcybiskupem Józefem Michalikiem po abdykacji Papieża Benedykta XVI – 11.02.2013, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s.312-314.
 • Wyzwania Kościoła wobec znaków czasu współczesnej Europy. Przemówienie abp. Józefa Michalika podczas wręczenia doktoratu honoris causa UKSW (21.02.2013), „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 2013, nr 1 (23), s. 71-75. – Toż, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 1, s. 226-233. – Toż, „Niedziela”, 2013, nr 9, s. 16-19. – Toż pod tyt. Kościół wobec znaków czasu, „Nasz Dziennik”, 2013, nr 46, dod. Magazyn nr 27, s. M11-M12.
 • Zachęta i zaproszenie do szczególnej modlitwy za Kapłanów i Kościół, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 4, s. 145-146.
 • Zaproszenie na Dożynki Archidiecezjalne, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej”, 2013, nr 3, s. 188-189.

2014

 • Głosy z Watykanu: Ad Limina Apostolorum. Zebr. ks. Paweł Rytel-Andrianik, „Niedziela”, 2014, nr 7, s. 6-9.
 • Dobre znaki na przyszłość Kościoła [Wypowiedź abp. Józefa Michalika na półmetku wizyty „Ad limina Apostolorum” polskich biskupów], Wysł. Paweł Rytel-Andrianik, Leszek Gęsiak SJ, „Niedziela”, 2014, nr 7, s. 10-11.
 • Do Papieża Franciszka – po umocnienie. „Niedziela”, 2014, nr 9, s. 10-11.
 • Godzina chwały. Rozm. przepr. Bogumił Łoziński, „Gość Niedzielny”, 2014, nr 8, s. 24-26.
 • Kazania do kapłanów i osób konsekrowanych, red. Witold Ostafiński, W nadziei na czyny z wiary, t. 4, Warszawa 2014.
 • Papieska troska o małżeństwo i rodzinę [Listy do Pasterza], „Niedziela”, 2014, nr 11, s. 18-19.
 • Porozmawiajmy o kobietach. Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2014, nr 10, s. 4.
 • Przewodniczący z wyboru. Rozm. przepr. Henryk Zieliński, „Idziemy”, 2014, nr 10, s. 16-17.
 • Raport o Kościele [Przemówienie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika, wygłoszone 7 lutego 2014 r. podczas audiencji dla polskich biskupów w ramach wizyty Ad limina Apostolorum u papieża Franciszka], „Idziemy”, 2014, nr 7, s.34-35.
 • Szczególny dar, w: Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich, Kraków 2014, s. 3-4.
 • Troska o powołania [Listy do Pasterza], „Niedziela”, 2014, nr 15, s. 24.
 • Trzeba zacząć od nawrócenia. Rozm. przepr. Sławomir Jagodziński, „Nasz Dziennik”, 2014, nr 26, s. 24.