Chrześcijaństwo jest wymagające

Współpraca z Duchem Świętym powinna być świadectwem wiary, coraz pełniejszym jej poznawaniem, odwagą w jej wyznawaniu, a jednocześnie powinna być dopasowywaniem naszego życia do wymogów wiary. Wiara jest wtedy prawdziwa, jeśli idzie za nią życie, jeśli nie tylko wierzymy, że Bóg jest naszym Ojcem, ale również zachowujemy się jak Jego dzieci. Nie tylko wierzymy, że kiedyś Bóg będzie sądził żywych i umarłych i że pójdziemy do nieba, ale przede wszystkim staramy się zasłużyć na niebo przez posłuszeństwo Bożym poleceniom, tak jak dzieci są posłuszne swoim rodzicom. A dopomóc nam może ta dodatkowa łaska, jaką otrzymujemy w sakramencie bierzmowania.

Jest piękny zwyczaj, że przy bierzmowaniu przybiera się nowe imię. Przypomnijmy sobie nasze bierzmowanie i imię z bierzmowania. Módlmy się często do naszych patronów, których wybraliśmy przy bierzmowaniu. Przyjęcie nowego imienia jest symbolem, że tak jak na chrzcie świętym każdy człowiek otrzymuje imię, którym od tej pory przed Bogiem i przed ludźmi będzie naznaczony, tak również w bierzmowaniu otrzyma nowe imię i trzeba, aby zaczął nowe życie, życie w Duchu Świętym, w Jego mocy, w Jego sile, z Jego pomocą; by stawał się nowym świadkiem obecności Jezusa żyjącego pośród nas i dawał świadectwo życia Bożego w swoim sercu.

***

Jeśli chcesz być chrześcijaninem prawdziwym, jeśli chcesz poznać, co to znaczy mieć nadzieję, co to znaczy kochać Jezusa i z Nim kochać innych ludzi, musisz zaprzeć się samego siebie, musisz wziąć krzyż swój i nie możesz lękać się trudności. Wówczas poznasz, co to znaczy pokonywać siebie i podążać drogą rozwoju. Życie chrześcijańskie jest zaproszeniem do naśladowania Pana Jezusa, do oddawania siebie, tak jak On oddał siebie. To jest klucz do chrześcijańskiej miłości zrodzonej z wiary. I taka miłość, taka droga nie upokorzy nikogo. Trzeba, byśmy zrozumieli, że jesteśmy zaproszeni na drogę rozwoju.

Chrześcijaństwo jest wymagające i dlatego jest piękne. Ono nie hańbi cię nigdy. Jeśli posłuchasz Jezusa w każdej sytuacji, będziesz człowiekiem twórczym, szlachetnym, dobrym, będziesz człowiekiem radości,pokoju, człowiekiem miłości. I takim, który przyciąga, bo będzie promieniować z ciebie nie tylko twoja miłość, ale i Chrystusowa, nie tylko twoja mądrość, ale i Chrystusowa; będą promieniować z ciebie dary Ducha Świętego. Musimy o tym pamiętać przez całe życie, w jakiejkolwiek sytuacji się znajdziemy. To nie jest teoria. Chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne, dlatego że jest wymagające.

 

+ Józef Michalik

 

 

 

2018-04-27T15:57:08+00:00 27 kwietnia 2018|Varia|