Dekalog – wyraz tęsknoty

Dekalog odzwierciedla coś, co jest wpisane w naturę człowieka. Jesteśmy świadkami dyskusji nad sensownością, aktualnością tego czy innego przykazania Dekalogu. W tym jednostkowym roztrząsaniu poszczególnych punktów Mojżeszowych tablic kryje się niebezpieczeństwo zatracenia tego, co najbardziej istotne, a mianowicie prawdy, że Dekalog jest wyrazem tęsknoty człowieka za Bogiem, ale także szacunku dla każdego człowieka. To roztrząsanie – tak dziś powszechne – sprawia, że człowiek robi się coraz bardziej smutny, coraz częściej ulega załamaniom, a kultury zagłuszające ową ludzką tęsknotę tworzą cywilizacje, którym bliżej do śmierci niż do życia, do nienawiści niż miłości.
Nie może w nas umrzeć obraz Synaju, gdzie Bóg zawarł przymierze z człowiekiem, dając na jego znak Dziesięć Słów. Ludzie chcą ukryć za mgłą nowych „izmów” cień tej góry.

W październiku 1999 r. z budynku jednego z sądów w stanie Nowy Jork usunięto XIX-wieczną dekorację przedstawiającą tablice Dekalogu. Była to decyzja rady miejskiej, która stwierdziła, że eksponowanie na budynku państwowym symbolu religijnego narusza neutralność światopoglądową państwa. To nie tylko „amerykańska choroba”. Obejmuje ona coraz szersze kręgi, bo coraz więcej ludzi próbuje w swoim sercu rozbić tablice Przymierza. Konsekwencje takich działań łatwo przewidzieć. Każdy człowiek, jak i każde państwo, które podejmuje takie działania, musi skończyć jak każde imperium, które próbowało budować przyszłość bez Boga. Dziś pogrobowcy takich imperiów straszą „czarnym totalitaryzmem”, nawołują Kościół do rachunku sumienia. Ileż gestów w stronę przeproszenia, pojednania, pogłębienia wzajemnych relacji dokonał już Kościół, i dalej będzie to czynił, biorąc na siebie odpowiedzialność za każdy grzech. Jak Ojciec, który „dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21).

+ Józef Michalik

 

 

[Z: „Walka z ludzką tęsknotą za Bogiem”, „Niedziela” nr 11, 12 marca 2000]

2018-02-26T22:05:06+00:00 26 lutego 2015|Varia|