Dekret w sprawie „kolędy” w roku 1988/1989

Wizyta duszpasterska zwana „Kolędą” należy do obowiązków parafialnego duszpasterstwa nad rodzinami i dlatego obejmować winna wszystkie bez wyjątku rodziny oraz osoby, poczuwające się do związku ze wspólnotą parafialną.

W ramach powyższej wizyty duszpasterskiej kapłan odwiedzający rodzinę modli się z nią, poświęca mieszkanie, rozmawia z domownikami, rozpoznaje sytuację życiową, interesując się życiem religijnym rodziny, uczestnictwem dzieci i młodzieży w katechizacji. Ze względu na obecną sytuację kryzysu ekonomicznego, nie obojętną kapłanowi rzeczą będzie również rozeznanie sytuacji bytowej i potrzeb szczególnie rodzin wielodzietnych.
Dlatego też w czasie kolędy lub bezpośrednio po niej należy opracować kartotekę rodzin czy osób, z których utworzone będą grupy duszpasterskie czy modlitewne wspólnoty, bądź też nad którymi winien roztoczyć opiekę Parafialny Zespół Charytatywny.
Pamiętając o tym, że ofiary przyjmowane tradycyjnie z okazji „Kolędy” są ofiarami z parafii – winny one służyć również celom kościelnym w diecezji. Uwzględniając szczególne potrzeby Diecezji w obecnej chwili, po wysłuchaniu opinii Księży Dziekanów oraz Rady Kapłańskiej niniejszym postanawiam następujący podział Kolędy na obecny rok 1988-1989.
Pozostaje nadal w mocy Zarządzenie mego Poprzednika śp. Księdza Biskupa W. Pluty, iż Księża Wikariusze 50% zebranych przez siebie ofiar z Kolędy przekazują Księżom Proboszczom jako wkład na cele administracyjno-bytowe plebanii.
Ksiądz Proboszcz z całości ofiar, a więc zebranych przez siebie oraz z otrzymanych od Księży Wikariuszy – a Księża Wikariusze z pozostałej swej kwoty – są zobowiązani w obecnym roku przekazać na cele ogólnodiecezjalne:

  • 15% na rzecz Rokitna oraz
  • 30% na rzecz prowadzonych prac w naszym Seminarium Duchownym.

Będzie to nasz osobisty – kapłański wkład w dzieło modernizacji i konserwacji gmachu Seminarium Diecezjalnego, w którym kształci się i przygotowuje do pracy wśród naszego Ludu większość kapłanów.
O powyższym wkładzie kapłanów z ofiary kolędowej na rzecz Seminarium i Rokitna można wiernych poinformować w czasie skład danego sprawozdania po ukończonej Kolędzie.
Należność tę prosimy wpłacać do Kurii Biskupiej w Gorzowie, a Kuria przekaże je wymienionym instytucjom diecezjalnym.
Dzięki ofiarności lat poprzednich można było dokonać wiele prac w Rokitnie, a Dom Rekolekcyjny wzniesiony też dzięki ofiarom kolędowym Braci Kapłanów służy duchowemu odrodzeniu kilku tysiącom osób w ciągu każdego roku.
Ufam, iż zarządzenie powyższe spotka się z pełnym zrozumieniem i kapłańskim spojrzeniem na aktualne potrzeby diecezji u wszystkich Kapłanów, uczestniczących w wizycie duszpasterskiej – „Kolędzie”.
Na trud pełnej poświęcenia, ale tak ważnej kolędowej wizyty duszpasterskiej życzę Wam, Drodzy Bracia w Kapłaństwie, a przez Wasze pośrednictwo wszystkim odwiedzanym rodzinom, Bożych łask i mocy Ducha Św. i z całego serca błogosławię.

+ Józef Michalik
Biskup Gorzowski

Gorzów Wlkp., 1988-12-20

2017-06-16T18:37:36+00:00 20 grudnia 1988|Inne|