Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu

Przyzwyczailiśmy się wszyscy, że Polskę odwiedza Ojciec Święty, a są to przecież w tysiącletniej historii chrześcijańskiej Ojczyzny pierwsze papieskie odwiedziny. Pierwsze, ale nie jedyne. Każde przybycie Ojca Świętego staje się darem obecności i słowa, a jeśli popatrzymy dokładniej, odkryjemy nowy wymiar tego daru.

Fotograf, jak historyk, notuje i dokumentuje fakty i w ten sposób pomaga odkrywać nowe aspekty wydarzenia. Fotograf – artysta zdolny jest zaprowadzić głębiej, ukazać drogę do odkrycia tego co jest nie do ujawnienia i do przeżyć nieoczekiwanych… Są i takie zdjęcia, które mówią same, zdolne ukazać miłość Ojca Świętego do dziecka i do tłumu, do łanu zboża i szczytów gór… A może potrafią koloryt barw napromienić wiarą Następcy Piotra?

Album z fotografiami rodzinnymi jest częścią naszego obyczaju, uczy tej małej historii rodzinnej i od najwcześniejszych lat oswaja z bohaterami młodości. Wskazuje na szczególne momenty z żywej przeszłości, czyniąc ją jeszcze bardziej bliską. Oto album szczególny dla rodziny diecezjalnej, bo upamiętnia wydarzenie wyjątkowe: obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli i Krośnie, które przez kanonizację św. Jana wpisane zostaje na zawsze w hagiografię Kościoła katolickiego.

Dzięki temu albumowi, który bierzemy z pietyzmem do rąk, przeżywamy raz jeszcze to szczególne spotkanie, które nas tak bardzo wewnętrznie zbliżyło między sobą. Dzięki temu stało się ono niezwykłą wizytówką Krosna i Dukli, a przede wszystkim Ludu wiary radosnej, wiary godnej, sprawdzającej się także podczas uroczystej gościnności. O tych, którzy dzięki przygotowaniom i dzięki tej wizycie stali się bardziej moimi „diecezjanami” czy naszymi „sąsiadami”, nie sposób już myśleć bez modlitewnej wdzięczności.

Przedstawiany album przybliża nam i utrwala przede wszystkim Ojca Świętego. Popatrzmy na jego twarz – ile tam dodatkowego piękna i dostojeństwa, ile zapisanej ofiarnej miłości. Pamiętamy każdy krok utrudnionego przemarszu Człowieka opartego na Krzyżu – pastorale, który był krokiem dla nas i do nas. Ujmujący jest widok, jak ten Ojciec Święty daje ludziom swój czas, swoją modlitwę, słowo i zmęczenie, które przezwycięża i jakby go nie zauważa.

Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za przemówienia i dopowiadane słowa. Stają się one świadectwem i lekcją kultury duchowej zakorzenionej w kontakcie z naturą i z ludźmi, a niejedno z nich, jak drogocenna perła, zaświeci blaskiem w sercu ludzi. Nie wiemy tak naprawdę ile temu Papieżowi zawdzięczamy, ile zawdzięcza Mu Polska. Część tych związków z naszą ziemią ujawniają Jego słowa, które słyszeliśmy 9 i 10 czerwca: „Moje lata pobytu w Rzymie nie wygasiły we mnie miłości do tej ziemi, …pochylam się ze czcią nad tą bieszczadzką ziemią…, to właśnie tam, wśród ciszy i duchowej wałki, uchwycił go Bóg i tak już pozostało razem do końca ” – mówił to Papież o św. Janie, a może jest to także wyznanie z innego życia?!

Album wydobywa na światło dzienne wielki, duchowy potencjał drzemiący w naszej młodzieży. Zauważa to Ojciec Święty i zachęca: „zwracam się również do młodzieży: nie lękajcie się przeciwności… miejcie odwagę stawać się solą ziemi i światłością świata”.

Idea powstania tego albumu wyszła od ludzi świeckich naszego regionu, którzy sami przeżyli to spotkanie i pragnęli uratować je od zapomnienia, a może i utrwalić w sobie i w nas to wielkie i ważne dla wszystkich wydarzenie. Może chcieli nadać swój kształt temu, co sami odkryli. Serdecznie im za to dziękujemy, bo publikacja jest także ukazaniem trudu wielu Urzędów, Instytucji oraz pracy tylu ludzi dobrej woli, Kapłanów i całego żywego Kościoła. Niech dostarczy nowych przeżyć i pomoże odkryć prawdę, iż ten trud to początek drogi w głąb, odwagi w sięganiu po nowe horyzonty.

Tym wyjątkowym horyzontem jest wiara, która nabiera szczególnego wyrazu przez modlitwę. Prawdziwa jest właśnie wtedy, gdy duchowy kontakt staje się rozmową z Niewidzialnym. Każde dobro, piękno i miłość jest pochwalną pieśnią, która dostarcza przeżyć i pomaga w życiu. Dziękujemy za te przeżycia.

Z serdecznym pozdrowieniem od Bieszczad – najpiękniejszych w świecie gór.

+ Józef Michalik
Arcybiskup Przemyski

Przemyśl, w roku Kanonizacji św. Jana z Dukli

2017-12-17T16:00:13+00:00 17 grudnia 1997|Wstęp do książki|