Kalendarium 2004

17-18.03, Warszawa — 326. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Abp Józef Michalik zostaje wybrany 18 marca nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Zastępuje kard. Józefa Glempa, który pełnił tę funkcję 23 lata (w tym po zmianie statutu KEP jako przewodniczący z wyboru przez dwie 5-letnie kadencje).
— W archikatedrze warszawskiej biskupi uczestniczyli w Mszy św. dziękczynnej za 25-letnią posługę biskupią kard. Józefa Glempa, podczas której abp Michalik wygłosił homilię. „Z posługą Prymasa Polski łączy się posługa Kościołowi w Polsce, a więc troska o to, aby przy wzajemnym rozgraniczeniu kompetencji Kościół służył ludziom, by pełnił swą społecznie ważną rolę, budząc sumienia, wytyczając drogi nie tylko do lepszej przyszłości, ale do przyszłości wiecznej” – mówił.

19.03 — Telegram kondolencyjny po śmierci Zygmunta Kubiaka. „Będzie nam brakować tego znawcy i miłośnika kultury śródziemnomorskiej oraz duchowości chrześcijańskiej, nienawidzącego współczesnej barbarii «totalizmu»” – napisali abp Józef Michalik i bp Piotr Libera, sekretarz generalny KEP.

24.03, Markowa k. Łańcuta    — W 60. rocznicę rozstrzelania rodziny Ulmów, którzy oddali swoje życie za ukrywanie Żydów podczas II wojny światowej, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika ich pamięci. Eucharystii przewodniczył abp Józef Michalik, metropolita przemyski.

25.03, Świdnica — Sakra biskupia nowego ordynariusza diecezji świdnickiej bp. Ignacego Deca. W uroczystości wziął udział abp Józef Michalik.

29.03, Celje (Słowenia) — Zebranie Komitetu przygotowującego Środkowoeuropejski Dzień Katolików – „Katholikentag” w Mariazell. Przedstawicielem polskiego Episkopatu był abp Józef Michalik.

2-4.04, Łańcut — XI Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej – Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach. Spotkanie rozpoczęło się 2 kwietnia nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego na rynku w Łańcucie. Modlitwy prowadził metropolita przemyski abp Józef Michalik. Eucharystii na zakończenie przewodniczył abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

6.04, Warszawa — Pierwsze spotkanie Prezydium Episkopatu w nowym składzie.

7.04, Warszawa — abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, poprowadził uroczystości pogrzebowe biskupa-seniora diecezji warszawsko-praskiej Zbigniewa Kraszewskiego. Homilię wygłosił bp Kazimierz Romaniuk.

8.04, Przemyśl — Msza Krzyżma w archikatedrze. Arcybiskup Józef Michalik mówił do kapłanów: „(…) kapłaństwo to ofiara złożona Bogu. Nie żałujmy więc wysiłków, nie żałujmy serc, kolan, słów, nie żałujmy czynów, które są wyrazem naszej bliskości z Chrystusem – w Nim cała nasza moc!”

11.04, Przemyśl — Msza św. rezurekcyjna. „Wiara, silna wiara w zmartwychwstanie jest najprostszą i najlepszą odpowiedzią na zagrożenia, jakie niesie szara codzienność” – mówił abp Józef Michalik.

17.04, Przemyśl — III Diecezjalny Dzień Wspólnoty Grup Caritas Archidiecezji Przemyskiej, połączony z otwarciem Centrum Charytatywnego i wręczeniem statuetek Dobrego Pasterza. Mszy św. z tej okazji przewodniczył abp Józef Michalik.

22.04 — Oświadczenie Prezydium KEP w związku z podjęciem przez Sejm prac nad ustawą o równym statusie kobiet i mężczyzn. „Równość kobiety i mężczyzny leży u podstaw godności osoby ludzkiej – obecnej w nauczaniu Kościoła. Równość nie oznacza jednak identyczności, w której zostałaby zagubiona różnica ról wzajemnie dopełniających się płci” – podkreślili biskupi.

25.04, Rzym — Beatyfikacja ks. Augusta Czartoryskiego. Sylwetkę księcia-salezjanina przedstawił na początku uroczystości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski abp Józef Michalik. Od wielu lat relikwie nowego Błogosławionego znajdowały się w kościele Księży Salezjanów w Przemyślu.

30.04-2.05, Warszawa —  327. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Pierwsze obrady plenarne pod kierunkiem abp. Józefa Michalika jako przewodniczącego KEP.
— Prezydium Episkopatu wystosowało list do premiera Irlandii, przewodzącej UE, w którym podkreśla: „Nie uwzględnienie odwołania do Boga i do chrześcijaństwa byłoby wielką dziejową niesprawiedliwością i zafałszowaniem prawdy”.
— 2 maja, nazajutrz  po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, na Polach Wilanowskich, gdzie powstaje świątynia Opatrzności Bożej, odbywały się uroczystości zawierzenia Polski i Europy Opatrzności Bożej. Aktu zawierzenia dokonał kard. Józef Glemp, Mszy św. przewodniczył metropolita Nowego Jorku kard. Edward Egan. W homilii abp Józef Michalik powiedział, że Europa bez Boga nie ma przyszłości.

3.05, Jasna Góra — Uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Mszy św. przewodniczył kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, homilię wygłosił prymas Polski kard. Józef Glemp. Ponowienia Milenijnego Aktu Oddania dokonał nowy przewodniczący KEP abp Józef Michalik. Otworzył także wystawę „Ojciec Święty Jan Paweł II Jasnogórskiej Matce Kościoła”.

4.05 — Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. „Jej rozwiązania dyskryminują rodzinę i wprowadzają nierówne traktowanie dzieci wychowywanych w pełnej rodzinie i dzieci wychowywanych przez osoby samotne” – podkreśliło Prezydium KEP.

9.05, Kraków — Uroczystości ku czci św. Stanisława. Abp Michalik wziął udział w tradycyjnej procesji z Wawelu Na Skałkę.

10.05, Sandomierz — Konferencja naukowa „Węgry – Polska wspólne dziedzictwo”.

12.05 — Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ponawia apel o odwołanie do chrześcijańskiego dziedzictwa w przyszłym Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej.

20.05, Rzym — Abp Józef Michalik wziął udział w odsłonięciu pomniku Papieża w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie przy Via Cassia.

22.05, Szepietowo — Jubileusz 40-lecia kapłaństwa. Abp Józef Michalik wygłosił homilię podczas Mszy św. na zjeździe kolegów rocznikowych, który odbył się w diecezji łomżyńskiej z udziałem tamtejszego biskupa Stanisława Stefanka.

30.05, Przemyśl — Święcenia kapłańskie w archikatedrze przemyskiej. „Przyjmiecie za chwilę dar kapłaństwa, każdy z was stanie się alter Christus, później zaś wspólnie złożymy Bogu Chrystusa na ofiarę. Codziennie starajmy się składać ją z większą wiarą; wiarą, która nie boi się wyborów trudnych i ofiar, wiarą, która ociera łzy płaczących i wydobywa uśmiech nadziei u załamanych” – mówił metropolita przemyski do neoprezbiterów.

30.05, Lublin — Nowy biskup pomocniczy Artur Miziński przyjął sakrę biskupią. Współszafarzem święceń był abp Józef Michalik.

6.06, Przemyśl — Finał X Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Laureaci i uczestnicy konkursu uczestniczyli we Mszy św. w katedrze przemyskiej pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika.

11-12.06, Licheń  — 328. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował przewodniczący KEP abp Józef Michalik.

13.06, Łódź — Święto Eucharystii. Abp Józef Michalik poprowadził procesję z sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej do katedry. Wygłosił też homilię w trakcie Mszy św. polowej na przykatedralnym placu.

20.06 — Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po przyjęciu Traktatu Konstytucyjnego dla Europy bez odniesienia do chrześcijańskich korzeni naszego Kontynentu. „Ideologiczny laicyzm, jaki dał znać o sobie w stanowisku niektórych rządów europejskich, budzi nasz zdecydowany sprzeciw i niepokój o przyszłe losy Europy”.

9.07, Tuchów — Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zakończyła Wieki Odpust w Tuchowie.

18.07, Gaboltov (Słowacja) — Abp Michalik przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię podczas uroczystości 200-lecia diecezji koszyckiej.

27.07, Kalwaria Pacławska – Metropolita przemyski odwiedził młodych zgromadzonych na 17. Franciszkańskim Spotkaniu Młodych.

14-15.08, Lourdes (Francja) – Udział w pielgrzymce Jana Pawła II do Lourdes. Zdaniem abp.  Józefa Michalika „znak, jakim jest chory Papież wśród chorych pielgrzymów znacznie przekracza granice francuskiego sanktuarium i związanej z nim pobożności”.

24.08, Warszawa — Na zakończenie obozu formacyjno-wypoczynkowego dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Mszę św. w kościele Świętego Krzyża sprawował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

26.08, Jasna Góra — Z udziałem ukraińskiej delegacji na czele ze zwierzchnikiem Kościoła greckokatolickiego kard. Lubomyrem Huzarem odbyły się na Jasnej Górze uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył abp Józef Michalik, a homilię wygłosił prymas kard. Józef Glemp. 200-osobowa delegacja Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie przybyła do Częstochowy na zaproszenie polskiego Episkopatu.

27-28.08, Przemyśl — II Przemyskie Dni Duszpasterskie pod hasłem „Duszpasterskie wyzwania po wejściu Polski do Unii Europejskiej”. Abp Michalik przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię podczas liturgii na rozpoczęcie sesji. Obrady miały miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

30.08, Jaśliska — Podkarpackie dożynki pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika, metropolity przemyskiego. Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski z Rzeszowa. Z wieńcami dożynkowymi do Jaślisk przyjechali też Słowacy z okolic Preszowa i Koszyc.

13.09, Warszawa — Spotkanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z premierem Markiem Belką w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

14.09, Lublin — Podczas VII Kongresu Teologów Polskich, który odbył się w Lublinie pod hasłem „Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań”, abp Józef Michalik celebrował uroczystą Mszę św. i wygłosił homilię do uczestników Kongresu.

18.09, Zamość — Podczas uroczystego zakończenia peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji zamojsko-lubaczowskiej homilię wygłosił abp Józef Michalik. „Nie jest postępem, jak się dziś nam wmawia, zabić niewinnego, zabić poczęte życie czy nieuleczalnie chorego! To żaden postęp. To degradacja człowieczeństwa!” – mówił abp Michalik.

30.09-3.10, Leeds (Wielka Brytania) — Przewodniczący  Episkopatu Polski wziął udział w spotkaniu Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Przedmiotem obrad była rola chrześcijaństwa w Europie.

5.10, Kijów (Ukraina) — Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik był jednym z gości pierwszego dnia Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK).

9.10, Hyżne — Uroczyste zakończenie Kongresu Różańcowego w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Hyżnem. „Niekiedy widzimy, jak wśród trudności dnia powszedniego ludzie szukają rozwiązań na skróty, emigrując. (…) Popatrzmy wokół, ilu z tej emigracji wraca z sukcesem, a ilu wraca złamanych, ile zostaje rozbitych małżeństw, ile opuszczonych dzieci” – mówił abp Michalik.

20.10, Kraków — Inauguracja roku akademickiego w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Abp Józef Michalik przewodniczył Mszy św. i wygłosił okolicznościową homilię. Mówił m.in. o roli kontemplacji w badaniach naukowych.

21-22.10, Warszawa — 329. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował przewodniczący KEP abp Józef Michalik.

23.10, Przemyśl — Uroczystości pogrzebowe zmarłego 19 października biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej Stefana Moskwy. Mszy św. przewodniczył abp Edward Nowak, sekretarz watykańskiej kongregacji ds. świętych. Metropolita przemyski abp Józef Michalik wygłosił homilię.

1.11, Przemyśl — W uroczystość Wszystkich Świętych abp Michalik przewodniczył Mszy św. na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu. Poświęcił pomnik bł. Jana Balickiego usytuowany w miejscu, gdzie spoczywały doczesne szczątki Błogosławionego.

7.11, Przemyśl — Podczas spotkania Rady Społecznej i Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej, z udziałem kilkudziesięciu osób duchownych i świeckich, abp Michalik przestrzegał przed egoizmem wolnego rynku.

12.11, Przemyśl — Z uczestnikami Ogólnopolskiego Zjazdu Klubów Inteligencji Katolickiej, odbywającego się w Domu Rekolekcyjnym przy klasztorze Sióstr Benedyktynek w Przemyślu, spotkał się abp Józef Michalik. „Kościół potrzebuje pogłębionej refleksji ludzi świeckich. Potrzebują tego biskupi i kapłani. Jako duchowni potrzebujemy swego rodzaju «prysznica» – odważnego i szczerego głosu świeckich, który będzie wyrazem wiary. Ma się to odbywać w duchu jedności. Jesteśmy sobie potrzebni” – mówił.

20.11, Przemyśl — W katedrze przemyskiej metropolita przemyski wygłosił kazanie podczas Mszy św. pogrzebowej bp. Bolesława Taborskiego, emerytowanego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej. Zmarły został pochowany w Przeworsku.

21.11, Przemyśl — W uroczystość Chrystusa Króla, patronalne święto Akcji Katolickiej i KSM, abp Michalik przewodniczył Mszy św. dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. „Kościołowi potrzeba takich ludzi, którzy by umieli iść drogą wierności Bogu, tak jak Rocco Buttiglione. Zachować wierność sumieniu. Są to drogi bezpieczne na drodze do wieczności” – mówił.

25-26.11, Jasna Góra — 330. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował przewodniczący KEP abp Józef Michalik.

28.11 — List pasterski metropolity przemyskiego na Adwent „Eucharystia źródłem naszej nadziei”.

17.12, Warszawa — Prezentacja albumu „Przemyśl – historia wiary narodów i dzieje sztuki” pod red. ks. Witolda Ostafińskiego (Apostolicum). Zdjęcia Bogusława Świtały ukazują sakralne dziedzictwo Podkarpacia.

24.12, Przemyśl — Pasterka w archikatedrze przemyskiej. „Jezus przychodzi na świat w rodzinie. Ojciec Przedwieczny zapewnia Mu matkę i przybranego ojca. Wśród ludzi, w rodzinie, niezwykle ważne rzeczy się dzieją. Toteż o rodzinę trzeba dbać. Trzeba podtrzymywać to wszystko, co naszą rodzinę buduje, i strzec się tego, co rodzinie zagraża” – mówił abp Michalik.

28.12 — Apel przewodniczącego KEP do biskupów o zbiórkę na rzecz ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Azji. Kwestę zaplanowano na 9 stycznia.

2017-11-27T16:12:25+00:00 25 października 2014|Opracowania|