Kalendarium 2005

10.01, Drohiczyn — Abp Józef Michalik dokonał rekonsekracji XVII-wiecznej katedry pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie. „Każdy, kto czyta Ewangelię Jezusa Chrystusa – chrześcijanin, katolik, prawosławny, ewangelik – nie może patrzeć z nienawiścią na drugiego człowieka, nie może widzieć w nim zagrożenia dla siebie” – mówił.

12.01, Rzeszów — Udział abp. Józefa Michalika w sesji naukowej „Męczennicy i świadkowie wiary. Represje komunistyczne wobec duchowieństwa na Rzeszowszczyźnie”.

19.01, Przemyśl — Pod przewodnictwem abp. Jana Martyniaka odbyły się w Przemyślu główne uroczystości pamiątki chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan (Święto Epifanii), obchodzonej w tym dniu przez Kościół greckokatolicki. Po liturgii w katedrze greckokatolickiej nad rzeką San odbył się tradycyjny obrzęd poświęcenia wody. W uroczystościach wziął udział metropolita przemyski abp Józef Michalik.

20.01 — Podczas sympozjum naukowego „Przesłanie jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry” przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik dokonał liturgicznej inauguracji obchodów jubileuszu.

24.01 — List pasterski na Wielki Post „Z Eucharystii płynie zapał i siła do świadczenia miłosierdzia”

29.01, Przemyśl — Abp Józef Michalik spotkał się z rektorami Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych przebywającymi na ogólnopolskim zjeździe w Przemyślu. „Kształtowanie ludzkiej osoby dla dobra społecznego poprzez harmonijny rozwój moralny i intelektualny, poszanowanie chrześcijańskiej kultury i ojczystych tradycji, wychowanie do pełnego rozwoju osoby ludzkiej i ukształtowania człowieka wrażliwego i nastawionego na pracę dla dobra całej społeczności jest wspólnym zadaniem Kościoła i państwa” – zaznaczył.

8.02, Warszawa — Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Rada Stała skierowała specjalny list do Ojca Świętego z wyrazami modlitewnej solidarności i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

10.02 — List do Marszałka Sejmu o odrzucenie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie. „Zamiast zwiększania pomocy kobietom brzemiennym i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych projekt ustawy zakłada drastyczne obniżenie standardów ochrony ludzkiego życia i zdrowia, demoralizację dzieci i młodzieży, odsuwa rodziców od decydowania o istotnych sprawach ich dzieci oraz powoduje ogromne wydatki budżetu państwa” – napisali abp Józef Michalik i bp Piotr Libera, sekretarz generalny KEP.

14.02, Budapeszt — Spotkanie biskupów Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem abp. Józefa Michalika i kard. Franciszka Macharskiego.

18.02, Przemyśl — Biskupi z Polski i Ukrainy spotkali się w Przemyślu. Kościół greckokatolicki reprezentowali biskupi ukraińscy z kard. Lubomyrem Huzarem, natomiast na czele biskupów rzymskokatolickich Polski stał abp Józef Michalik.

26.02 — Do modlitwy za chorego papieża Jana Pawła II zachęcił przewodniczący Episkopatu. W specjalnym apelu napisał: „Choroba Ojca Świętego Jana Pawła II po raz kolejny ujawnia, kim jest ten Papież dla nas, dla wszystkich ludzi, dla całego świata. (…) Wiem, że chrześcijanie w naszej Ojczyźnie każdego dnia wspierają duchowo Jego posługę, ale obecnie Papież tej modlitwy szczególnie potrzebuje”.

8-9.03, Warszawa — 331. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował przewodniczący KEP abp Józef Michalik.

19.03, Sanok — Abp Michalik dokonał erygowania nowego sanktuarium maryjnego przy franciszkańskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku.

20.03, Leżajsk — Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej pod hasłem „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” zakończyło się 20 marca. „Przybyliśmy oddać Chrystusowi pokłon jak Mędrcy. Kto szczerze oddaje pokłon, ten szczerze się nawraca. Człowiek tylko Bogu powinien się kłaniać, nie ludziom, nie sukcesom, nie pieniądzom, nie łatwej drodze życia. Prawdziwy pokłon zmienia człowieka, sprawia, że staje się inny, lepszy. I lepsze będą nasze rodziny, nasze szkoły, wspólnoty, społeczeństwo i państwo” – mówił metropolita przemyski w homilii podczas Eucharystii na placu klasztornym oo. Bernardynów.

24.03, Przemyśl — Msza Krzyżma w archikatedrze. „Tym bardziej poznajemy Boga, w tym większy wchodzimy z Nim kontakt, im skuteczniej służymy ubogim, potrzebującym. Z każdym takim czynem rośnie więź z Bogiem, pogłębia się wiara” – mówił abp Józef Michalik.

27.03, Przemyśl — Msza św. rezurekcyjna. „Uniwersalizm chrześcijańskiej nauki polega na tym, że Chrystus troszczy się o każdego człowieka. Z Kościoła nikt nie jest wykluczony, nie ma żadnej sprawy, którą by wiara pomijała” – mówił abp Józef Michalik.

1.04 — Wezwanie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do modlitwy za chorego Papieża. „Wiadomości o pogorszeniu stanu zdrowia Ojca Świętego skłaniają nas do szczególnej modlitwy za Papieża. Zachęcamy zatem wiernych do jeszcze ufniejszej i żarliwszej modlitwy (…)” – napisali biskupi.

3.04 — Komunikat Prezydium KEP po śmierci Ojca Świętego. „Dziękujemy Bogu za tego 264. niezwykłego Następcę św. Piotra, który na Stolicę Apostolską powołany został z Krakowa w dniu 16 października 1978 r. i odtąd służył Kościołowi i ludziom w sposób niezwykle nowoczesny, zachowując przy tym wierność starożytnej tradycji apostolskiej”.

— Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Jana Pawła II abp Józef Michalik przewodniczył Mszy św. w przemyskiej bazylice archidiecezjalnej.

5.04, Warszawa — „Zapłacz Matko Polsko, skoro odchodzi najznakomitszy z Twoich Synów” – mówił abp Józef Michalik na zakończenie narodowej Mszy św. za Jana Pawła II na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

6.04 — Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało, by w świątyniach i kaplicach całej Polski były odprawiane Msze św. w intencji Jana Pawła II aż do dnia Jego pogrzebu.

8.04, Rzym — Udział w uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego Jana Pawła II.

8.04 — Słowo Prezydium KEP. „Dzisiaj jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim tym, dzięki którym mogliśmy w atmosferze zadumy, refleksji i modlitwy przeżywać ostatnie dni”.

11.04, Warszawa — Prezentacja książki abp. Paula Josefa Cordesa „Zagubione ojcostwo” z udziałem autora.  W spotkaniu wziął udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik.

13.04 — Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski po śmierci i pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II.

20.04 — Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po wyborze nowego papieża. „Kościół w Polsce przez stulecia był zawsze wierny Biskupowi Rzymu. Dziś pragniemy ponowić gotowość przyjmowania nauki i wskazań naszego Papieża, Benedykta XVI” – czytamy.

21.04, Jasna Góra — Przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik wziął udział w II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kleryków Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych na Jasnej Górze. Przewodniczył Mszy św. na jasnogórskim szczycie. „Potrzebne jest dziś świadectwo wiary, która angażuje całą osobę, by w stu procentach oddać siebie Bogu i ludziom” – mówił.

21.04 — List Prezydium Episkopatu Polski do papieża Benedykta XVI. „Jesteśmy gotowi na przyjęcie nauki i wskazań naszego Papieża Benedykta XVI” – napisali biskupi w liście do Ojca Świętego.

24.04, Rzym — Przewodniczący Episkopatu Polski wziął udział w inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI.

2.05, Jasna Góra — Posiedzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i biskupów diecezjalnych. Biskupi wystosowali do Benedykta XVI zaproszenie do odwiedzenia Polski.

7.05, Medyka — Metropolita przemyski udzielił święceń diakonatu.

15.05, Przemyśl — Święcenia kapłańskie w bazylice archikatedralnej w Przemyślu. „Mów ludziom, że Bóg jest Ojcem miłosierdzia, choć Ojcem sprawiedliwym, nieś światu nadzieję, głosząc razem z Kościołem, że «Chrystus nie da się odłączyć od dziejów człowieka»” – mówił abp Michalik do neoprezbiterów.

16.05, Strachocina — Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik spotkał się z członkami Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Koncelebrował Mszę św. przy ołtarzu polowym na strachocińskiej „Bobolówce”. „Twórczy charyzmat Akcji Katolickiej tkwi w tym, że jej członkowie formują się, czyli dojrzewają w wierze poprzez działalność, czyn, oraz ocenę sukcesów i niepowodzeń” – mówił abp Michalik.

26.05, Przemyśl — Uroczystość Bożego Ciała. „Człowiek pielęgnujący duchowość chrześcijańską nie może myśleć inaczej niż Chrystus, nie może zachowywać się inaczej niż On. Jest czytelny w każdej chwili” – mówił abp Józef Michalik.

29.05, Piekary Śląskie — Podczas tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich okolicznościową homilię wygłosił abp Józef Michalik. Mszy św. przewodniczył metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.

23.05, Krasnopol — Zjazd kursowy księży z rocznika święceń. Mszy św. przewodniczył abp Józef Michalik, homilię wygłosił biskup ełcki Jerzy Mazur.

30.05, Warszawa — Pogrzeb abp. Mariana Olesia, emerytowanego nuncjusza apostolskiego m.in. w Kazachstanie, Kirgizji i Uzbekistanie, a później w Słowenii i Macedonii. Końcowe modlitwy nad trumną abp. Olesia podczas Mszy św. pogrzebowej odmówił abp Józef Michalik.

3.06, Przemyśl — Abp Michalik przewodniczył Eucharystii podczas ogólnopolskiego spotkania pracowników wodociągów, kanalizacji i ochrony środowiska, które odbyło się w Przemyślu.

11.06, Warszawa — Podczas trwającego w Warszawie III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich abp Józef Michalik wygłosił referat „Miejsce i zadania ruchów religijnych w Kościele”. Podkreślał w nim, że „Kościół jest otwarty na nowe, powstające ruchy i wspólnoty, stowarzyszenia, instytuty i zakony. Wie jednak, że brak doświadczenia przy dynamicznej gorliwości może utrudnić spełnienie twórczej roli w duszpasterstwie czy w ewangelizacji. Dlatego przypomina o potrzebie zachowania jedności z biskupami w pierwszym rzędzie odpowiedzialnymi za wzrost każdej wspólnoty eklezjalnej”.

17-18.06, Warszawa — 332. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował przewodniczący KEP abp Józef Michalik.

19.06, Warszawa — Podczas Mszy św. wieńczącej III Krajowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem „Pozostań, Panie, w naszych rodzinach” w Warszawie odbyła się beatyfikacja trzech kapłanów, związanych z Podkarpaciem ks.  Bronisława Markiewicza i ks. Władysława Findysza, a także ks. Ignacego Kłopotowskiego. W imieniu Papieża beatyfikacji przewodniczył prymas Polski kard. Józef Glemp. Homilię wygłosił abp Józef Michalik.

—  Podczas liturgii na Placu Piłsudskiego zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego kard. Lubomyr Huzar i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik odczytali „Akt wzajemnego pojednania i przebaczenia” między obu narodami. „Pragniemy wypełnić teraz testament Ojca Świętego Jan Pawła II, papieża pokoju, dokonując akt wzajemnego przebaczenia w imię sprawiedliwości i dobra naszych narodów: polskiego i ukraińskiego” – mówili.

20.06 — Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po zakończeniu III Krajowego Kongresu Eucharystycznego oraz po akcie pojednania Polaków i Ukraińców.

26.06, Lwów (Ukraina) — Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik wraz ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego kard. Lubomyrem Huzarem ogłosili akt modlitewnego pojednania pomiędzy Ukraińcami i Polakami podczas uroczystej liturgii na Placu Wolności we Lwowie. „Miłość Boga i miłość bliźniego to nierozłączne przykazania. Cierpienie i ból zadany bliźniemu jest grzechem także przeciwko Bogu. Bez komunii z braćmi nie da się przeżyć w pełni poprawnej komunii z Bogiem, nie da się sprawować godnie Eucharystii” – mówił w homilii abp Michalik.

2.07, Skarżysko-Kamienna — Koronacja obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej (sanktuarium jest wierną kopią Ostrej Bramy w Wilnie). Mszy św. przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz, a homilię wygłosił abp Józef Michalik. Powiedział m.in., że „Kościół w Polsce ma do zaoferowania Europie wielki skarb, skarb pobożności maryjnej”.

24.07, Polańczyk — Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika zakończyła się akcja „Bieszczady dla Jezusa”.

26.07, Kalwaria Pacławska — Abp Michalik przewodniczył Mszy św. dla młodzieży zgromadzonej na Franciszkańskim Spotkaniu Młodych.

6.08, Przemyśl — W święto Przemienienia Pańskiego abp Józef Michalik uroczyście wprowadził w urząd nową opatkę benedyktynek m. Agatę Jamińską.

18-21.08, Kolonia (Niemcy) — Podczas trwających XX Światowych Dni Młodzieży abp Józef Michalik wygłosił dwie katechezy i dwie homilie do młodzieży polskiej – 18 sierpnia w Kurten i 19 sierpnia w Düsseldorfie.

22.08 — W telegramie do Wspólnoty Ekumenicznej w Taizé w związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Brata Rogera Schutza przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski napisał: „Odszedł od nas promotor ekumenizmu, który całe swoje życie poświęcił dziełu przywracania jedności w Kościele Chrystusowym”.

25.08, Jasna Góra — Posiedzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i biskupów diecezjalnych.

27.08, Kraków — Uroczystość ingresu nowego metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza z udziałem Episkopatu Polski na czele z przewodniczącym abp. Józefem Michalikiem i prymasem Polski kard. Józefem Glempem, a także kardynałów i biskupów z zagranicy.

28.08, Jarosław — XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni naszych korzeni”,  odbywający się w Jarosławiu na Podkarpaciu, zakończyła Msza św. pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika.

3.09, Nowy Żmigród — Podczas uroczystości dziękczynnych za beatyfikację bł. Władysława Findysza, które odbyły się w Nowym Żmigrodzie, okolicznościową homilię wygłosił metropolita przemyski abp Józef Michalik. „Musimy się interesować życiem publicznym, nie można odłączać wiary od życia, także od życia publicznego, społecznego, chrześcijańskiego” – mówił.

4.09, Jasna Góra — Mszy św. podczas ogólnopolskich uroczystości dożynkowych przewodniczył abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił krajowy duszpasterz rolników bp Jan Styrna.

8.09, Wiślica — W imieniu papieża abp Józef Michalik ogłosił wiślicką kolegiatę bazyliką mniejszą. Sanktuarium Matki Bożej zwanej „Łokietkową” należy do pierwszych ośrodków chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

10.09, Przemyśl — III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny zakończył się 10 września w Przemyślu. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył abp Józef Michalik.

15.09, Jarosław — Po Mszy św. sprawowanej przy kościele pw. Chrystusa Króla metropolita przemyski odsłonił i poświęcił pomnik katyński upamiętniający pomordowanych na Wschodzie mieszkańców Jarosławia.

16.09, Warszawa — Przewodniczący Episkopatu Polski spotkał się z uczestnikami Zgromadzenia Generalnego CEEM (Komitet Konferencji Episkopatów Europy ds. Mediów). Jednym z gości spotkania był abp John Foley, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

17.09, Gniezno — Abp Michalik był jednym z gości VI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Uczestniczył w debacie „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie – dialog polsko-niemiecki w czterdziestolecie wschodniego memorandum EKD i listu biskupów polskich do biskupów niemieckich”.

18.09, Jasna Góra — XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Głównym uroczystościom przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz, a homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik.

21.09, Fulda (Niemcy) — Podczas Konferencji Biskupów Niemieckich w Fuldzie przewodniczący Episkopatu Niemiec kard. Karl Lehmann i przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik podpisali „Wspólne oświadczenie biskupów niemieckich i polskich w 40. rocznicę wymiany listów z 1965 roku”. Arcybiskup Michalik mówił m.in.: „Także nowa Europa potrzebuje dziś wzorców myślenia ewangelicznego, aby mogła zachować wrażliwość na wartości duchowe, etyczne, nadprzyrodzone, aby potrafiła uznać potrzebę Boga we współczesnej rzeczywistości”.

22-24.09, Wrocław — 333. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował przewodniczący KEP abp Józef Michalik.

— Wspólne oświadczenie biskupów niemieckich i polskich podpisali we Wrocławiu biskupi Polski i Niemiec. Gościem honorowym spotkania był zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego kard. Lubomyr Huzar. „Przypominany ten odważny czyn nie tylko dlatego, by się do niego odnieść z szacunkiem. Wspominamy go również z tego powodu, że podobnie jak kiedyś nasi Poprzednicy, tak i my dzisiaj czujemy się odpowiedzialni za proces porozumienia, pojednania i przyjaźni polsko-niemieckiej” – czytamy w dokumencie.

25.09, Łask — Koronacja koronami papieskimi wizerunku Matki Bożej Łaskiej. Aktu koronacji dokonał prymas Polski kard. Józef Glemp. W uroczystości wziął udział m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

28-30.09, Rzym — Przewodniczący Episkopatu Polski wziął udział w posiedzeniu Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE).

8.10, Jarosław — Pielgrzymka Róż Różańcowych w 250. rocznicę koronacji Obrazu w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej. „Różańcowe «róże» modlące się na różańcu z Matką Bożą są wielkimi teologami wiary. Mają bowiem intuicję wiary” – mówił w homilii abp Józef Michalik.

11.10 — Apel Przewodniczącego KEP o modlitwy i zbiórkę pieniędzy dla ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Pakistanie.

15.10, Lublin — Arcybiskup Józef Michalik uczestniczył w uroczystym zakończeniu peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji lubelskiej.

18.10 — List pasterski na Adwent „Przywracajmy nadzieję ubogim”.

22.10, Przemyśl — Msza św. dla członków Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. Jana Balickiego połączona z udzieleniem święceń prezbiteratu dk. Maciejowi Dżuanowi.

28.10, Łomża — Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka i obchody jubileuszu 80-lecia diecezji łomżyńskiej. Mszy św. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży przewodniczył metropolita białostocki abp Wojciech Ziemba, homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik.

30.10, Komańcza — Uroczystości związane z 50. rocznicą uwięzienia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Nowak z Częstochowy, a homilię wygłosił abp Józef Michalik. „Więzienie, samotność, choroba, opuszczenie, doświadczenie cierpienia stały się dla Prymasa Wyszyńskiego fundamentem wielkiej duchowej budowli, którą było zawierzenie Bogu przez Maryję. Pozwoliło to Prymasowi na rozpoznanie i pokonanie wielkiej ofensywy ideologii komunistycznej” – powiedział abp Michalik. „I dziś Kościół w Polsce nie może być Kościołem dezercji i ucieczki od rzeczywistości i nie może się wymawiać od oceny tej rzeczywistości, w której żyjemy” – dodał.

6.11, Wiedeń (Austria) — W parafii pw. Świętego Krzyża w Wiedniu abp Michalik dokonał poświęcenia nowego ołtarza i odnowionej polichromii.

14-17.11, Jasna Góra — Rekolekcje Episkopatu Polski. Nauki rekolekcyjne dla biskupów głosił dominikanin o. Jacek Salij.

18.11, Jasna Góra — Arcybiskup Józef Michalik przewodniczył dziękczynnym Nieszporom i procesji eucharystycznej szlakiem o. Augustyna Kordeckiego po jasnogórskich Wałach. Były one centralnym punktem obchodów 350. rocznicy obrony Jasnej Góry.

21.11, Przemyśl — W przemyskiej katedrze świętowano 150. rocznicę powstania Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił abp Józef Michalik.

22.11 —List pasterski abp. Józefa Michalika na Adwent „Przywracać nadzieję ubogim”.

28.11-3.12, Rzym — Druga grupa biskupów – w tym metropolita przemyski abp Józef Michalik – rozpoczęła 28 listopada wizytę „ad limina Apostolorum”. 2 grudnia w podziemiach Bazyliki św. Piotra abp Józef Michalik przewodniczył Mszy św. u grobu Jana Pawła II. Wizyta „do progów Apostolskich” zakończyła się 3 grudnia audiencją u Benedykta XVI.

18.12, Sanok — Dziękczynienie za kanonizację ks. Zygmunta Gorazowskiego.

21.12 — List otwarty do posłów Ligi Polskich Rodzin. Abp Józef Michalik wyjaśnia w nim, że u podstaw działań zmierzających ku całkowitej ochronie życia powinny być racje moralne, a nie polityczne.

24.12, Przemyśl — Wieczerza wigilijna dla mieszkańców schroniska dla bezdomnych w Przemyślu z udziałem metropolity przemyskiego.

— Pasterka w archikatedrze przemyskiej. „Tylko dzięki miłości możemy zdzierać z siebie skorupę grzechu, egoizmu, nieczystości, kłamstwa, tego wszystkiego, co jako ciężar staje na przeszkodzie, żeby z drugim człowiekiem, w którym także żyje Bóg, nawiązać autentyczny kontakt” – mówił abp Józef Michalik w homilii.

2017-11-27T17:31:40+00:00 25 października 2014|Opracowania|