Komunikat Konferencji Episkopatu Polski o ponownym wyborze Ks. Abpa Jóżefa Michalika na Przewodniczącego KEP

Warszawa, dnia 16 marca 2009 r.
SEP – 2.2-6

KOMUNIKAT
SEKRETARIATU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Biskupi Polscy zgromadzeni na 347. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, dokonali w dniu 10 marca br. – zgodnie z art. 8 Statutu KEP – wyboru na urząd Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz na urząd jego Zastępcy.

Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski na 2. kadencję został wybrany Ks. Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego KEP Zebranie Plenarne powierzyło, na 2. kadencję, Ks. Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, Metropolicie Poznańskiemu.

+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny KEP

2017-11-29T22:26:00+00:00 16 marca 2009|Teksty|