Komunikat o nominacji Ks. Edwarda Dajczaka na biskupa pomocniczego

Gorzów Wlkp., dnia 15 grudnia, R. P. 1989

Czcigodni Bracia Kapłani,

Drodzy Diecezjanie,

Z prawdziwą radością zawiadamiam, że Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł do godności biskupiej kapłana naszej diecezji, ojca duchownego Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, księdza Edwarda Dajczaka, ustanawiając go moim biskupem pomocniczym.

W tej nominacji widzimy znak uznania wobec upracowanego duchowieństwa naszej umiłowanej diecezji gorzowskiej oraz zaufania Kościoła dla syna tej ziemi.

Biskup Nominat urodził się w 1949 roku i pochodzi z parafii Opalewo koło Świebodzina. Maturę zdał jako absolwent Technikum Elektromechanicznego w Gorzowie Wlkp.

Wyższe Seminarium Duchowne skończył w Gościkowie-Paradyżu i został wyświęcony na kapłana w Katedrze Gorzowskiej w roku 1975.

Jako kapłan pełnił obowiązki wikariusza w: Lubniewicach, Kargowej, Kostrzynie i Zielonej Górze (par. Najśw. Zbawiciela).

W międzyczasie ukończył studia teologiczne o specjalności duchowości chrześcijańskiej, uzyskując stopień magistra i licencjata.

Mianowany diecezjalnym referentem charytatywnym pełnił także obowiązki osobistego sekretarza Biskupa Ordynariusza, a ostatnio był ojcem duchownym w Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

Radujemy się wszyscy z faktu, że diecezja otrzymuje nowego biskupa, na którego szczerze czekaliśmy. Wierzymy, że Duch Święty, namaszczając swą sakramentalną mocą tego Wybrańca, uczyni jeszcze skuteczniejszą jego posługę duszpasterską, jego wierność Kościołowi, jego ufność modlitewną i wrażliwość na sprawy ludzi.

Oto jak sam Ojciec św. widzi znaczenie posługi biskupiej: „Wyniesienie do godności biskupiej jest wielkim zaszczytem dla ludzkiego stworzenia; rzeczywiście biskup posiada tę samą władzę co Chrystus, którą może przekazywać. Jest to również służba dla Chrystusa i Kościoła, wspaniała i wymagająca” (Jan Paweł II, 16 X 1986).

Dlatego – wybranego przez Ducha Świętego i wyznaczonego przez Papieża – naszego nowego biskupa pomocniczego otoczymy serdeczną modlitwą, zwłaszcza w dniu konsekracji, której udzieli mu Ojciec Święty w Rzymie w dniu 6 stycznia 1990 roku.

Po konsekracji Biskup Edward odprawi swą pierwszą pontyfikalną Mszę św. w Katedrze Gorzowskiej w dniu 14 stycznia o godzinie 15.00.

Pozwólcie, że równocześnie dziś całym sercem podziękuję Wam, Drodzy Diecezjanie, za odzew na moją prośbę o pomoc dla Seminarium w Paradyżu. Ufam, że i na przyszłość nie zabraknie oznak Waszej troski i modlitwy za Seminarium, które jest „sercem” diecezji.

Pragnę też, od powiększonej teraz rodziny biskupiej, złożyć moim Czcigodnym Współbraciom Kapłanom, Wspólnotom zakonnym, Katechetom, Pracownikom kościelnym, Grupom Apostolskim i Modlitewnym oraz wszystkim – zawierzonym mi przez Boga – Diecezjanom, serdeczne życzenia: niech Maryja, Rokitniańska Królowa, zapatrzona w Słowo Boże, które z Niej Ciałem się stało, wyprosi nam mocniejszą wiarę, żywszą miłość i większą gorliwość w Bożej służbie i niech pomaga na każdy dzień odkrywać Chrystusa obecnego w drugim człowieku, zwłaszcza obecnego w biednym i potrzebującym naszej pomocy.

Całym sercem pozdrawiam słuchających tych słów, modlę się, zwłaszcza za strapionych i wątpiących, a wszystkim błogosławię.

Wasz biskup
+ Józef Michalik
Biskup Gorzowski

2017-06-16T19:25:17+00:00 15 grudnia 1989|Inne|