Kongregacje katechetyczne w archidiecezji przemyskiej

29 sierpnia w archidiecezji przemyskiej rozpoczynają się kongregacje katechetyczne z udziałem abp. Józefa Michalika. Odbędą się one kolejno w Krośnie, Łańcucie i Przemyślu. W tym roku temat spotkań brzmi „Katecheza mistagogiczną drogą do udziału w życiu i misji Kościoła. Możliwości jej realizacji w szkole i w parafii”. Zaprezentuje go przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Marek Mendyk. Abp Józef Michalik skierował zaproszenie na kongregację do wszystkich katechetów, proboszczów i duszpasterzy.

 

 

Zaproszenie na kongregacje katechetyczne

 

„Liturgia jest pierwszym głosem wiary i Kościoła, z którym spotyka się zdecydowana większość wiernych” (A. Nicholas, Patrząc na liturgię, Poznań 2005, s. 1). Tak, to prawda, ale spotkanie to nie byłoby zrozumiałe dla człowieka, gdyby nie katecheza, która z liturgii wypływa i do liturgii prowadzi. Potwierdza to z całą mocą KKK: „liturgia jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Jest więc uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bożego. Katecheza z natury swej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka” (1074).
Ten związek katechezy z liturgią należy na nowo odczytać, aby obie te rzeczywistości coraz owocniej służyły zbliżaniu się katechizowanych do Boga, zarówno w środowisku parafialnym, jak i szkolnym. Dlatego w czasie tegorocznej kongregacji katechetycznej ks. bp dr Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, przedłoży temat: „Katecheza mistagogiczna drogą do udziału w życiu i misji Kościoła. Możliwości jej realizacji w szkole i w parafii”.
Jednocześnie przypominam wszystkim katechetom, że od roku w naszej archidiecezji głoszone są kazania katechizmowe poświęcone Credo i Dekalogowi. W nadchodzącym nowym roku duszpasterskim kazania dotyczyć będą sakramentów świętych i modlitwy. Wiążę duże nadzieje z tym przedsięwzięciem duszpasterskim bowiem jest to obdarowywanie wiernych Dobrą Nowiną o zbawieniu w wymiarze pogłębionych prawd wiary, sakramentów, przykazań Bożych i modlitwy. Jestem przekonany, że stojąc u progu Roku Wiary i oczekując na synod poświęcony nowej ewangelizacji, będzie to szczególna pomoc w pracy nad żywotnością naszej wiary i naszych podopiecznych.
17 października ubiegłego roku rozpoczęła się w naszej archidiecezji peregrynacja Krzyża Papieskiego. To wydarzenie duszpasterskie zakończymy wspólnie 9 grudnia w Jarosławiu szczególnie dziękując za ofiarną ziemską posługę i za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Ufajmy, że ten wymagający program duszpasterski pomoże nam przylgnąć do Krzyża Chrystusowego – Znaku mądrości wiary, miłości i zwycięstwa. Niech rozbudzi w nas motywację do pogłębiania i życia nauką Błogosławionego Papieża.

 

Zapraszam ponadto wszystkich katechetów, proboszczów i duszpasterzy na kongregację, która tradycyjnie odbędzie się w trzech ośrodkach:
– w Krośnie (św. Piotra i św. Jana z Dukli) – 29.08.2012;
– w Łańcucie (Fara) – 30.08.2012
– w Przemyślu (Archikatedra) – 31.08.2012

 

Program:
9.30 – Nabożeństwo – ks. mgr lic. Maciej Kandefer

10.15 -„ Katecheza mistagogiczna drogą do udziału w życiu i misji Kościoła. Możliwości jej realizacji w szkole i w parafii”. – ks. bp dr Marek Mendyk (Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP)

11.00 – Dyskusja – uwagi, refleksje
11.15 – Komunikaty Wydziału Nauki Katolickiej – ks. dr Waldemar Janiga
11.45 – Przerwa
12.15 – Komunikaty Wydziału Duszpasterskiego – ks. dr Roman Chowaniec
12.30 – Katechetyczno – pastoralna refleksja Metropolity Przemyskiego
z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Józef Michalik, Arcybiskup Metropolita Przemyski

 

za: www.przemyska.pl

2017-06-25T21:29:48+00:00 25 sierpnia 2012|Inne|