Koronacja Matki Bożej Rokitniańskiej

Jest wiele trosk i niepokojów, które trapią dziś ludzi. Chrześcijanie są jednak ludźmi, którzy nie chcą i nie mogą zapomnieć, że nie wystarczy ubolewać nad skutkami złej sytuacji. Trzeba szukać przyczyn i leczyć chorobę u źródeł jej powstania. Chrześcijanie wiedzą, że w każdej sytuacji życia osobistego i społecznego podstawową sprawą jest pytanie o Boga i Jego prawo do człowieka. Stąd, z zachowania Bożych praw, przyjdzie odrodzenie ludzkości i polepszenie naszej ludzkiej egzystencji.

Koronacja Matki Bożej Rokitniańskiej to nasza deklaracja i nasze wskazanie na przyszłość, że Chrystus jest Królem Wszechświata i że w królewskiej godności Chrystusa uczestniczy też Jego Matka, bo to On nabył sobie za cenę krwi lud doskonały (por. Ap 5, 9) a Ciało i Krew wziął przecież z Maryi.

Korona Matki Bożej powstała z niezwykłej, natychmiastowej ofiarności wiernych gorzowskiej diecezji i jest wyznaniem, że naszym Królem i Panem jest Bóg; jest hymnem modlitewnym i publicznym błaganiem o przyjście Królestwa Bożego na naszej ziemi, o panowanie Boga nad światem i sumieniem każdego człowieka; jest potwierdzeniem na progu nowego tysiąclecia, że Biały, Polski Orzeł swoją chwałę i dumę zawierza Maryi i Chrystusowi.

Do Maryi Rokitniańskiej strzegącej Białego Orła polskich wartości i dziś niesiemy modlitwę za Ojczyznę, od szeregu lat uwikłaną w niemocach zewnętrznych i wewnętrznych. Polecamy Jej wszystkich aspirujących do rządzenia i naprawy Rzeczypospolitej, aby sami zaznawszy, poprzez kontakt z Bogiem, wewnętrznego uzdrowienia, dawali go innym. Niech znajdą odwagę zanieść do parlamentów, senatów i sejmów, do biur i fabryk, do własnych dzieci, żon i sąsiadów świadectwo, że zdrowy porządek społeczny może być budowany jedynie na sumieniu człowieka wiernego Bogu i dziesięciorgu Bożych przykazań.

Rokitno jest duchową stolicą naszej diecezji jako miejsce szczególnego spotkania z Bogiem. I nadal będziemy tu przychodzić jak do Kany Galilejskiej po przemianę serc i po siłę do pełnienia woli Bożej.

Utwierdził nas na naszej maryjnej drodze Ojciec święty, kiedy mówił, że Maryja wyprosi potrzebną moc „Ducha Świętego całemu Kościołowi Gorzowskiemu i wszystkim, którzy go stanowią: kapłanom, rodzinom zakonnym, wspólnotom rodzinnym, dzieciom, wszystkim ludziom pracy, chorym i cierpiącym a szczególnie ludziom młodym” (Jan Paweł II, 22 IV 1989).

Całym sercem zapraszam i oczekuję wszystkich moich diecezjan wraz z kapłanami i rodzinami zakonnymi na koronację pierwszego i najsławniejszego obrazu na tej prastarej piastowskiej ziemi. Będzie to dzień bardzo ważny — dla naszej diecezji — najważniejszy, dzień uroczystego ogłoszenia Królestwa Chrystusa i Maryi we wszystkich sprawach naszego życia.

Odtąd nie cofnę się ani ja, ani moje duchowieństwo, ani mój lud od głoszenia chwały Twojej, o Maryjo, i od walki jeszcze gorliwszej o Królestwo Twego Syna w sercach moich diecezjan, jako też od walki o zbawienie tych, którzy wątpią i odchodzą, aby wrócili do jedności naszej wiary. (…)

+ Józef Michalik

Z listu pasterskiego Biskupa Gorzowskiego na koronację obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej w dniu 18 czerwca 1989 r. – Gorzów Wlkp. 18 V 1989 r.
2019-06-14T23:12:55+00:00 18 maja 1989|List pasterski|