Królowa Polski odwiedza przemyską ziemię – książka o peregrynacji

8 marca br. minęła 40. rocznica rozpoczęcia Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji przemyskiej. Ze względu na zatrzymanie Obrazu Nawiedzenia przez Służby Bezpieczeństwa, Nawiedzenie naszej diecezji odbywało się w symbolach, którymi były Ewangeliarz, świeca i kwiaty.

Peregrynacja rozpoczęła się od jasielskiej Fary. Trwała przez 491 dni, w ciągu których Matka Boża odwiedziła 447 miejsc w naszej diecezji i zakończyła się 11 lipca 1971 r. w jarosławskiej Kolegiacie. W uroczystościach Nawiedzenia diecezji wzięło udział ponad 3 miliony wiernych, rozdano ponad 3 100 000 Komunii św. Uroczystości nawiedzenia przyczyniły się do ożywienia życia religijnego, renowacji świątyń, ich doposażenia oraz znacząco do rozpoczęcia budowy wielu nowych kościołów.

Jak ważnym dla uratowania wiary Polaków w okresie agresywnego komunizmu było wydarzenie Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej, napisał Jan Paweł II w swoim liście na zakończenie pierwszej peregrynacji Matki Bożej po Polsce (12.10.1980): Niełatwo ogarnąć myślą, a cóż dopiero wyrazić w ludzkich pojęciach i słowach to wszystko, czego dokonało Nawiedzenie Matki Bożej, w naszym Narodzie. Duchowe dary i nadprzyrodzone moce łatwiej pojąć zmysłem wiary, a już chyba najprościej przełożyć je na język duszy, która raduje się w Bogu, gdyż wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny, Ten, który obdarza mocą i wolnością dzieci Bożych. Cieszy nas ten Boży plon długoletniej peregrynacji Matki Bożej w naszych diecezjach i parafiach. Plon obfity w trwałe owoce, bo zrodzone z głębokiej przemiany wnętrza, pod działaniem łaski, w woli ochrony i rozwoju dobra, które staje się błogosławieństwem i siłą życia dla każdego, kto dobro to uznaje za wartość nadrzędną. Tej świadomości osobistej towarzyszy równocześnie powszechne przekonanie o tym, że umocniła się wiara ludzi opowiadających się za Chrystusem i że pogłębiła się więź braterstwa i jedności wśród Polaków i synów i córek wspólnej Ojczyzny i wyznawców tego samego Kościoła Chrystusowego. Na pewno wzrosło zaangażowanie w apostolstwo na rzecz własnego Narodu i spotęgowała się świadomość odpowiedzialności za obecność Chrystusa w życiu innych ludów i krajów”.

Z okazji 40. rocznicy Nawiedzenia ukazała się książka opisująca szczegółowo to wydarzenie pt. „Królowa Polski odwiedza przemyską ziemię”.

Za: www.radiofara.pl
2017-11-27T17:37:34+00:00 08 marca 2010|Opracowania|