List do dzieci

Kochane Dzieci,
Po raz pierwszy piszę do Was list, specjalny list do dzieci! Mam Wam tyle do powiedzenia o różnych i ważnych sprawach, „ale” szczególnie chciałbym zapytać, czy dobrze wysłuchałyście dzisiejszej Ewangelii? Święty Ewangelista opowiada nam o bardzo ważnej chwili, kiedy to Pan Jezus, tuż przed swoją męką, zaprosił uczniów na ostatnią Wieczerzę i ustanowił ofiarę Mszy św.
Od tej pory kapłan w czasie Mszy św. również bierze do swoich rąk chleb, biały opłatek i wymawia słowa samego Pana Jezusa: „bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje…” W kościele wtedy panuje wielka cisza, bo w tym momencie zostaje przemieniony chleb w Ciało Pana Jezusa, a wino w Jego Krew.
Zobaczcie jak bardzo Pan Jezus nas kocha. Nie tylko, że umarł za nas na krzyżu, ale ponawia tę świętą Ofiarę na ołtarzach, a także jest z nami obecny w Najświętszym Sakramencie. I w naszym kościele przebywa stale w tabernakulum, przed którym pali się wieczna lampka.
Przychodźcie często do Pana Jezusa odwiedzić Go w Tabernakulum. Można tu zajść w drodze do szkoły, do sklepu, czy idąc obok kościoła. Przychodźcie powiedzieć Mu o Waszych sprawach: o pragnieniach na przyszłość i o kłopotach. Proście o pomoc w szkole, ale też pomódlcie się za Waszych nauczycieli i rodziców, aby Pan Jezus dał im zdrowie.
Dobrze by też było, aby dzieci przychodziły na Mszę św. nie tylko w niedzielę, kiedy jest obowiązek, ale także i w inne dni, dobrowolnie, z miłości do Pana Jezusa, tak jak przychodzą ministranci i inni życzliwi Panu Jezusowi ludzie. W czasie Mszy św. przystępujmy zawsze do Komunii św. Te zaś dzieci, które jeszcze u I Komunii św. nie były, niech mówią Panu Jezusowi, że bardzo pragną Go przyjąć i że zrobią wszystko, aby na ten dzień najlepiej się przygotować.
Nie zapomnijcie też dzisiaj przed Panem Jezusem pomodlić się o zdrowie dla Ojca św. i o liczne powołania kapłańskie i zakonne.
A teraz na zakończenie od serca Wam błogosławię
-W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wasz biskup Józef Michalik

Gorzów, 1 czerwca R.P. 1987

2017-11-29T21:12:34+00:00 01 czerwca 1987|List pasterski|