List do uczestników konferencji „Skazani na ubóstwo!?”

Warszawa-Przemyśl, 8 października 2010 r. List abpa Józefa Michalika do uczestników konferencji „Skazani na ubóstwo!?” zorganizowanej w Warszawie w gmachu Senatu RP przez Caritas Polska i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przewodniczący KEP objął konferencję honorowym patronatem.

Szanowni Uczestnicy

Konferencji naukowej „Skazani na ubóstwo!?”
Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich organizatorów, prelegentów i uczestników konferencji naukowej „Skazani na ubóstwo!?” poświęconej zjawisku zubożenia.

Cieszę się, że Caritas Polska wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II podjęły się przygotowania pozycji prezentującej skalę i różnorodność ubóstwa w Polsce. Jest to wkład Kościoła w obchody Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem społecznym, obchodzonego w całej Europie. Konferencja odbywa się również w roku szczególnym dla Caritas Polska – roku 20lecia odrodzenia jej działalności, i jest momentem refleksji nie tyle nad przebytą drogą, ile prośbą zastanowienia się nad tym, jak w przyszłości winna rozwijać się działalność charytatywno-opiekuńcza Caritas w Polsce i wielu ubogich krajach świata.

Dziękuję senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej za udzielenie gościny konferencji i włączenie się w jej organizację.

Ufam, że to opracowanie pomoże Caritas Polska w planowaniu i rozwijaniu form pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu szczególnie trudnych sytuacji, prowadzących do apatii społecznej i ubóstwa. Mam też nadzieję, że dzisiejsze obrady staną się impulsem do szerszej dyskusji o biedzie oraz sposobach walki z nią.

Kościół i całe nasze społeczeństwo posiada wiele zasobów, które mogą być wykorzystane w budowaniu solidarności z ubogimi i potrzebującymi wsparcia i które pozwolą skutecznie nieść ulgę osobom dotkniętym biedą materialną i duchową.

Niech więc, Chrystus Sługa, któremu przypatrywaliśmy się w ciągu całego Tygodnia Miłosierdzia pobudza wszystkich do czynnej miłości bliźniego i pomaga nam potwierdzać każdego dnia preferencyjną opcję na rzecz ubogich w naszej Ojczyźnie. Tej opcji Kościół od lat stara się być wierny poprzez posługę miłosierdzia czynioną w parafiach poprzez Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za zorganizowanie tej konferencji i życzyć Uczestnikom, by Chrystus ich wspierał swym błogosławieństwem.

+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

2017-06-19T17:01:16+00:00 08 października 2010|Słowo|