List do uczestników XIV Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Lednica 2010

Lednica, 5.06.2010 r. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wystosował specjalny list – przesłanie do uczestników XIV Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Lednica 2010, które w tym roku odbywa się pod hasłem „Kobieta – dar i tajemnica”.

Drodzy młodzi przyjaciele zebrani na Lednickich Polach,
Czcigodni Duszpasterze,
Szczerym sercem, pomimo wielu kilometrów dzielących Przemyśl od Lednicy, łączę się z Wami w tym szczególnym czasie i miejscu, gdzie z wielkim entuzjazmem i młodzieńczą odwagą dokonujecie rzeczy ważnych zarówno dla pojedynczego człowieka, jak i dla całej wspólnoty, a także i dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą być z wami.

Wybierajcie Chrystusa i publicznie przyznawajcie się do Niego, co nie jest rzeczą łatwą, ale dającą przecież prawdziwe życie i trwałe szczęście. Nigdy nie bójcie się przyjmować wymagań ewangelii naszego Pana, który chce jedynie waszego dobra.

Zatrzymujecie się tym razem nad tematem kobiety, którą trzeba widzieć jako dar i tajemnicę. Człowiek od zawsze poszukuje prawdziwego piękna, którego nośnikiem jest także on sam, stworzony jako mężczyzna i kobieta. I nie chodzi tylko o cechy wyglądu zewnętrznego, o którym też należy pamiętać, ale szczególnie o piękno wewnętrzne, piękno serca, które, choć ukryte, jest doskonale widoczne i w łatwy sposób zauważalne. Prawdziwa wartość dziewczyny i kobiety, ich cnoty i wdzięk, całe bogactwo natury wzbogacone łaską Chrystusa, są niezmiennie pożądaną perłą, a nawet czymś, co wartość perły przewyższa.

Cieszę się, że współczesna młodzież odkrywa dzisiaj błogosławioną Karolinę Kózkównę, dziewczynę odważną, dojrzałą, mającą poczucie własnej wartości i godności, która zawstydza, choć nie to jest jej celem, dzisiejszy świat. Swoim heroicznych wyborem pokazuje, że nie ma półśrodków w zwalczaniu zła. Wybierając czystość i niewinność przekonuje o większych wartościach niż samo życie. Ale nie tylko to: Karolina troszczy się o rozwój intelektualny i duchowy, i to nie tylko swój własny; prowadzi wiejską bibliotekę; współpracuje z księdzem proboszczem w katechizacji; jest świadoma, że właściwe uformowanie charakteru posłuży człowiekowi w jego życiu.

Gratuluję ojcu Janowi Górze, wszystkim kapłanom i organizatorom Lednickiego Spotkania, żywego kontaktu z młodzieżą. Niech będzie on twórczy i ożywczy dla Kościoła i wszelkich środowisk, którym potrzebny jest powiew młodzieńczego ducha.

Podziwiając Wasz zapał i entuzjazm, życzę wszystkim młodym ludziom, ale i nie tylko im, by błogosławiona Karolina była z jednej strony konkretnym przykładem do naśladowania, a z drugiej, poprzez modlitewne wstawiennictwo przed Panem Bogiem, skuteczną pomocą najpierw do zrozumienia, a potem do realizacji całego piękna, jakie ukazała swoim życiem.

Wszystkie osoby, w  jakikolwiek sposób związane z Lednickim Spotkaniem Młodzieży, Bożej opiece polecam.

+Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

2017-06-19T16:11:59+00:00 05 czerwca 2010|Inne|