List Księdza Biskupa Ordynariusza Józefa Michalika na III Diecezjalny Dzień Młodych

Gorzów, 8 sierpnia 1989 R.P.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Zbliża się Dzień Młodych, który w naszej diecezji obchodzić będziemy 24 września. Łatwo domyślacie się, dlaczego zamierzamy spotkać się w Rokitnie. Chcemy podziękować Matce Najświętszej za Jej pomoc i miłość do ludzi modlących się zwłaszcza w tym sanktuarium.

Przez obecność w Rokitnie chcemy także powiedzieć, że młodzież naszej diecezji jest gotowa wziąć odpowiedzialność za największe wartości, jakie i dzisiaj ma Kościół do zaofiarowania: za wiarę, która prowadzi do Boga, a pozwala doznawać mocy działającego w sakramentach Ducha Świętego. Chcemy także w ciszy modlitewnej odkrywać obecność Oblubienicy Ducha Świętego – Maryi, Matki Jezusa i naszej.

Temat tegorocznego Dnia Młodych wyznaczył Ojciec Święty. Są to słowa Pana Jezusa: .”Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14, 14). Warto pomyśleć, czy rzeczywiście Chrystus pozostaje dla dzisiejszego młodego człowieka fascynującą prawdą, a także drogą wśród wszystkich celów.

Zauważcie, że to Chrystusowe zdanie jest bardzo wymagające. On nie mówi, że jest „podobny” do drogi, albo że „daje” życie. On się identyfikuje z tymi wartościami, nawet ze sposobem dojścia do nich. On nie jest jedną z wielu dróg (=możliwości), albo najważniejszą z prawd… On jest samą i jedyną Prawdą i Drogą. Bez Niego nie ma życia; życia prawdziwie ludzkiego. Opowiadano mi w tych dniach historię sprzed kilku tygodni. Oto w parafii mieszka dawny, stary proboszcz. Ma juz 90 lat. Zawsze był bardzo aktywny i znany z optymizmu. Ostatnio jednak przyjaciele zastali go dziwnie strapionego. Przyczynę zmartwienia postanowił wyznać publicznie w czasie kazania wszystkim swoim parafianom: „Zmarnowałem wiele lat, bo całe życie zwalczałem komunizm, ateizm, demaskowałem fałsz i przemoc. A teraz widzę, że to wszystko rozpada się samo, że trzeba było głosić Ewangelię! To jest znacznie ciekawsze!”

Tak. Tylko życie otwarte na Ewangelię, życie Chrystusem prawdziwie rozwija człowieka. Wszystko inne, wcześniej czy później, nie zda egzaminu.

Nie odkładajmy na potem pytań i decyzji najważniejszych.

Wszystkich Was, Młodzi i Starsi Diecezjanie, całym sercem pozdrawiam i w roku pokoronacyjnego dziękczynienia zapraszam do Rokitna na wspólne z Maryją odkrywanie bliskości Chrystusa.

Modlę się za Was, wraz z Wami modlę się o nowe powołania kapłańskie, wszystkim błogosławię

Wasz biskup
+ Józef Michalik

2017-06-16T18:41:34+00:00 08 sierpnia 1989|Inne|