List z okazji 30-lecia polskiej edycji „L’Osservatore Romano”

Warszawa-Przemyśl, 4 marca 2010 r. List Przewodniczącego Episkopatu Polski z okazji 30. rocznicy ukazania się pierwszego numeru polskiego wydania „L’Osservatore Romano”. Opublikowany w L’OR 5/2010.

 

Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu napisał: «Pragnienie łączności i instynkt komunikowania się, tak oczywiste we współczesnej kulturze, w rzeczywistości nie są niczym innym jak nowoczesnym wyrazem podstawowej i stałej skłonności człowieka do przekraczania samego siebie, by nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Kiedy bowiem otwieramy się na innych, zaspokajamy nasze najgłębsze potrzeby i osiągamy pełnię człowieczeństwa».

Słowa Następcy Św. Piotra są niejako odbiciem pragnienia Kościoła w Polsce, który 30 lat temu poprzez pierwsze wydanie «L’Osservatore Romano» w języku polskim przybliżył wiernym bezpośrednie nauczanie Stolicy Apostolskiej.

Dokumenty Stolicy Apostolskiej, teksty przemówień ówczesnego naszego rodaka Czcigodnego Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI pogłębiają jedność wszystkich wiernych w Polsce z Ojcem Świętym i całym Kościołem powszechnym oraz inspirują do wnikliwszej refleksji nad tajemnicą naszego zbawienia.

W sposób szczególny jestem wdzięczny inicjatorom sprzed 30 lat, a także śp. ks. Czesławowi Drążkowi SJ, który od 1991 roku z wielkim oddaniem i fachowością kierował polskim wydaniem «L’Osservatore Romano».

W przekazywaniu ważnych informacji z życia Kościoła polskiemu czytelnikowi niech Pan Bóg błogosławi i wynagrodzi trud, wysiłek i owocną pracę.

Bożej opiece polecam

ABP JÓZEF MICHALIK

Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa-Przemyśl, 4 marca 2010 roku

2017-06-18T20:46:30+00:00 04 marca 2010|Słowo|