„Miłosierdzie jest jedno” – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017