Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie
Opiekunie Kościoła

opiekuj się i strzeż
Kościół we mnie
w nas

aby żył przez wiarę
nadzieję i miłość
aby owocował
więzią i zaufaniem do Boga
czynami i troską o ludzi

Strzeż Kościoła – żywego Chrystusa
w prześladowanych
chorych –
samotnym pomóż Go ożywiać

Strzeż wiary
dodawaj odwagi
umacniaj nadzieją

 

[Modlitwa abp. Michalika do św. Józefa zapisana w brewiarzu kapłańskim]
2018-03-15T15:12:12+00:00 15 marca 2018|Inne|