Modlitwa o pomoc w wypełnieniu Jasnogórskich Ślubów Narodu

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico. Chcąc wyprosić sobie Twoje orędownictwo na czasy współczesne, podjęliśmy wobec Ciebie społeczne postanowienie walki z naszymi grzechami i wadami. Postanowienie to wypowiedzieliśmy przed laty, a teraz ponawiamy je w Jasnogórskich Ślubach Narodu.

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy podjętych przyrzeczeń.

Opiekunko i Pośredniczko nasza, Ty wiesz, jak bardzo jesteśmy słabi i chwiejni w dotrzymywaniu Tobie obietnic. Ale widzisz także nasze żywe pragnienie wypełnienia ich. Dlatego prosimy Cię, nie odmawiaj nam Swej pomocy.

Pomóż nam uczynić wszystko, aby Polska pozostała zawsze wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom.

Mówimy wszyscy: dopomóż nam Jasnogórska Pani
  • abyśmy strzegli w każdej duszy polskiej daru Łaski, by cały naród żył bez grzechu ciężkiego – dopomóż nam Jasnogórska Pani
  • abyśmy stali na straży budzącego się życia i o każde dziecko walczyli równie mężnie jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu – dopomóż nam Jasnogórska Pani
  • abyśmy strzegli nierozerwalności małżeństwa, bronili godności kobiety i świętości naszych ognisk domowych – dopomóż nam Jasnogórska Pani
  • abyśmy umacniali w rodzinach naszych królowanie Syna Twego Jezusa, broniąc czci Imienia Bożego, strzegli prawa Chrystusowego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych – dopomóż nam Jasnogórska Pani
  • abyśmy wszczepiali w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii, wychowywali młode pokolenie w wierności Chrystusowi, broniąc je przed niebezpieczeństwem bezbożnictwa i zepsucia – dopomóż nam Jasnogórska Pani
  • abyśmy w Ojczyźnie naszej dzielili między sobą ochotnie plony ziemi i owoce pracy, aby wśród nas nie było głodnych, bezdomnych i płaczących – dopomóż nam Jasnogórska Pani
  • abyśmy przezwyciężali nasze wady narodowe: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo, rozwiązłość, a zdobywali cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, miłości i sprawiedliwości społecznej – dopomóż nam Jasnogórska Pani
  • abyśmy szli w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno wierna i z Twoją pomocą wypełniali nasze przyrzeczenia – dopomóż nam Jasnogórska Pani

Jasnogórska Królowo Polski! Spraw, aby Ojczyzna nasza stała się rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

[Źródło: Modlitwa z Maryją i do Maryi Królowej Polski. Pomocnicy Chrystusa i Matki Kościoła]
2018-05-19T14:19:04+00:00 19 maja 2018|Miscelanea|