Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej – DZIEŃ DRUGI

WPROWADZENIE

W roku 1430 wieść o licznych dziękczynnych wotach, złożonych w skarbcu jasnogórskim, zwabiła bandę rabusiów, zarażonych błędami sekty Husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć Cudowny Obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. Wówczas jeden z łupieżców rzucił obraz w błoto i w ślepym gniewie pociął go szablą; po czym wszyscy zbiegli. Wkrótce Ojcowie Paulini odnaleźli szczątki rozbitego Wizerunku. Wieść głosi, że obmyto go wodą ze źródła, które miało w tym czasie wytrysnąć. Do dziś dnia źródło bije, a wierni uważają jego wodę za cudowną.

Powiadomiony o napadzie król Władysław Jagiełło sam zajął się sprawą odnowienia Obrazu. Sprowadził do Krakowa najlepszych artystów. Wywiązali się oni znakomicie z powierzonego im zadania. Ślady cięć miecza, widoczne na obliczu Jasnogórskiej Pani, przypominają daremny zamiar zniszczenia obrazu.

 

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 • Maryjo ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień Narodu, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
 • Za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
 • Za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

 MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI

 • Matko Jasnogórska, w Twoim Obrazie pociętym mieczami – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
 • Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak od możnych jak i od ubogich, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
 • Matko, która jesteś Pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

 MODLITWA PROŚBY

Prosimy Cię, Jasnogórska Matko:

 • Kiedy źli ludzie nam zagrażają, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Kiedy tracimy dobra materialne, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich nam osób, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży Polonii świata, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

ZAKOŃCZENIE

1 dziesiątek Różańca, Pod Twoją obronę

Modlitwa: Panie Jezu Chryste, dałeś nam swą Matkę na Królową i Matkę naszą. Dziękujemy Ci za Jej obecność w trzykroć pociętym Jasnogórskim obrazie. Polecamy Ci także nasze prośby (chwila ciszy) za pośrednictwem Niepokalanego i bolesnego Serca Twojej i naszej Matki. Amen.

 

Źródło: Wołamy do Ciebie, Jasnogórska Matko Kościoła, Częstochowa 1983
2018-08-18T17:45:19+00:00 18 sierpnia 2018|Miscelanea|