Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej – DZIEŃ DZIEWIĄTY

WPROWADZENIE

W roku 1957 Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zabiera do Rzymu wierną kopię Jasnogórskiego Obrazu, przeznaczoną na wędrówkę po całym kraju. Papież Pius XII uroczyście poświęca ją i błogosławi plan peregrynacji. 26 sierpnia Pani Jasnogórska w swoim nowym, pięknym wizerunku wychodzi z Jasnej Góry, aby nawiedzić każdą świątynię, aby spojrzeć w serce każdego Polaka. W każdej parafii obraz przebywa 24 godziny. W tym czasie nieustannie odprawiają się Msze święte, trwają adoracje i modlitwy. Ludzie wypraszają u Matki i Królowej niezliczone łaski. Oto jedna z nich według relacji pewnej kobiety:

„Dwóch moich braci przestało praktykować. Od kilku lat nie spowiadali się… Błagałam Matkę Bożą, by ratowała wiarę moich braci. Chciałam ich przygotować do uroczystości Nawiedzenia, ale bałam się, aby moje namowy nie miały odwrotnego skutku. Tak już nieraz, niestety, bywało. Ufałam, że tym razem Matka Boża przyjdzie mi z pomocą. Razem z kolegami w pracy postanowiliśmy dla naszej Matki kupić kwiaty. Nie było ich na miejscu. Poszłam więc do najstarszego brata i mówię mu: ponieważ jedziesz do pracy do miasta, musisz mi kupić kwiaty. Zaraz się zainteresował, z jakiej okazji. Opowiedziałam mu, jak tylko umiałam, o wędrówce Królowej Polski. Zaczął wypytywać o szczegóły. Czułam, że Ona sama mi pomaga. Za kilka dni uklękłam w kościele, aby przyjąć Komunię św. Podnoszę oczy i widzę naprzeciw obu moich braci, również oczekujących na Pana Jezusa. Wierzę, że to Najśw. Panna doprowadziła ich do spowiedzi”.

W roku 1966 Obraz odstawiono na Jasna Górę z nakazem niewywożenia go stamtąd. Nawiedzenie jednak trwało nadal. Płonąca świeca i pusta rama symbolicznie przedstawiały duchową obecność Królowej Narodu. Łaski nawróceń nie były mniejsze. 80-90 procent ludzi, czasem wszyscy mieszkańcy danej miejscowości przystępowali do sakramentów świętych. Tak trwało do 18 czerwca 1972 roku. Od tego czasu bez przeszkód Jasnogórska Matka znowu w swoim budzącym zachwyt wizerunku jedna swe dzieci ze swoim Synem. Wędruje ciągle, niestrudzenie po polskich wioskach i miastach.

Tymczasem powstają inne kopie Jasnogórskiego Obrazu. Za ich pośrednictwem Królowa Polski pomaga swoim dzieciom w Australii, w Afryce, a także w Ameryce, gdzie wiele polskich parafii, drużyn harcerskich i różnych organizacji polonijnych czci obraz Jasnogórskiej Pani. Na szczególną uwagę zasługuje kult Jasnogórskiej Maryi w Amerykańskiej Częstochowie Doylestown.

 

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 • Za twoją wędrówkę w Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia, – dziękujemy Ci, Najlepszą Matko!
 • Za wszystkie łaski nawróceń, – dziękujemy Ci, najlepsza Matko!
 • Za pojednane małżeństwa, – dziękujemy Ci, najlepsza Matko!
 • Za radość i zgodę w rodzinach, – dziękujemy. Ci, najlepsza Matko!
 • Za liczne uzdrowienia z chorób i nałogów, – dziękujemy Ci, najlepsza Matko!
 • Za miłość i pokój między ludźmi, – dziękujemy Ci, najlepsza Matko!

MODLITWA PROŚBY

Królowo i Matko nasza, prosimy Cię:

 • Ojcom, aby byli wierni podjętym obowiązkom, – daj łaskę wiary i moc miłości!
 • Matkom, aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa, – daj łaskę wiary i moc miłości
 • Dzieciom, aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca, – daj łaskę wiary i moc miłościMłodzieży w twórczym wysiłku budowania lepszej przyszłości, – daj łaskę wiary i moc miłości!
 • Samotnym, chorym i opuszczonym, – daj łaskę wiary i moc miłości!
 • Zrozpaczonym, aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności i ucieczki od życia, – daj łaskę wiary i moc miłości!

MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI

 • Matko Boga i nasza Królowo, nawiedzająca nasze polskie domy, świątynie i parafie, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Matko, podążająca za swoimi dziećmi do najdalszych zakątków świata, gdzie tylko biją polskie serca, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Matko, która jesteś z nami i przez Twój święty Obraz Jasnogórski wspierasz nas w każdej chwili życia w naszych smutkach, doświadczeniach i radościach, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

 

ZAKOŃCZENIE

1 dziesiątek Różańca, Pod Twoją obronę

Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Wołamy do Ciebie, Jasnogórska Matko Kościoła, Częstochowa 1983
2018-08-25T08:45:48+00:00 25 sierpnia 2018|Miscelanea|