Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej – DZIEŃ ÓSMY

WPROWADZENIE

Po pierwszej wojnie światowej w wyzwolonej Polsce cześć dla Królowej Jasnogórskiej jeszcze bardziej wzrasta i staje się powszechna. Do niej dążą liczne pielgrzymki ze wszystkich zakątków kraju. Przybywają kobiety, aby dziękować za dar wolności, przynoszą Matce Bożej berło i jabłko – insygnia władzy królewskiej.

W 1936 roku – 20 tysięcy składa Jasnogórskiej Pani akademickie ślubowanie wiernej służby Bogu i Ojczyźnie. W dwa lata później 100 tysięcy młodzieży ze wszystkich stron diecezji staje w barwnych strojach ludowych przed tronem Królowej Narodu. Przybywają też organizacje, cechy rzemieślnicze, ugrupowania społeczne. Wota wiszące na ścianach kaplicy opowiadają historię spontanicznych pielgrzymek z różnych stron kraju spieszących do Częstochowy.

Po II wojnie światowej Kościół w Polsce znowu szuka pomocy u Matki Najświętszej. Dnia 8 września 1946 r. Kardynał Prymas August Hlond na Jasnej Górze wspólnie ze wszystkimi biskupami polskimi, w obecności blisko miliona wiernych powierza cały kraj Niepokalanemu Sercu Matki Boga i Królowej Polski.

W roku 1956 w 300-lecie ślubów Jana Kazimierza ponad milionowa rzesza przedstawicieli Narodu składa jasnogórskie śluby wierności swojej Królowej i Jej Boskiemu Synowi.

W roku 1966 przezywaliśmy głośne na całym świecie i obchodzone na różnych kontynentach Milenium – Tysiąclecie wiary Narodu. 3 maja w Częstochowie, w święto Jasnogórskiej Królowej, Polska oddaje się w macierzyńską niewole Maryi za Kościół Powszechny. Papież Paweł VI stwierdza: „Jest to akt najwyższej pobożności. Nie mogliście nic lepszego uczynić”.

Jasna Góra jest w czasach obecnych duchową stolicą Narodu. Tu kilka razy do roku gromadzi się cały Episkopat. Tu corocznie przybywają pielgrzymki różnych zawodów ze wszystkich krańców naszej Ojczyzny” lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, studenci, maturzyści; są też grupy stanowe: kobiety, mężczyźni i młodzież męska.

Co roku na 15 sierpnia garną się do Częstochowy piesze rzesze pielgrzymów. Droga ich niekiedy sięga 300 km i więcej. W roku 1982 w pieszej pielgrzymce warszawskiej przybyło na Jasną Górę ok. 50 tys. pątników. Większość z nich stanowiła młodzież, w tym także akademicka. Na Jasną Górę przyjeżdżają też pielgrzymki naszej Polonii zagranicznej, najczęściej z USA, a także obcokrajowców, zwłaszcza Słowaków, Francuzów, Włochów, Węgrów i Niemców.

W dni świąteczne można zobaczyć niekończące się kolejki ludzi czekających na spowiedź przy kilkudziesięciu konfesjonałach. W ciągu roku OO. Paulini rozdają 1-2 miliony Komunii św. Fakty te świadczą, że Sanktuarium Jasnogórskie jest ośrodkiem przemiany życia, nieustannie bijącym źródłem łask. Jak w wiekach poprzednich naszej historii, tak i obecnie im bardziej zwracamy się do swojej Matki i Królowej, tym większe otrzymujemy dobrodziejstwa.

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 • Za to, że stale pociągasz nas ku sobie i kierujesz naszym życiem, – dziękujemy Ci, Królowo Polski!
 • Za to, że w Twoim Jasnogórskim Sanktuarium jednoczysz nas z Synem swoim, – dziękujemy Ci, Królowo Polski!
 • Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet i uczysz je macierzyńskiej mądrości, godności i dobroci, – dziękujemy Ci, Królowo Polski!
 • Za to, że dla młodych pokoleń jesteś niezawodnym Drogowskazem ku Chrystusowi, – dziękujemy Ci, Królowo Polski!
 • Za to, że bramy Twego Jasnogórskiego Sanktuarium otwarte są dla wszystkich, – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

MODLITWA PRZEPROSZENIA

 • Za grzechy niewiary i obojętności dla Twego Syna, – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
 • Za tych, którzy odstąpili od wiary w Syna Twojego i podejmują najstraszliwszą walkę z Bogiem i Kościołem Chrystusowym, – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
 • Za tych, którzy odrzucają Cię, Matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie, – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
 • Za niedotrzymanie ślubów składanych Tobie przez Naród polski w ciągu dziejów i w czasach obecnych, przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
 • Za to, że postępowanie nasze tak często nie jest zgodne z wiarą świętą i godnością dziecka polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczną i rozwiązłość, – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
 • Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości i łaski Twojego Syna, za każde zaniedbanie w stosunku do najbliższych braci naszych, – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI

 • Matko, nieustannie czekająca na każde z Twych dzieci, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Matko, wspierająca nas w trudnej ziemskiej wędrówce do Ojca Niebieskiego, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Wychowawczyni Syna Bożego, która macierzyńską troską otaczasz naszą młodzież i dzieci, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

 

ZAKOŃCZENIE

1 dziesiątek Różańca, Pod Twoją obronę

Modlitwa do Królowej Korony Polskiej

Pomnij, o Panno Święta, co Jasnej bronisz , Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie, że nigdy nie słyszano, aby, gdy się Polska w potrzebie pod Twoja opiekę uciekała, Twego wspomożenia błagała, od Ciebie opuszczoną została.

Taką ufnością ożywiony, o cudowna Panno Jasnogórska, Naród Polski do stóp Twoich przypada i błagalnie wznosi ku Tobie wołanie: Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż!

Od Wschodu do Zachodu na straży granic Polski, o Pani nasza stań! Płaszczem Swym, jako puklerzem, od wrogów chroń. Wojnom, głodom i zarazom, niezgodzie i klęskom wszelakim przystępu do Polski broń, a duszę Narodu Twego do Syna swego skłoń.

O Matko Chrystusowa, Matko łaski Bożej, nie gardź tym Polski wołaniem, lecz usłysz je łaskawie i wysłuchaj, o łaskawa, o litościwa Pani nasza i Królowo. Amen.

 

Źródło: Wołamy do Ciebie, Jasnogórska Matko Kościoła, Częstochowa 1983
2018-08-24T20:14:41+00:00 24 sierpnia 2018|Miscelanea|