Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej – DZIEŃ PIERWSZY

WPROWADZENIE

W XIV wieku książę opolski Władysław dostaje we władanie Ruś Czerwoną. W czasie objazdu powierzonych mu ziem znajduje – jak głosi tradycja – w prywatnej kaplicy zamku bełskiego od dawna łaskami słynący wizerunek Bogarodzicy. Podczas napadu Tatarów wpadła tam strzała przez okno i utkwiła w obrazie. Gdy zamek uchroniono przed grożącym mu oblężeniem, książę postanawia zabrać cudowny obraz na Śląsk.

W roku 1382, posłuszny wewnętrznemu natchnieniu, sprowadza z Węgier OO. Paulinów i powierza im wizerunek Matki Bożej i ziemię, na której stanęła pierwsza, tymczasowa fundacja, zwana Jasną.

 

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 • Za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w Cudownym Obrazie Jasnogórskim, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Matko!
 • Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Matko!
 • Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Matko!
 • Za wierną opiekę, którą w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu polskiego na wszystkich kontynentach świata, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Matko!

MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI

 • Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Przedziwna Matko Syna Bożego, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

MODLITWA PROŚBY

 • Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

 

ZAKOŃCZENIE

1 dziesiątek Różańca, Pod Twoją obronę…

Modlitwa:  Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Źródło: Wołamy do Ciebie, Jasnogórska Matko Kościoła, Częstochowa 1983
2018-08-17T17:51:15+00:00 17 sierpnia 2018|Miscelanea|