Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej – DZIEŃ SZÓSTY

WPROWADZENIE

W 1683 roku wojska tureckie niszcząc, paląc i mordując dotarły pod Wiedeń. Zagrożona została cała chrześcijańska Europa. Wówczas papież bł. Innocenty XI wysyła swego posła do Jana III Sobieskiego z prośbą: „Synu, ratuj chrześcijaństwo i kulturę Zachodu”. Jednocześnie przybywają posłowie niemieccy z błaganiem o ratunek. Polski król nie waha się. Wezwanie Ojca chrześcijaństwa do obrony Kościoła Chrystusowego jest dla niego święte. Zapisane zostały słowa, którymi Jan III Sobieski przemawiał do swoich wojsk: „Bóg dał mi moc, iżbym widział, jak rycerze Chrystusowi rozproszą hordy pogańskie, a wy nie trwóżcie się w sercach waszych… Zali nie zwą nas już w świecie przedmurzem chrześcijaństwa? Zali nie przysięgaliśmy, że do ostatniej kropli krwi bronić będziemy wiary naszej świętej?”

Sobieski szybkim marszem prowadzi wojsko pod Wiedeń. Po drodze wstępuje do Częstochowy, gdzie cały dzień się modli. Służy do Mszy św. i przystępuje do Komunii św., pokornie prosząc Najświętszą Dziewicę o zwycięstwo. To samo czyni w Piekarach Śląskich. Na kilka godzin przed rozpoczęciem walki rzuca wojsku hasło: „W Imię Panny Maryi, Panie Boże, dopomóż”!

O drugiej po południu ruszyła husaria do ataku, śpiewając „Bogurodzicę”. Kroniki podają: „Nim noc zapadła, Maryja kierując mieczem sług swoich, starła pyszne rogi Turczynowi, a padło ich wówczas 25 tysięcy, gdy polskich rycerzy tylko tysiąc”.

Król Jan III Sobieski wysyła do Ojca św. wiadomość: „Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”.

W podziękowaniu za zwycięstwo Sobieski złożył bezcenne wota na jasnej Górze.

Także i w obecnych czasach Naród Polski ma ambicje wspierania Kościoła Chrystusowego. Gdy nadeszło 1000-letnia rocznica Chrztu, tzw. Milenium, Episkopat Polski wezwał Naród do oddania się w Macierzyńską Niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Jak za czasów Jana Sobieskiego, tak i teraz Matka Boga pragnie nas mieć ku pomocy swemu Synowi żyjącemu w Kościele świętym.

 

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

  • Za to, że od wieków jesteś naszą niezawodną pomocą, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Matko!
  • Za to, że umacniasz nas w walce ze ziem, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Matko!
  • Za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom Narodu polskiego zachować wierność Kościołowi, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Matko!
  • Za to, że jak dawniej tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przedmurzem chrześcijaństwa, – dziękujemy Ci, Jasnogórska Matko!

MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI

  • Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
  • Najlepsza Matko wszystkich ludzi, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
  • Matko Kościoła wspierająca Ojca świętego, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

MODLITWA PROŚBY

  • Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
  • Matko rodziny ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
  • Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

 

ZAKOŃCZENIE

1 dziesiątek Różańca, Pod Twoją obronę

Modlitwa: Wszechmogący wieczny Boże, który w Sercu Najświętszej Maryi Panny przygotowałeś godne mieszkanie dla Ducha Miłości, spraw łaskawie, abyśmy czcząc Jej macierzyńskie serce, potrafili żyć całkowicie dla Chrystusa i bliźnich w wolnej Ojczyźnie naszej. Polecam także Twej dobroci łaskę, o którą proszę (wymienić) przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Źródło: Wołamy do Ciebie, Jasnogórska Matko Kościoła, Częstochowa 1983
2018-08-22T17:47:18+00:00 22 sierpnia 2018|Miscelanea|