Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej – DZIEŃ TRZECI

WPROWADZENIE

W roku 1621, za panowania Zygmunta III, dowództwo wojsk walczących z Turkami oddano w ręce Karola Chodkiewicza. Rycerski hetman gorącą miłością i czcią otaczał Matkę Bożą Jasnogórską. W czasie oblężenia polskich chorągwi pod Chocimiem przez pięciokrotnie liczniejsze siły tureckie, hetman Chodkiewicz zarządził gorące modlitwy do Jasnogórskiej Pani o ratunek. Mądry wódz wiedział doskonale, że Polska powstrzymując pochód Turków na Zachód, broni katolicką Europę przed zalewem islamu. Nie wątpił więc, że w szlachetnym dziele obrony chrześcijaństwa dozna pomocy Matki Chrystusowej. Po miesięcznym oblężeniu, 10 października 1621 r., w polskim obozie została tylko jedna beczka prochu. Hetman zaczął już wątpić w dalszą możliwość obrony. Kierowany jednak ufnością ku Maryi, postanawia dalej walczyć. I właśnie 10 października Turcy tak wielkie ponieśli straty, iż pierwsi prosili o rozejm. Okazało się później, że w tym samym czasie o. Oborski, jezuita, miał na modlitwie widzenie. Zobaczył, jak Stanisław Kostka prosi Matkę Bożą o łaskę zwycięstwa dla Polaków i zostaje przez Nią wysłuchany. W podziękowaniu za szczęśliwe zażegnanie dalszej wojny zarówno Hetman, jak i ówcześnie panujący król Władysław IV złożyli dziękczynne wota Jasnogórskiej Pani.

 

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 • Za ratunek w niebezpieczeństwach, – dziękujemy Ci, Maryjo!
 • Za obronę przed zagrożeniem wiary, – dziękujemy Ci, Maryjo!
 • Za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość, – dziękujemy Ci, Maryjo!
 • Za Twoją nieustanną opiekę i miłość ku nam, – dziękujemy Ci, Maryjo!

MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI

 • Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Potężna Rycerko Boga Żywego, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Zwycięska Królowo, tryumfująca nad wszystkimi wrogami Twego Syna, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
 • Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelką słabość, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

MODLITWA PROŚBY

 • Maryjo, która jesteś ucieczką i nadzieją wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Matko Miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 • Matko wiary świętej, która i dziś, w powodzi licznych niebezpieczeństw laicyzacji i materializmu w świecie, bronisz naszej przynależności do Chrystusa, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

ZAKOŃCZENIE

1 dziesiątek Różańca, Pod Twoją obronę

Modlitwa: Stwórco nasz i Boże dajesz nam Maryję, Matkę Swego Syna jako potężną obronę od wszelkiego zła, które może nam zagrażać. Prosimy Cię dziś w szczególny sposób o wysłuchanie naszych próśb za Jej pośrednictwem (chwila ciszy). Spraw, abyśmy jako Naród oddani w opiekę Maryi mogli żyć bezpiecznie, służąc wiernie Tobie, nasz Ojcze, nieskończenie dobry. Amen.

 

Źródło: Wołamy do Ciebie, Jasnogórska Matko Kościoła, Częstochowa 1983
2018-08-19T11:11:47+00:00 19 sierpnia 2018|Miscelanea|