O Arcybiskupie 2017-10-25T17:07:45+00:00

O Arcybiskupie

Arcybiskup Józef Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 r. w Zambrowie (diecezja łomżyńska). W 1958 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1964 r. z rąk biskupa Czesława Falkowskiego. Następnie kontynuował studia z teologii dogmatycznej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1965-1969) i studia zwieńczone obroną doktoratu na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum” w Rzymie (1969–1972). Po powrocie do kraju został wicekanclerzem kurii łomżyńskiej. Od 1978 pracował w Rzymie w Papieskiej Radzie ds. Świeckich i pełnił funkcję rektora Papieskiego Kolegium Polskiego. Mianowany przez Jana Pawła II biskupem, wrócił do kraju w 1986 r.

Czas dzieciństwa

Dla każdego człowieka powrót do lat dzieciństwa jest zawsze ważnym powrotem do początków, do źródeł żywych, do podstaw świadomości własnej, do tego, co go formowało. Urodziłem się w czasie wojny w obcym domu, u krewnych, ponieważ nasz rodzinny został spalony w czasie działań wojennych, tak jak cała część miasta, w której był usytuowany. Dom mego urodzenia stał potem jeszcze długo, jakby na świadectwo ludzkiego braterstwa, otwarcia, życzliwości.

Zobacz więcej

Seminarium i pierwsze lata kapłaństwa

Nie mam jednak wątpliwości, że wybór drogi życiowej zasugerował mi ksiądz, który uczył nas w szkole religii; potem w klasie maturalnej z kolegami rozmawialiśmy między sobą o wyborze studiów, chociaż odkładałem tę myśl. Pewnego dnia ksiądz zagadnął mnie słowami: „Mógłbyś pójść do seminarium”. To był moment, który sprawił, że poważnie zastanowiłem się nad tą decyzją.

Zobacz więcej

W Rzymie

Wybrałem Uniwersytet „Angelicum”, ponieważ była to uczelnia bardziej kameralna. Uniwersytet ten zachował starą tradycję dominikańską, tomistyczną, więc poszedłem właśnie tam. Dowiedziałem się potem, że studiował tam ksiądz Karol Wojtyła. Żyli jeszcze niektórzy profesorowie, którzy go uczyli, a których Ojciec Święty wspominał w rozmowach niejednokrotnie.

Zobacz więcej

Arcybiskup Józef Michalik

Metropolita przemyski, doktor teologii, ur. 20 kwietnia 1941 w Zambrowie (diecezja łomżyńska), wyświęcony na kapłana 23 maja 1964 r. w Łomży, mianowany ordynariuszem gorzowskim 1 października 1986 r., konsekrowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II 16 października 1986 r. w Bazylice św. Piotra, 17 kwietnia 1993 r. ustanowiony Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim. Posługę tę pełnił do 30 kwietnia 2016 r., kiedy przeszedł na emeryturę.

1941

Józef Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 roku w Zambrowie w rodzinie inteligencko-rolniczej. Z miastem tym związane są lata dzieciństwa i młodości Arcybiskupa, które przypadły na trudny czas okupacji niemieckiej i dramatyczne lata powojenne. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę w szkole podstawowej, następnie uczęszczał do liceum.

1958

Jakkolwiek w sferze zainteresowań młodego maturzysty były studia medyczne lub polonistyka, to jednak pod wpływem delikatnych sugestii księdza, który uczył go religii, zdecydował się wstąpić w 1958 roku do Wyższego Seminarium Duchownego, które ukończył w 1964 r. „Była to dla mnie ważna szkoła życia, pogłębienia wiary i pracy nad sobą w oparciu o dobrą znajomość psychologii. Świat filozofii, który się przede mną otworzył w seminarium – stał się dla mnie wielkim oddechem pokrzepienia intelektualnego i duchowego” – wspomina po latach Hierarcha.

1964

Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1964 roku z rąk biskupa Czesława Falkowskiego. Pierwsza praca to posługa duszpasterska w parafii w Jelonkach koło Ostrowi Mazowieckiej. Trwała tylko rok, ponieważ w 1965 roku ksiądz Michalik rozpoczął studia teologii dogmatycznej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, by następnie kontynuować je na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum” w Rzymie.

Okres studiów w Warszawie był nie tylko czasem nauki, ale też pełnienia pomocy duszpasterskiej w parafii Opatrzności Bożej na ul. Dickensa 1. Pracując w każdą sobotę i niedzielę w parafii, ksiądz Michalik poznawał rzeczywistość Kościoła warszawskiego od strony praktyki: mówił kazania, spowiadał, odprawiał Mszę świętą.

1969

Studia w Rzymie w latach 1969-1972 wzbogacone były nowymi doświadczeniami. Był to czas nad rozprawą doktorską poświęconą Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu jako teologowi, czas nauki języka włoskiego, ale też była to wielka szkoła Kościoła powszechnego, a także możliwość poznania wielu wspaniałych osobistości, jak profesor Karl Rahner, Joseph Ratzinger, Yves Congar, którzy przyjeżdżali z wykładami do Rzymu. To był również czas dosyć częstych kontaktów z kardynałem Karolem Wojtyłą, który zatrzymywał się w Kolegium Polskim podczas pobytu w Rzymie, z Prymasem Stefanem Wyszyńskim, a także z Papieżem – podczas nabożeństw i wydarzeń kościelnych. Czas wakacji dawał możliwość wyjazdu do Francji, Niemiec lub Anglii na naukę języka. W tym okresie zarysowały się również plany kontynuowania pracy naukowej i studiów na Uniwersytecie w Louvain w Belgii. W dostaniu się na ten Uniwersytet wspierał księdza Michalika kardynał Wojtyła, który z okresu własnych studiów znał rektora Uniwersytetu i profesorów. Stypendium zostało przyznane, jednak na prośbę biskupa Mikołaja Sasinowskiego w 1973 roku po obronie pracy doktorskiej ksiądz dr Józef Michalik wrócił do kraju i objął stanowisko wicekanclerza Kurii Biskupiej w Łomży, a także rozpoczął pracę wykładowcy teologii dogmatycznej i homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w tym mieście. Pracując w Kurii, pełnił też funkcję referenta ds. środków przekazu i redaktora miesięcznika diecezjalnego „Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej”. Zgodnie z tradycją warszawską w każdą sobotę i niedzielę dojeżdżał do swojej parafii w Zambrowie, aby pełnić posługę duszpasterską.

1978

W 1978 roku biskup Sasinowski po powrocie z Watykanu, gdzie przebywał z wizytą „ad limina”, zaproponował ks. Michalikowi wyjazd do Rzymu do pracy w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Przyjazd do Rzymu zbiegł się z vacatem stanowiska rektora w Papieskim Kolegium Polskim. W czerwcu 1978 roku Prymas Stefan Wyszyński powierzył objęcie tego stanowiska ks. dr. Michalikowi. Pobyt w Rzymie trwał 10 lat. W tym czasie, pracując w Papieskiej Radzie ds. Świeckich, ks. dr Józef Michalik zostaje pierwszym szefem Biura ds. Młodzieży i ma duży udział w przygotowaniu I Światowych Dni Młodzieży w Rzymie.

Czas „rzymski” Arcybiskup Michalik uważa za niezwykle ważny i dobry. Świadomość bliskości Ojca Świętego Jana Pawła II ułatwiała posługę rektora Kolegium. Jest to również czas poznania niezwykłych ludzi, jak brat Roger, Matka Teresa z Kalkuty, ksiądz Luigi Giussani, Chiara Lubich, Kiko Arguello, Jean Vanier, Marie-Helene Mathieu, którzy byli konsultorami w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Niektórzy z nich zostali uznani za błogosławionych. To również czas bliższego poznania spraw laikatu poprzez organizowanie licznych sympozjów, kongresów poświęconych ruchom, stowarzyszeniom i strukturom katolików świeckich, w tym Akcji Katolickiej.

1986

2 października 1986 roku ks. Józef Michalik otrzymuje nominację na biskupa gorzowskiego, a 16 października 1986 r., w rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, otrzymuje sakrę biskupią z rąk naszego Papieża w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Za dewizę biskupia przyjmuje sentencję łacińską „Numine Tuo Domine” – „Mocą Twoją Panie”.

1989

Po powrocie do kraju i objęciu diecezji zostaje przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego, od 1989 roku jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich, przewodniczącym Komisji ds. Świeckich Rady Biskupów Europy (CCEE), a także członkiem watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów. Po reorganizacji diecezji gorzowskiej 25 marca 1992 roku zostaje pierwszym biskupem zielonogórsko-gorzowskim.

1993

17 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Arcybiskupa Michalika metropolitą przemyskim.

2004

19 marca 2004 roku Arcybiskup Józef Michalik został Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a w dniach 10-11 marca 2009 roku podczas 347. Zebrania Plenarnego KEP został wybrany ponownie na to stanowisko.

W czasie 45 lat kapłaństwa Arcybiskup Józef Michalik pełnił i pełni nadal szereg odpowiedzialnych funkcji i urzędów w strukturach Kościoła zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

2014

Zakończenie funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Podczas 364. Zebrania Plenarnego KEP, obradującego w dniach 12-13 marca 2014 r. w Warszawie, biskupi wybrali nowego przewodniczącego KEP.

2016

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, abp Józef Michalik zakończył posługę arcybiskupa metropolity przemyskiego. Jego następcą został abp Adam Szal.