O „Aspektach”

„Aspekty” – katolickie pismo naszej diecezji zrodziło się przed pięciu laty w kręgu ludzi zaangażowanych w duszpasterstwie akademickim.

Koronacja łaskami słynącego Obrazu w Rokitnie stała się okazją do ożywienia tradycji wydawniczych diecezji gorzowskiej; i tak rozpoczęliśmy wydawanie pisma w nowej szacie graficznej oraz o nowym zasięgu. Jest to odtąd regularny miesięcznik.

Niemały trud wydawniczy – w tych kryzysowych czasach – podejmowany jest z głębokiego przekonania, że diecezji, a więc parafiom, kapłanom i rodzinom potrzebny jest pomocniczy instrument do pracy duszpastersko-społecznej oraz komunikacji – wymiany przemyśleń, doświadczeń i oczekiwań.

W miesięczniku jawią się artykuły teologiczne, bo Kościół żyje wiarą, a teologia jest refleksją pomagającą zrozumieć tajemnice wiary; sporo miejsca poświęca się sprawom społecznym, próbując ukazywać katolickie spojrzenie na trudne problemy z racji zachodzących w tej dziedzinie przemian w Kościele i w naszej Ojczyźnie. Z zainteresowaniem spotykają się również informacje z terenu diecezji oraz inne liczne opracowania. Publikowanymi refleksjami na temat szkoły „Aspekty” nawet uprzedziły ogólnopolską dyskusję na temat najbardziej dziś aktualny. Obrona życia poczętego to także ważkie zadanie, przed którym nie uchyla się nasze pismo, zaś piękna szata graficzna jest dobrą wizytówką Redakcji.

Mały jubileusz „Aspektów” niesiemy przez ręce Matki Bożej Rokitniańskiej do Chrystusa, wdzięczni za Jego przypowieść o siewcy, w której uczy nas nadziei cierpliwej.

Ziarna padają różnie: na twardą drogę, na miejsce skaliste czy też między ciernie i te nie przynoszą owocu. Siewca jednakże jest nieustępliwie ufny i dalej rzuca ziarno; trafia ono wreszcie na ziemię żyzną, urodzajną, i raduje się plonem stokrotnym (por. Mt 13).

Chciałbym bardzo, aby nasi duszpasterze i nasze rodziny coraz bardziej kochały Kościół żyjący na gorzowskiej ziemi. „Aspekty” pragną pomóc w poznaniu przedmiotu tej miłości, mówiąc o życiu, trudnościach, perspektywach i (może czasami) sukcesach Chrystusa żyjącego przez wiarę w naszych sercach.

Chciałbym także, żeby „Aspekty” stawały się nieustannie – i to coraz pełniej i mocniej – pismem Kościoła, formującym wiarę żywą, aby uczyły modlitwy i miłości czynnej, ukazywały nowoczesne wzorce życia katolików świeckich, aby przysparzały przyjaciół Paradyżowi i budziły nowe powołania…

Wszystkie te i inne nadzieje oraz gorące życzenia niosę przed Tabernakulum do Chrystusa i Matki Rokitniańskiej i modlę się, aby widocznemu dziełu towarzyszyła niewidzialna, ale jedynie, skuteczna w otwieraniu serc, w formowaniu wiary i rodzeniu świętości, łaska Ducha Świętego.

Całym sercem na dalszy trud błogosławię Redakcji, Administracji i Czytelnikom „Aspektów”.

Gorzów, 16 VII RP 1990

Wasz Biskup
+ Józef Michalik

Opublikowane na łamach „Aspektów” / 1990

2017-12-16T20:26:14+00:00 16 sierpnia 1990|Artykuł|