Odezwa w obronie poczętego życia

Przemyśl, 13 czerwca 1994 r.


„Trzeba przecież bardziej słuchać Boga niż ludzi…”
Dz 5, 29b

Dokładnie 9 miesięcy temu wybraliśmy, lub pozwoliliśmy wybrać nowy Parlament, który ma za zadanie ustanawiać prawa rządzące naszym narodem. Dziś już doczekaliśmy się pierwszego owocu pracy aktualnego Sejmu: nowelizacji ustawy, która zezwala na zabijanie ludzi i to tych najbardziej bezbronnych, bo żyjących pod sercem matki. Jak na ironię, wszystko to dzieje się w Roku Rodziny, w atmosferze wspaniale zorganizowanego Międzynarodowego Kongresu Rodziny, który odbył się w Warszawie pod hasłem: „RODZINA NADZIEJĄ JUTRA”, a który to Kongres zostaje obecnie perfidnie zafałszowany.

W związku z ustawą kompromitującą Parlament, wiodącą naszą Ojczyznę ku cywilizacji śmierci, ustawę, która nie dąży do ocalenia wartości wspólnych, ale rozbija i antagonizuje społeczeństwo, mamy obowiązek wyrazić najgłębszy protest przeciw takiej polityce i takiemu „bezprawnemu prawu”, które nie obowiązuje żadnego prawego sumienia. Prawo bowiem, które nie opiera się trwałych wartościach, prowadzi do nihilizmu, a w konsekwencji do rozluźnienia prawa, a nawet do samozagłady. Zdecydowanie stajemy w obronie podstawowej wartości, jaką jest życie człowieka od chwili poczęcia, aż po naturalną śmierć i domagamy się ochrony tej wartości, od tych, którzy poszanowanie prawa powinni reprezentować!

Wszystkich kapłanów, diecezjan i ludzi dobrej woli gorąco proszę o zajęcie stanowiska godnego powagi sprawy, abyśmy nie obciążyli sumienia grzechem zaniedbania. Nasza odpowiedzią na bezprawny, godzący w istnienie narodu, akt Sejmu niech będzie gorąca modlitwa i czyny zrodzone z wiary w obronie Bożego Prawa „Nie zabijaj”.

Przypatrzmy się też dobrze kandydatom do przyszłych Wyborów, abyśmy mogli widzieć w nich ludzi zatroskanych o naród i o życie społeczne.

Na każdy wysiłek w obronie Bożego Prawa błogosławię.

+ Józef Michalik
Arcybiskup Metropolita Przemyski

2017-06-16T21:13:57+00:00 13 czerwca 1994|Słowo|