Pielgrzymka dziękczynna Archidiecezji Przemyskiej do Rzymu

Pielgrzymka Archidiecezji przemyskiej, którą upamiętnia ten album, jest częścią programu duszpasterskiego, związanego z kanonizacją św. Jana z Dukli dokonaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 10 czerwca 1997 roku w Krośnie.

Do udziału w tej historycznej podróży zaproszeni byli wierni z każdej parafii naszej archidiecezji, a także sąsiedzi, aby gorąco omodlić życie i realizować zadania wyznaczone nam przez Opatrzność w Kościele i Ojczyźnie – tym domu wszystkich Polaków.

Pielgrzymka jest wewnętrznym nawiązaniem do wędrówki życiowo najważniejszej, u kresu której spotkamy wieczność, a ufamy, że będzie, to wieczność szczęśliwa dzięki wierze i miłości. Źródłem jej jest Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały..

Święte –  poprzez modlitwę i codzienną Eucharystię –  wędrowanie było ubogacone spotkaniem ludzi i miejsc zakorzenionych. w sercach wierzących, ale wpisanych też do Kultury Europy. Dzięki tej „wizji lokalnej”  w Wiedniu, Wenecji, Rzymie, Loretto i Monte Cassino urealniał się obraz dokonań ludzkich, którym towarzyszyła głębsza motywacja życia.

Spotkanie z Ojcem Świętym na Placu Św. Piotra w rodzinie pielgrzymów całego Kościoła, a także drugie, zarezerwowane dla grupy przemyskiej w Auli Pawła VI, stało kolejną okazją do refleksji nad wiarą, która przenika codzienne życie.

Kanonizacja św. Jana w Krośnie i dwudniowy pobyt Ojca Świętego w naszej archidiecezji był szczerym darem ofiarnego Papieskiego Serca, Miłującego Ojczyznę i Kościół. Nasza pielgrzymka wdzięczności była odwzajemnieniem uczuć przywiązania, ale też i lekcją kultury wyrosłej z wiary, którą człowiek pobiera zawsze, ilekroć opuszcza własne podwórko i ze zdrową ciekawością idzie na potkanie świata i ludzi.

Warto sięgnąć po ten album, który przytacza teksty przemówień, homilii, nazwiska 2500 uczestników świeckich, i kapłanów.

Uwiecznione sytuacyjne spotkania, wdzięcznością napełniają nas wszystkich wobec sprawnych Organizatorów kolejnego duszpasterskiego sukcesu.

Modlę się, aby mógł to być sukces nie tylko zewnętrzny – ale przecież i takie znaki budują wiarę.

Z serca pozdrawiam pielgrzymów i ich Rodziny,
a także wszystkich, czytelników.

+ Józef Michalik
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI

Przemyśl, 15.12.1998 r.

2017-12-17T16:02:50+00:00 15 grudnia 1998|Wstęp do książki|