Posługa Biskupia 2017-10-25T15:42:04+00:00

Posługa Biskupia

Mianowany biskupem gorzowskim przez papieża Jana Pawła II, ks. Józef Michalik otrzymał sakrę biskupią 16 października 1986 r. w Watykanie. Objął pasterzowanie w diecezji gorzowskiej, a po zmianach  struktur diecezjalnych w Polsce w 1992 r. – został pierwszym biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim. W roku 1993 został mianowany arcybiskupem metropolitą przemyskim. Pełnił posługę do czasu przejścia na emeryturę w 2016 r.

Święcenia biskupie

Sakry biskupiej udzielił ks. Józefowi Michalikowi Ojciec Święty Jan Paweł II. Konsekracja biskupia odbyła się 16 października 1986 r. w Watykanie. Współkonsekratorami byli kard. Eduardo Pironio, przewodniczący Papieskiej Rady Świeckich, i metropolita wrocławski Henryk Gulbinowicz.

Zobacz więcej

Biskup Gorzowski

Decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II  1 października 1986 r. ks. prał. Józef Michalik, rektor Kolegium Polskiego w Rzymie, został mianowany biskupem gorzowskim. Wychowawca kleryków i młodych kapłanów, teolog i duszpasterz młodzieży, gruntownie obeznany w sprawach formacji ludzi świeckich w Kościele – Biskup Nominat – będzie służył Ludowi Bożemu diecezji gorzowskiej wielkim bogactwem ducha, mądrością Bożą i doświadczeniem pasterskim o skali międzynarodowej” – tak nowego ordynariusza przedstawił w komunikacie do wiernych bp Paweł Socha, administrator diecezji.

Zobacz więcej

Metropolita Przemyski

„Powierzenie mi Archidiecezji Przemyskiej to niewątpliwie znak zaufania Ojca Świętego, ale i znak jego odwagi, że w tak słabe ręce składa tak złożone i wielkie dziedzictwo Kościoła, jakim jest ta graniczna polska ziemia, rodząca świętych kapłanów” – napisał abp Michalik w pierwszym słowie do nowych diecezjan, w kilka dni po ogłoszonej 17 kwietnia 1993 r. nominacji.

Zobacz więcej

„Podniesienie do godności biskupiej i włączenie do Kolegium Biskupów jest z pewnością dla człowieka wielkim zaszczytem: biskup bowiem posiada władzę Chrystusa i może ją przekazywać innym. Ale jest to także wzniosła i stawiająca wymagania służba Chrystusowi i Kościołowi” – tak istotę biskupstwa tłumaczył papież Jan Paweł II. Słowa te wygłosił podczas konsekracji biskupa Józefa Michalika, który w 1986 r. objął diecezję gorzowską. W roku 1993 bp Michalik został mianowany arcybiskupem metropolitą przemyskim. Obowiązki biskupa ordynariusza pełnił do 2016 r.