Biskup Gorzowski

Biskup Gorzowski 2017-10-25T15:45:56+00:00

Decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II  1 października 1986 r. ks. prał. Józef Michalik, rektor Kolegium Polskiego w Rzymie, został mianowany biskupem gorzowskim.

Wychowawca kleryków i młodych kapłanów, teolog i duszpasterz młodzieży, gruntownie obeznany w sprawach formacji ludzi świeckich w Kościele – Biskup Nominat – będzie służył Ludowi Bożemu diecezji gorzowskiej wielkim bogactwem ducha, mądrością Bożą i doświadczeniem pasterskim o skali międzynarodowej” – tak nowego ordynariusza przedstawił w komunikacie do wiernych bp Paweł Socha, administrator diecezji.

Po ogłoszeniu nominacji ks. Józef Michalik napiał list do swoich przyszłych diecezjan. Prosił w nim o modlitwę. Podzielił się także towarzyszącymi mu uczuciami: „Dziś jeszcze nie wiem, jaka to będzie droga. Wchodzę na nią jak Abraham po wyborze przez Boga. I żyję nadzieją, że może jednak i ja spotkam na niej nieprzymuszonego Cyrenejczyka i dobrą Weronikę. I wierzę mocno, że będzie mi towarzyszyła wierna Matka Jezusowa, a nade wszystko wierzę, że w krzyżu Chrystusowym jest miejsce dla każdego z nas i że On jedynie nikogo nie zawodzi, bo jest znakiem Zbawienia prowadzącym do Zmartwychwstania”.

Konsekracja biskupia odbyła się 16 października 1986 r. w Watykanie. Współkonsekratorami byli kard. Eduardo Pironio, przewodniczący Papieskiej Rady Świeckich, i metropolita wrocławski Henryk Gulbinowicz. Włączając ks. Michalika do Kolegium Biskupów, Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał, że „Pasterz winien być skałą Prawdy, a jednocześnie mieć serce pełne miłości, aby każdy człowiek w swojej wędrówce mógł się na nim oprzeć i jego uchwycić”. Te słowa stały się mottem posługi bp. Michalika, który często zwykł mówić, że „prawdę chce głosić w miłości”.

Pierwsze spotkanie z diecezją miało miejsce na drodze granicznej diecezji gorzowskiej, w Goraju, a następnie przed cudownym obrazem Matki Bożej w Rokitnie. Był to zimny, deszczowy wieczór, a samolot, którym miał przylecieć opóźnił się. Mimo to na spotkanie z nowym biskupem czekała rzesza wiernych.  „Wtedy powiedziałem sobie, że Rokitno będzie sercem mojego serca i myślą moich myśli, siłą moich działań” – wyznał po kilku latach. Tu także odbyło się jego pożegnanie z diecezją zielonogórsko-gorzowską, gdy po siedmiu latach został mianowany arcybiskupem przemyskim. „Przechodziłeś obok wśród nas czyniąc dobrze. Tylko moc Boga potrafi wytłumaczyć tę spuściznę, jaką w tej diecezji zostawiasz” – podsumował bp Paweł Socha.