Metropolita Przemyski

Metropolita Przemyski 2017-10-25T16:23:13+00:00

„Powierzenie mi Archidiecezji Przemyskiej to niewątpliwie znak zaufania Ojca Świętego, ale i znak jego odwagi, że w tak słabe ręce składa tak złożone i wielkie dziedzictwo Kościoła, jakim jest ta graniczna polska ziemia, rodząca świętych kapłanów” – napisał abp Michalik w pierwszym słowie do nowych diecezjan, w kilka dni po ogłoszonej 17 kwietnia 1993 r. nominacji. „Przychodzę służyć Kościołowi, w którym żyje Chrystus. Pragnę głosić Jego naukę, uobecniać jego śmierć i zmartwychwstanie, Jego krzyż stawiać ponad wszystkie znaki i symbole. Krzyż, „który głupstwem jest dla pogan a zgorszeniem dla Żydów”, ale dla tych, którzy są powołani jest mocą i mądrością Bożą (1 Kor 1,23). Pomóżcie mi Waszą modlitwą i zjednoczeniem pracy apostolskiej postawić krzyż w moim sercu i w sercach wszystkich ludzi” – prosił wiernych.

Ingres do katedry przemyskiej odbył się 2 maja. Idąc od kościoła Franciszkanów do katedry, abp Michalik wszedł do kościoła greckokatolickiego i pomodlił się. Był to gest wskazujący na wolę pojednania z Kościołem greckokatolickim. „Każdy kto kocha Przemyśl nie może pozwolić na to, aby nasze miasto było łączone z nieporozumieniami, czy konfliktami narodów, obrządków czy języków, bo prawda jest inna. Tu ludzie żyli i żyją razem, modlą się, pracują razem, razem tworzą historię tej Ziemi” – mówił później w katedrze.

Jak podkreślał abp Michalik, biskup musi być obecny wśród wiernych z pozytywnym przesłaniem nadziei. Jako pasterz nie może być naiwny, powinien jasno określać zagrożenia moralne, ale też wskazywać na „ożywcze pastwiska”, czyli pozytywnie wskazywać na wartość wiary, prowadzącej do Boga i ukazującej nową godność człowieka odkupionego.

„Przez lata całe byłem dumny z tych naszych starszych i młodszych Kapłanów, którzy potrafili dokonać tak wiele na poszczególnych polach pracy. Zaufali ludziom, a ludzie zaufali im, dzięki czemu nawet w małych parafiach czy wioskach wybudowano nowe kościoły, powołano Akcję Katolicką i stowarzyszenia katolickie, powstały nowe Róże Żywego Różańca i tyle innych inicjatyw” – pisał abp Michalik w ostatnim liście do diecezjan. Po 23 latach posługi pasterskiej w archidiecezji przemyskiej, w kwietniu 2016 r., przeszedł na emeryturę.