Święcenia biskupie

Święcenia biskupie 2017-10-25T15:45:29+00:00

Sakry biskupiej udzielił ks. Józefowi Michalikowi Ojciec Święty Jan Paweł II. Konsekracja biskupia odbyła się 16 października 1986 r. w Watykanie. Współkonsekratorami byli kard. Eduardo Pironio, przewodniczący Papieskiej Rady Świeckich, i metropolita wrocławski Henryk Gulbinowicz. Włączając ks. Michalika do Kolegium Biskupów, Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał, że „Pasterz winien być skałą Prawdy, a jednocześnie mieć serce pełne miłości, aby każdy człowiek w swojej wędrówce mógł się na nim oprzeć i jego uchwycić”. Te słowa stały się mottem posługi bp. Michalika, który często zwykł mówić: „prawdę chce głosić w miłości”.