Przemyśl przeciwko dyskredytowaniu Metropolity

„Czujemy się nie tylko upoważnieni, ale i zobowiązani do zajęcia stanowiska wobec takiej formy debaty publicznej. Jest ona wymierzona bezpośrednio w osobę cieszącą się powszechnym uznaniem i szacunkiem wielu środowisk w naszym kraju i poza jego granicami” – napisali w liście otwartym przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu i prezydent Miasta.


List otwarty Prezydenta Miasta Przemyśla
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu

Wyrażamy stanowczą dezaprobatę dla tonu i języka wypowiedzi Pana Posła Janusza Palikota dotyczącej Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, która została wygłoszona w dniu 27 marca br. w trakcie audycji „Gość Radia Zet”.

Czujemy się nie tylko upoważnieni, ale i zobowiązani do zajęcia stanowiska wobec takiej formy debaty publicznej. Jest ona wymierzona bezpośrednio w osobę cieszącą się powszechnym uznaniem i szacunkiem wielu środowisk w naszym kraju i poza jego granicami. Wypowiedź ta tym bardziej jest bolesna dla nas, mieszkańców Przemyśla, bowiem dotyczy Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, hierarchy i człowieka niezwykle skromnego i wrażliwego na sprawy ludzkie, o wielkim autorytecie w Kościele partykularnym i powszechnym, a także wśród osób o odmiennym światopoglądzie.

W naszym odczuciu użycie określenia „cham” w znaczeniu nie biblijnym, lecz potocznym i obraźliwym, narusza nie tylko autorytet Arcybiskupa, ale godzi w wizerunek naszej lokalnej społeczności i nie mieści się w kanonach debaty publicznej przyjętych w demokracji.

Mając świadomość, że Metropolita Przemyski jest człowiekiem pokornym pomimo pełnionych funkcji, a także mającym duży dystans do siebie, protestujemy przeciwko takiemu dyskredytowaniu Jego osoby. Zwracamy się jednocześnie do wszystkich, którzy podzielają wyrażone w niniejszym liście stanowisko, do przyłączenia się do naszego apelu.

Przemyśl, dnia 28 marca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Prezydent Miasta
Jan Bartmiński  Robert Choma

Źródło: www.przemysl.pl

2017-11-27T13:56:52+00:00 28 marca 2012|Opracowania|