Przychodzących w imię Chrystusa i Jego Matki – całym sercem witamy!

Gorzowska diecezja ma swoje tradycje wydawnicze, datujące się od pierwszych lat powojennych. Wtedy to ukazywał się „Tygodnik Katolicki”, który przez kilka lat dostarczał regularnej strawy intelektualnej naszym diecezjanom, a na ile i dokąd cenzura pozwalała, budził wiarę i kształtował światopogląd katolicki. Jeszcze dzisiaj czerpać można z archiwalnego „Tygodnika Katolickiego” informacje o historii tych ziem piastowskich i wielkopolskich będących kolebką Pięciu Braci Męczenników, pierwszych polskich świętych, ziem na nowo katolickich, które przeszły niełatwą swą historię i znalazły się w całkowicie nowych warunkach.

W ciągu kilku ostatnich lat nasz teren z powrotem zaczął pulsować działalnością wydawniczą o różnej, bogatej, niejednokrotnie niepopularnej, ale zdrowej tematyce. Osobliwe miejsce wśród czytelników wyrobił sobie miesięcznik „Aspekty”, który stał się naszym diecezjalnym biuletynem duszpasterstw środowiskowych. Pismo świeckich, wyrosłe z przemyślanej wizji Kościoła żywego w świecie poprzez słowo i działalność ludzi świeckich. Podejmowali tematykę społeczną, dawali wyraz zatroskaniu o postawy moralne, śledzili oznaki wzlotów, upadków i nadziei życia publicznego, w którym sami uczestniczyli, a przy tym czuli się odpowiedzialni za Kościół: ten gorzowski i ten powszechny, bo to zawsze Kościół Chrystusowy, znak zbawienia i nadziei dla człowieka.

Dzisiaj ci nasi gorzowscy Słudzy Słowa idą z owocem swoich przemyśleń i swoją pracą do Matki Bożej Rokitniańskiej, składając Jej w wymownym darze jednodniówkę „Tygodnika Katolickiego”, w którym zawarta jest podwójna nadzieja: że nas ubogaci i przyniesie owoc w sercach, ale też i nadzieja na regularne gorzowskie pismo katolickie, na które diecezja od dawna oczekuje.

Matce Słowa Wcielonego zawierzamy troskę o nasze słowa – pisane i mówione. Niech dotykają umysłów i serc ludzi, niech nas wiążą jednością wspólnych przemyśleń i przeżyć i niech ciągle budzą głód i tęsknotę za jedynie liczącym się w życiu Słowem, które z Maryi „stało się Ciałem”.

Całym sercem błogosławię wszystkim Czcicielkom i Czcicielom umiłowanej naszej Matki i Królowej Rokitniańskiej i do Jej Sanktuarium na częste spotkania modlitewne zapraszam.

Wasz biskup
+ Józef Michalik

Gorzów 18 czerwca 1989 r., w dniu Koronacji Pani Cierpliwie Słuchającej

2017-12-16T21:34:21+00:00 18 czerwca 1989|Inne|