Rozpoczniemy w katedrze wieczystą adorację

Drodzy diecezjanie, mieszkańcy Gorzowa

Mam jeszcze żywo przed oczyma podniosłą uroczystość Bożego Ciała, w której uczestniczyła wielotysięczna rzesza mieszkańców Gorzowa, a dali oni piękne świadectwo wiary przez swoją obecność, modlitewny udział w procesji i cierpliwą – mimo deszczu – wytrwałość przy Chrystusie Eucharystycznym.

Dzisiaj chcę podjąć rozpoczętą wtedy refleksję i podzielić się z Wami – Mieszkańcami miasta Gorzowa – radosną wiadomością, że nadszedł, z taką serdeczną tęsknotą oczekiwany dzień, kiedy rozpoczniemy w katedrze wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu.

Katedra jest najpiękniejszym, centralnie położonym kościołem i dlatego chcemy w szczególny sposób uczynić go miejscem życia eucharystycznego. Dogodne położenie pozwoli nawet przechodniom na ofiarowanie kilku minut na odwiedziny i rozmowę modlitewną z Jezusem – Żywą HOSTIĄ.

Stawiając Chrystusa na podwyższeniu maryjnego ołtarza, chcemy w tym Roku Maryjnym wiązać naszą miłość do Jezusa Zbawiciela z Jego Matką, bo to przecież z Niej wziął swoje ludzkie ciało, które stało się ołtarzem zbawienia na krzyżu: ave verum corpus natum de Maria Virgine…

Wynosząc Chrystusa do stałej adoracji, pragniemy postawić Go w pośrodku naszych spraw i sumień, pragniemy wyznawać, że wierzymy mocno, iż tylko On jest i pozostanie fundamentem naszych oczekiwań.

Niech do Chrystusa przychodzą jeszcze liczniej ludzie utrapieni ciężarem życia i zbolałych sumień, niech nie ustają w prośbie o pomoc i wytrwanie. Niech przychodzą szukający Boga, aby ogrzać się wiarą Jego czcicieli, wpatrywać się w Jego Ciało wydane, „abyśmy życie mieli” /por. J 20,31/; niech Go odnajdują jak uczniowie z Emmaus przy łamaniu Chleba Eucharystycznego.

Niech jeszcze liczniej przychodzą tu ludzie wiary na swoją modlitewną rozmowę, aby zaczerpnąć duchowych sił od Tego, który „nas do końca umiłował” /J 13,1/.

Uczmy się ciągle na nowo i uczmy dzieci i młodzież, gości i przyjaciół przybywających do naszego miasta, że prawdziwym bogactwem człowieka jest jego wiara, ukazująca obecność Boga wśród nas, dzięki której jesteśmy w stanie postawić Boga na właściwym miejscu w naszym życiu.

Prawdziwa cześć do Eucharystii staje się szkołą czynnej miłości bliźniego, bo prowadzi do Jezusa, który się właśnie za nas ofiarował. Eucharystia rzeczywiście uczy, jaką wartość ma drugi człowiek, skoro Chrystus twierdzi, że „po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim” /J 13,35/.

Chcemy pamiętać, że wśród głodów świata, najszlachetniejszy jest głód Boga i że na nic się przyda człowiekowi, „choćby cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł” /por. Mt 16, 2/.

Będziemy przychodzić na te osobiste spotkania z Chrystusem, aby wynagradzać Mu za zaniedbania i grzechy, za brak miłości i wierności Jego przykazaniom. Będziemy prosić go o umocnienie wiary w nas samych i w naszych rodzinach, będziemy wstawiać się za ludźmi uwikłań i buntów, a przez modlitwę przybliżać pokój, którego świat dać nie może.

W czasie adoracyjnych modlitw gorąco proszę o modlitwę za nasze Seminarium Duchowne w Paradyżu, za kapłanów, zakony i o nowe powołania do służby Bożej.

Niech przychodzą tu na swoją adorację czciciele Miłosierdzia Bożego, aby ofiarowywać „ciało i krew, dusze i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”.

Niech przychodzą czciciele św. Franciszka i św. Józefa oraz członkowie ruchów apostolskich i modlitewnych, aby ożywiać świadomość, że moc naszego posługiwania wyrasta z Chrystusowego krzyża.

Niech Róże żywego różańca przychodzą tu błogosławić Maryję i owoc Jej żywota – Jezusa, obecnego w Tajemnicach Kościoła i żywego w sakramencie Eucharystii.

Adorację rozpoczniemy uroczyście w dniu 16 września br. podczas Mszy św. o godz. 9 rano. Odtąd codziennie – po Mszy św. porannej w dni powszednie – trwać ona będzie nieustannie aż do Mszy św. o godz. 18.30. Jednocześnie z wystawieniem Najśw. Sakramentu czynny będzie stały konfesjonał, w którym dyżurować będą kapłani gorzowskich parafii.

Wszystkich Braci Kapłanów, Zakony, Seminarium Duchowne i całą diecezję, a szczególnie mieszkańców Gorzowa, zawierzam przez ręce Maryi Jezusowi, żywemu w sakramencie Eucharystii.

Wasz biskup
+ Józef Michalik

 Gorzów Wlkp., 7.09.1988 r.
2017-11-29T21:30:14+00:00 07 września 1988|Inne|