Słowo Biskupa Ordynariusza na Nowy Rok

Gorzów Wlkp., 13 stycznia 1991 RP

Czcigodni Bracia Kapłani,

Drodzy Diecezjanie

Nowy Rok, który w imię Boże rozpoczęliśmy, będzie miał w naszej diecezji szczególne znaczenie z racji Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego, które rozpoczniemy 1 września br.

Moje comiesięczne słowo ma Was przygotować, abyście nie przekształcili tego ważnego duszpasterskiego trudu w pustą, formalistyczną, zewnętrzną ceremonię.

Zdrowa pobożność maryjna, wbrew temu co się nieraz uważa, jest bardzo dynamiczna i bardzo wymagająca. Maryja – najwspanialszy wzór wiary – ukazuje nam bowiem Dobro Najwyższe. Ona to dobro odkryła i przyjęła.

Prawdziwe dojrzewanie każdego człowieka dokonuje się dobrem małym, człowiek zbłąkany wybiera pozór dobra, zaś człowiek wielki wybiera Dobro Najwyższe – Boga.

„Wzorem naszego życiowego dialogu z Panem Bogiem jest dialog Maryi z Bogiem w chwili Zwiastowania i przez całe Jej życie prowadzony. My zaś codziennie musimy się w Pana Boga wsłuchiwać w samodzielnej modlitwie, w uciszonej chwili życia, na modlitwie doświadczać Boga jako nadzieję i w gotowości na „tak”, gdy sumienie nam każe pełnić dobro a unikać zła. Oto droga do dojrzałości i świętości” – pisał biskup Pluta przed ostatnim Nawiedzeniem Obrazu /3 X 1982 r./.

Odnajdywanie obecności Boga i pełnienie Jego woli wiąże się bezpośrednio z wyczuleniem na nadprzyrodzoność i staje się drogą najprostszą do ożywiania i pogłębiania wiary.

Czy zauważacie miejsca i sytuacje, gdzie widać słabość naszej wiary? Jest ich wiele wokół nas i w nas samych. Warto je nazwać po imieniu i po przemyśleniu i modlitwie podjąć środki do przeciwstawiania się złu i wybierania dobra, nawet jeśli będzie to trudne.

Przestańmy wreszcie bać się być dobrzy i uczciwi! Przestańmy wstydzić się naszej wiary i naszego chrztu. Zacznijmy mówić i działać zgodnie z nauką Ewangelii i krzyża.

Ten pierwszy miesiąc przygotowań niech stanie się czasem refleksji i postanowień, dotyczących świadectw i znaków naszej wiary.

Niedawno zostałem zaproszony na opłatkowe spotkanie do dużej fabryki. Dyrekcja wprowadziła mnie we wszystkie zakamarki ciężkiej ludzkiej pracy; rozmawiałem z bardzo licznymi pracownikami, a na spotkanie ogólne przyszli prawie wszyscy robotnicy. Ale krzyż zawieszony widziałem tylko w jednym biurze pracownika!

Popatrzmy wokół siebie: na nasze mieszkania, miejsca pracy, na nasze szkoły i urzędy, na biura, koszary, posterunki policji… Trzeba, żeby wszędzie gdzie pracuje człowiek wierzący, wrócił krzyż i żeby wróciła tam cała treść Ukrzyżowania, czyli prawda o godności człowieka, jego życia i pracy, bo to za takiego człowieka umarł na krzyżu Boży Syn, Syn Maryi.

Zawieszenie krzyża na centralnym miejscu naszego życia trzeba przygotować modlitwą i postanowieniem stałego naprawiania naszej, nie zawsze czystej mowy i naszego nie zawsze chrześcijańskiego postępowania. Umieszczony w centrum naszego życia krzyż niech będzie znakiem gotowości do przyjęcia oskarżeń i zarzutów w naszym środowisku. Staną się one okazją do rachunku sumienia i do wyznania wiary, a także lekcją tolerancji wobec myślących inaczej, a nawet zobowiązaniem do cierpliwej miłości nieprzyjaciół krzyża, za których stamtąd Zbawiciel prosił Ojca: „Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” /Łk 23,34/. Każda bowiem tolerancja musi budować na szacunku do prawdy. „W poszukiwaniu prawdy chrześcijanin zwraca się ku Objawieniu Bożemu, które w Chrystusie jest obecne w całej pełni”. Najważniejszym zadaniem Kościoła jest właśnie stać na straży tej nieustannej wierności Chrystusowi, utwierdzając w wierze braci i siostry /Jan Paweł II, Orędzie na 1 I 1991 r./.

Oto pierwsze konkretne zadanie, które zlecam Kapłanom, Siostrom zakonnym i Katechetom, a także Wam wszystkim Bracia i Siostry, którzy chcecie się poczuć zjednoczeni z pasterzami gorzowskiego Kościoła, w trosce o przygotowanie na spotkanie z Maryją – Matką łaski Nawiedzenia. Pomyślcie o znaku Krzyża Chrystusowego!

Wszystkim na drogę pogłębiania wiary błogosławię.

Wasz biskup
+ Józef Michalik

2017-06-16T19:17:44+00:00 13 stycznia 1991|Inne|