„Trzeźwość wyrazem miłości Boga i Ojczyzny”

Słowo pasterskie Metropolity Przemyskiego na sierpień, miesiąc trzeźwości, z dnia 28 lipca 1996 r.

Drodzy Diecezjanie!

Przed czterdziestoma laty, 26 sierpnia 1956 r. w Częstochowie odnowione zostały śluby Króla Jana Kazimierza z Katedry Lwowskiej w trzechsetną rocznicę od ich złożenia. Wśród tych ślubowań, które rozpoczynały Wielką Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski, było następujące: Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najcięższy bój z wadami narodowymi, z lenistwem, i lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem i rozwiązłością.

Przed kilkoma laty Biskupi Polscy wezwali wiernych do szczególnej troski o trzeźwość narodu w miesiącu sierpniu. Miesiąc ten jest znamienny dla historii ostatnich lat i całego XX wieku. Sierpień, to również miesiąc pielgrzymek do sanktuariów Maryjnych, zwłaszcza do Częstochowy, Leżajska, Łańcuta, Jarosławia czy Kalwarii Pacławskiej. Motywem wezwania do modlitwy był również sierpniowy „Cud nad Wisłą” z roku 1920, Powstanie Warszawskie z 1944 oraz utworzenie „Solidarności” podczas sierpniowych wydarzeń roku 1980. Jeżeli nasi bohaterowie narodowi oddawali życie dla takich wartości, jak Bóg, Honor i Ojczyzna i przez to składali najwyższą ofiarę życia, której owocem jest odzyskana wolność, to jakże nie podjąć walki o trzeźwość, która zagraża naszej wolności.

W bieżącym roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem „nawrócenia i pojednania”, roku, w którym przeżyliśmy nawiedzenie Mat-ki Bożej w znaku Jej Fatimskiej Figury, szczególnie aktualne staje się to wezwanie do nawrócenia z pijaństwa i alkoholizmu, nieczystości i życia w kłamstwie. Wiemy dobrze, jakie spustoszenie moralne, duchowe i fizyczne niosą ze sobą uzależnienia i nałogi.

Dziękuję zatem tym wszystkim, którzy włączają się przez abstynencję w wielki bój o trzeźwość, dziękuję młodzieży i dzieciom za złożone w tym roku z okazji I Komunii świętej i Sakramentu Bierzmowania, przyrzeczenie całkowitej abstynencji od alkoholu, nikotyny i narkotyków. Mam nadzieję, że wiernie ich dotrzymają.

Dorosłych proszę, by w miesiącu sierpniu powstrzymali się od używania napojów alkoholowych, zwłaszcza przy okazji przyjęć z racji wesela i chrztu. Dobrowolna rezygnacja z picia alkoholu jest aktem miłości, ofiarą, która podjęta z miłości do Chrystusa i braci przynosi owoce nawrócenia z pijaństwa. Jeśli miłujesz Ojczyznę, to bądź trzeźwy; jeśli kochasz Polskę, czyń to na trzeźwo i walcz o trzeźwość wśród przyjaciół i bliskich, na ulicy i w sąsiedztwie.

Rodzina polska przeżywa dziś kryzys jedności, macierzyństwa, wychowania dzieci, a zwłaszcza nierozerwalności małżeństwa. Najczęstszą przyczyną tych trudności polskiej rodziny bywa alkoholizm jednego z małżonków, czy nawet obojga. Wobec takiej sytuacji, cały wysiłek walki o trzeźwość trzeba skierować na rodzinę. Jeśli w rodzinie jest ktoś uzależniony, to pozostali członkowie tej rodziny powinni podjąć dobrowolną abstynencję, by osobistym przykładem i modlitwą dopomóc mu w jego wyzwoleniu z nałogu.

Wszelkie uzależnienie, w tym od alkoholu, jest zniewoleniem, człowieka. Pan Jezus powiedział: …kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu (J 8, 34b). Pijaństwo jest grzechem, a więc – niewolą. Trzeźwość zaś jest wolnością od uzależnienia alkoholowego. Być trzeźwym, to być wolnym. Dzisiejszy czas woła o ludzi wolności, o ludzi sumienia. Nasi wrogowie wiedzą o tym, co najbardziej nas zniewala, dlatego chcą nas uczynić niewolnikami grzechu. Tak czynili zaborcy, tak czynił okupant niemiecki, tak czynią ci, którym zależy na pozbawieniu tożsamości polskiego Narodu. Pamiętajmy: być wolnym, to być trzeźwym.

Niech sierpień roku 1996 będzie miesiącem trzeźwości, który przeciągnie się w rok trzeźwości, a rok ten jest przecież okresem ważnych, duchowych przygotowań do kanonizacji naszego patrona bł. Jana z Dukli, której dokona w Krośnie Ojciec Święty Jan Paweł II.

Wszystkich gorąco zachęcam do odświeżenia «Złotych Ksiąg Trzeźwości» i błogosławię.

X Józef Michalik Arcybiskup Metropolita Przemyski

2017-06-16T21:27:32+00:00 28 lipca 1996|List pasterski|