Varia

Varia 2017-11-21T12:33:41+00:00

Świętość życia

Przez Europę idzie dziś cywilizacja śmierci. Kolejne kraje dopuszczają eutanazję. Życie poczęte nie jest chronione prawem ludzi, chroni je jednakże Bóg. Dobrze, że Kościół nieustannie o tym przypomina. Obrońcą życia był niestrudzenie Jan Paweł II, który nie tylko o tym mówił, budził sumienia, ale budował struktury, zakładał Papieskie Rady i Akademie, gromadził ludzi dla obrony życia. Promował cywilizację życia. Naruszono ją w czasie ostatniej wojny w sposób szczególnie okrutny. Bolejemy nad strasznym Holokaustem, nad wyniszczeniem tysięcy oficerów polskich w Katyniu, nad nieprawdopodobnym bólem niewinnych ludzi poddawanych torturom w powojennych więzieniach i podczas "czystek" ideologicznych (mówi się o 35 tysiącach ofiar [...]

Dzieci z Fatimy posłuchały Maryi

Nasz grzech to przyczyna cierpień Chrystusa, to przejaw zła prowokujący Bożą sprawiedliwość. Grzech, bracia i siostry, to zatrute powietrze, które szkodzi człowiekowi, to zatruta woda, którą potem on pije. Nie da się pominąć konsekwencji płynących z dobra lub zła, bo człowiek jest wolny i wraz z Bogiem współtworzy dzieje ludzkości. Tak właśnie trzeba nam patrzeć na posłannictwo Maryi z Fatimy. Matka Najświętsza zwróciła się z zaufaniem do dzieci, a przez nie do każdego z nas. „Czy chcecie - pytała 13 maja 1917 roku - ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, jakie On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za [...]

Gorson: straciłem wiarę. Kolbe mi ją przywrócił!

Wielcy święci byli zawsze wielkimi czcicielami Maryi, bo świętość, ta autentyczna, jest niemożliwa bez Matki Bożej, bez nabożeństwa do Niej. Jednym z największych świętych naszych czasów jest św. Maksymilian Kolbe. Żył oddany Matce Bożej. Założył Niepokalanów pod Warszawą i ten w Japonii. Kochał Maryję całym sercem i głosił Jej cześć. W Stanach Zjednoczonych opublikowano książkę przywołującą wspomnienia ludzi, którzy znali ojca Maksymiliana. Zamieszczona jest w niej wypowiedź pewnego Żyda, mieszkającego w Ameryce. Nazywa się on Zygmunt Gorson. Urodził się w Polsce, w bogatej żydowskiej rodzinie, i dobrze mówił po polsku. Był wychowywany wedle ortodoksyjnych zasad religijnych. Kiedy wybuchła wojna, był [...]

Chrystus wierzy w człowieka

Chrześcijaństwo to religia wielkiego optymizmu. Chrystus wierzy w człowieka i w to, że warto za niego umrzeć. Składa tę ofiarę, żeby się coś w nas zmieniło, byśmy w jakiś sposób stali się do Niego podobni. Tak nas kocha, tak nam ślepo wierzy, tak głęboko ufa, że życie swoje oddaje za nas, mając nadzieję na nasze nawrócenie. Rzecz jasna, są pewne warunki prawdziwego nawrócenia. Pan Jezus o nich mówi. Pierwszy, który płynie z dzisiejszej Ewangelii, to szczerość. Idzie o to, byśmy coś czynili szczerze, nie dla oka ludzkiego, byśmy się nawracali nie dlatego, żeby nas ludzie chwalili, ale z uwagi na [...]

Co uczyniliście jednemu z braci Moich najmniejszych…

„Wstań, który śpisz i powstań z martwych..”. Oto nadeszła godzina powstania ze snu. Obudź się silny duchem Narodzie... Trzeba podjąć nowy zryw solidarnego sprzeciwu wobec zła. Najpierw na kolanach przed Najświętszym Bogiem, w modlitwie osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, w pokucie za tych, do których racje rozumowe nie trafiają. Następnie w konkretnym działaniu: pisząc protesty, domagając się od posłów i senatorów głosowania w obronie życia, naciskając na środki przekazu, manifestując wspólnie, obnażając całą prawdę zakamuflowaną w podstępnych obietnicach, organizując się w szlachetne stowarzyszenia i ruchy na rzecz rodziny, wywierając wprost nacisk na tych, którzy powinni nas i nasze poglądy reprezentować w parlamencie i samorządach. Nie wolno zaniedbać niczego, co obciążyłoby nas w sumieniu. Przed Bogiem, a także [...]

Odpowiedzialność drogi postępu

Człowiek jest zaproszony do dialogu z Bogiem, Pan Bóg zaś mówi do nas w wieloraki sposób, przez najrozmaitsze znaki. Mówi objawionym słowem Bożym, pokazuje, że to dla nas przyszedł na ziemię Zbawiciel. Nie wszyscy jednak chcą Go przyjąć. Niektórzy zamykają swe serca, odchodzą. Wielka to tajemnica, że człowiek może odrzucić Boga. Odrzucając znaki, odrzuca największą miłość. W konsekwencji poniesie porażkę, przegra, bo skaże się na ciemności. Na samotność. Dziś także jesteśmy odpowiedzialni za odczytywanie znaków Bożych, za przyjęcie słowa Bożego, a przede wszystkim za przyjęcie Jezusa. Zamykając się na to objawienie, stracimy coś bardzo ważnego. Nowe czasy, co widzimy, stają [...]

Chrystus – dar dla każdego

Anioł zwiastuje radość, że Chrystus przychodzi do każdego człowieka, że rodzi się w Betlejem i że chce rodzić się w umyśle, w sumieniu, w sercu każdego człowieka, aby przemieniać jego myślenie w nowe myślenie wiarą. Bóg chce rodzić się w człowieku, aby stał się on nowym stworzeniem. I oto stajemy przed wielką tajemnicą. Kiedy Bóg się objawia, to objawia się jako człowiek. Bóg jest tak wielki, a tak bliski zarazem, że się objawia jako Dziecię. To jest wielka, niezwykła treść i teologia. Jezus przychodzi do nas, aby nam pomóc w dojściu do nieba. Przychodzi pomóc nam się zbawić. Przychodzi nie [...]

Zaplanować swój czas

Pragnąłbym, aby ten rok przybliżył każdego z nas do Pana Boga (czy można mieć pewność, że nie jest to ostatni rok w moim czy twoim życiu?). Zbliżyć się to pogłębić osobistą więź z Bogiem, lepiej Go poznać. Ułatwia to dobra i mądra książka religijna, systematycznie czytane czasopismo katolickie, uczestnictwo w życiu Kościoła i we wspólnej modlitwie, ale także rozwijanie talentów i pomnażanie dobra, piękna i miłości. Rozpoczęliśmy nowy rok, mamy kolejny okres czasu, który trzeba wypełnić; zrealizować stałe obowiązki, wywiązać się z podjętej pracy bądź zintensyfikować wysiłek w jej poszukiwaniu. Otrzymujemy nowy okres czasu, aby prowadzić życie w szczęśliwej atmosferze rodzinnej, dzielić niepokój powodowany przez niedociągnięcia któregoś z jej członków, czerpać radość [...]

Mieć czas to w istocie kochać

W Małym Księciu Saint-Exupéry’ego, znanej i pięknej książce, napotykamy rozmowę o róży, w której Mały Książę był zakochany. Choć to tylko przypowiastka, zawiera wiele ludzkiej mądrości. „A oto mój sekret - powiada lis. z którym nasz bohater się zaprzyjaźnia. - Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Tak, bracia i siostry, dobrze widzi się nic tylko umysłem, oczyma, dobrze widzi się również sercem. Jeśli zabraknie widzenia sercem, nie będzie człowiek mógł widzieć w sposób pełny. Dlatego żona. która kocha męża, matka, która kocha dziecko, nie czeka, aż mąż czy dziecko przypomną jej o jakiejś [...]