Wezwanie do „Nowenny modlitw i czynów pobożnych”

Wezwanie do „Nowenny modlitw i czynów pobożnych” w związku z przemianami historycznymi, w jakie wstępuje Polska. Słowo pasterskie Metropolity Przemyskiego z dnia 7 kwietnia 2004 roku.

W momentach historycznych wydarzeń Kościół zwraca uwagę na potrzebę moralnego i duchowego odrodzenia. Katolicka większość Polaków w dziejowych chwilach prosiła o wstawiennictwo Matkę Chrystusa. Pod koniec XVIII wieku, kiedy Polskę usuwano spośród państw Europy, Polacy uchwalając Konstytucję Trzeciego Maja zwrócili się do Opatrzności Bożej. Z biegiem lat święto Konstytucji stało się uroczystością Maryi Królowej Polski. Obecnie, gdy Polska wpisuje się w nowy sposób do grona państw Europy, wypełnia się zaległe wotum Świątyni Opatrzności. Pragniemy zawierzyć nową rzeczywistość Kontynentu Europejskiego Bogu Czuwającemu i Miłosiernemu przez wstawiennictwo Bogurodzicy Maryi. Podczas gdy jedni zamilczają prawdę o Bogu, nie może zabraknąć głosu ludzi przekonanych o Jego obecności w świecie. Prosimy zatem wszystkich, rozumiejących te intencje, o podjęcie pobożnych czynów.

1. Odmówienie cząstki Różańca w kościołach, rodzinach lub osobiście w dniach od 25 kwietnia do 3 maja br. w następujących intencjach:

• o cnotę nadprzyrodzonej nadziei,
• o dar mądrości,
• o cnotę męstwa w dawaniu świadectwa wierze,
• o cnotę uczciwości,
• o postawę wzajemnej życzliwości,
• o miłość w rodzinach,
• o szacunek dla dobra wspólnego,
• za Ojczyznę Polskę,
• o opiekę Maryi Matki Zawierzenia Opatrzności Bożej i Królowej Polski nad Narodem.

2. Odczytanie w środę, dnia 28 kwietnia, w ciągu doby, jednej z Ewangelii (Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana). Odczytanie może być osobiste, rodzinne, zorganizowane w grupach lub wy słuchane przy pomocy katolickich rozgłośni.

3. Piątek dnia 30 kwietnia br. powinien być dniem postu. Niech to będzie dzień solidarności z wieloma biednymi u nas i w świecie.

4. Niedziela 2 maja br. będzie dniem wielkiej celebry w murach Świątyni Opatrzności na Polach Wilanowskich w Warszawie z udziałem Episkopatu, przedstawicieli Episkopatów Europejskich oraz najwyższych Władz Państwowych, Samorządowych i społecznych. Będzie to także dzień zbiórki ofiar pieniężnych na budowę świątyni tak na terenie celebry wilanowskiej jak i w kościołach całej Polski oraz we wszystkich Ośrodkach Polonijnych w świecie.

5. Dzień 3 maja – Uroczystość Królowej Polski, to modlitwy dziękczynne i błagalne na Jasnej Górze, zawierzenie Maryi według myśli Sługi Bożego Prymasa Kardynała Wyszyńskiego. Prośmy o Europę ducha. Niech Duch Święty, do którego z mocą Apostoła zwracał się u nas Ojciec Święty Jan Paweł II, odnawia oblicze Ziemi i odradza serca ludzkie w całej Europie.

Proszę powyższe wezwanie uwzględnić w programie duszpasterskim w parafiach naszej Archidiecezji.

X Józef Michalik
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI

L.dz. 1716/2004

2017-06-16T17:44:38+00:00 07 kwietnia 2004|Inne|