Wskazania duszpasterskie z okazji XIX Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu

Wskazania  duszpasterskie Metropolity Przemyskiego z okazji XIX Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu (18 – 24 II) z dnia 9 lutego 1996 r.

Okres Wielkiego Postu to czas refleksji nad naszym chrześcijańskim powołaniem i odpowiedzialnością za Polskę. Nawiedzenie Matki Bożej Fatimskiej naszej Archidiecezji stało się okazją do odnowienia w nas wezwania do pokuty i nawrócenia. To nawrócenie jest konieczne na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Ale szczególnie jest aktualne w dziedzinie trzeźwości, ponieważ:

· ciągle wzrasta liczba ludzi uzależnionych,

· obniża się próg picia napojów alkoholowych przez młodzież,

· wielkie spustoszenie przynosi alkohol w polskich rodzinach,

· pogłębia się degradacja moralna Narodu, a szczególnie ludzi uzależnionych od alkoholu.

Nasuwa się zatem pytanie, co należy robić w takiej sytuacji? Oto tylko niektóre propozycje postępowania:

· modlić się w intencji ludzi uzależnionych i o zmianę naszych oby-czajów, będących główną przyczyną pijaństwa,

· wychowywać młode pokolenie w abstynencji od napojów alkoholowych,

· zmienić styl naszych spotkań towarzyskich,

· upowszechniać przyjęcia bezalkoholowe z okazji uroczystości rodzinnych,

· domagać się od władz zmniejszania ilości sklepów z napojami alkoholowymi,

· organizować różne grupy apostolskie jak: Ruch Światło – Życie, Domowy Kościół, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Apostolat Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego, Bractwa Trzeźwości, itp.

Konieczny jest zryw wszystkich myślących Polaków. Sługa Boży Ks. Bronisław Markiewicz powiedział przed laty: Polska będzie trzeźwa albo jej wcale nie będzie. Wymowne jest też pytanie Księdza Prymasa Wyszyńskiego: Jakiej chcemy Polski, czy chcemy Polski pijanej, już kiedyś była przepita. Niech te słowa przestrogi będą dla każdego wierzącego mobilizacją do jeszcze bardziej wytrwałej pracy trzeźwościowej.

W oczekiwaniu na owoce tej pracy, wszystkim zatroskanym o trzeźwość Narodu, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

X Józef Michalik Arcybiskup Metropolita Przemyski

2017-06-16T21:25:46+00:00 09 lutego 1996|Inne|