Wybory przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – nota historyczna

Po raz pierwszy wybory przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski odbyły się 9 marca 1989 r. W myśl statutu, zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską w 1986 r., „przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na okres odnawialny 5 lat wybiera w tajnym głosowaniu sesja plenarna tejże Konferencji spośród Arcybiskupów i Biskupów diecezjalnych”.

Na ręce prymasa Polski kard. Józefa Glempa, metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, do tamtej pory pełniącego funkcję przewodniczącego Episkopatu z urzędu, Ojciec Święty Jan Paweł II skierował 14 listopada 1986 r. pismo, w którym wyjaśnia, że „artykuł 7 Statutu, który mówi o zasadzie wybieralności Przewodniczącego Konferencji, nie tylko nie pomniejsza znaczenia Prymasa jako tego, z którego godnością był dotychczas związany urząd Przewodniczącego Konferencji – ale także zmierza do tego, ażeby urząd ten nabrał nowej aktualności przez dostosowanie do powszechnego prawa Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Dalej czytamy, że „w kontekście Stolica Apostolska żywi przekonanie, że godność Prymasa Polski może tylko zyskać na znaczeniu, gdy będzie On sprawował stanowisko Przewodniczącego Konferencji na podstawie wyboru swoich Konfratrów w urzędzie biskupim, posługujących wspólnie z Nim Kościołowi w Polsce. Posiada to doniosłe znaczenie dla pogłębienia odpowiedzialności kolegialnej wśród wszystkich Członków Konferencji Episkopatu”.
Kard. Glemp z wyboru biskupów pełnił funkcję przewodniczącego Episkopatu przez kolejne trzy 5-letnie kadencje (wybory z 1989, 1994, 1999). W czasie jego urzędowania, w 1995 r., zatwierdzony został kolejny statut, który dookreślił, że funkcję przewodniczącego Episkopatu dany hierarcha może wykonywać bez przerwy nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje (art. 23).
Podczas 326. zebrania plenarnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 17-18 marca br., biskupi dokonali – zgodnie z art. 8 obowiązującego statutu – wyboru na urząd przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz jego zastępcy. Wówczas przewodniczącym KEP wybrany został abp. Józef Michalik, metropolita przemyski. Funkcję zastępcy przewodniczącego KEP zebranie plenarne powierzyło abp. Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu.
(MD/BP KEP)

2017-07-10T03:58:28+00:00 09 marca 2010|Opracowania|