„Z nauką religii niech wróci Chrystus do naszych szkół”

Gorzów Wlkp., 10.08.1990 r. Słowo Pasterskie Biskupa Gorzowskiego

Drodzy Diecezjanie

Jak wiecie, od 3 września br. wraca katechizacja do polskich szkół.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.08 br. postanawia, że rodzice lub sama młodzież wyrażą wolę korzystania z nauki religii w szkole.

Nie ulega wątpliwości, że już przez sam chrzest została wyrażona decyzja włączenia dziecka do Kościoła oraz wychowania go w wierze katolickiej. Obecnie trzeba tę wolę raz jeszcze zadeklarować.

Proszę i polecam wszystkim rodzicom katolickim, których dzieci uczęszczają do szkół, a także polecam wszystkim ochrzczonym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby rozpoczynając rok szkolny zadeklarowali pragnienie uczęszczania na naukę religii w szkole.

Ta deklaracja wobec szkoły stanie się deklaracją konsekwencji naszej wiary, którą chcemy poznawać i według której chcemy żyć jako chrześcijanie.

Nauczanie religii w szkole zaoszczędzi wprawdzie wiele czasu młodzieży oraz rodzicom małych dzieci, ale dla księży stworzy nowe trudności. Odtąd trzeba będzie przyjąć nowy plan duszpasterski i tak ułożyć godziny dyżurów, pogrzebów i ślubów, a także rozplanować czas spowiedzi św. i innych zajęć, aby nie kolidowały z obowiązkiem kapłana na katechezie w szkole.

Diecezja nasza nieustannie modli się o nowe powołania kapłańskie, ale w obecnej sytuacji odczuje szczególnie boleśnie ich brak. Sami kapłani nie są w stanie objąć nauczaniem religii dzieci i młodzieży. Nie wystarczą dotychczasowi katecheci i siostry zakonne. Liczę w tej sytuacji na pomoc świeckich, którzy kiedyś pracowali w katechizacji, ukończyli studia teologiczne, kursy katechetyczne, bądź mając przygotowanie pedagogiczne, chcieliby nawet w zmniejszonym zakresie godzin, włączyć się w dzieło przekazywania wiary. Dla nich będą w najbliższym czasie zorganizowane przyspieszone kursy szkoleniowe. Zapraszam przeto do tej pomocy w formowaniu wiarą umysłów i sumień naszych dzieci i młodzieży.

Pole pracy duchowej jest niezwykle piękne i potrzebne każdemu człowiekowi i narodowi.

Jest to też sprawa bardzo pilna.

Zauważcie jak przeciw religii rozlegają się jazgotliwe protesty maleńkich grupek ludzi spod znaku nieprzyjaciół Krzyża i Ewangelii. Są nieliczni, ale mają dostęp do szerokiego nagłośnienia. Czują się mocni, bo mają powiązania międzynarodowe laicystyczne. Dla mnie są echem odwiecznego głosu zbuntowanego przeciw Bogu szatana i są też odwiecznie skazani na porażkę, bo ostatecznie zawsze zwycięża dobro, prawda, zwycięża najpiękniesza miłość świata, jaką przyniósł Chrystus na ziemię, zwycięża Bóg.

Bardzo proszę Dyrekcje wszystkich szkół oraz Nauczycieli i Pracowników, aby przyjęli ze staropolską kulturą i chrześcijańskimi uczuciami kapłanów i katechetów, powracających do szkół po ponad 30 latach nieobecności. Okażcie im pełną życzliwość, którą niech odwzajemnią przez godną współpracę w trudnym dziele formowania młodego człowieka.

Wszyscy ubogaćmy to wydarzenie naszą szczerą modlitwą.

Pozdrawiam i błogosławię Kapłanom, Rodzinom Zakonnym, Katechetom i Katechetkom, a także Nauczycielom, Dzieciom i Młodzieży rozpoczynającym ten rok z widzialną obecnością Krzyża oraz nauki Chrystusowej w szkole.

Uszanujcie przekonania innych, ale nie macie powodu, aby wstydzić się Chrystusa i Krzyża, który jest znakiem wiary i nadziei.

Wszystkich zawierzam Matce Najśw. Rokitniańskiej i od serca błogosławię

Wasz biskup

+ dr Józef Michalik

2017-06-16T19:11:28+00:00 10 sierpnia 1990|Inne|