Zaproszenie na archidiecezjalne kongregacje dla katechetów, proboszczów i duszpasterzy

Metropolita Przemyski wystosował specjalny list, w którym zaprosił wszystkich katechetów, proboszczów i duszpasterzy Archidiecezji Przemyskiej na kongregacje, które odbędą się na przełomie sierpnia i września br.

Drodzy Katecheci i Duszpasterze Archidiecezji Przemyskiej

W roku szkolnym 2009/10 w naszej Archidiecezji katechizowano ponad 146 tys. dzieci i młodzieży. Uczniowie naszych szkół potrzebują odpowiedniej liczby katechetów, dobrze przygotowanych, zaangażowanych i kreatywnych. Kreatywny nauczyciel i katecheta to pasjonat, człowiek refleksyjny, posiadający głęboką wiedzę, ciągle poszukujący, umiejący współpracować. Kreatywność to postawa twórcza, która pociąga za sobą powstawanie nowych koncepcji, rozwiązań, aby docierać do adresata z ewangelicznym orędziem.
Kreatywności od katechety domaga się jego powołanie i misja zlecona przez Kościół. Ten kto jest twórczy i kreatywny realizuje w pełni swoje człowieczeństwo, naśladując ciągle aktywnego Boga.

W roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem „Bądźmy świadkami Miłości”, podczas odpraw katechetycznych, chcemy podjąć temat kreatywności w katechezie, gdyż między innymi poprzez kreatywność katecheta wyraża swą miłość do Chrystusa i świadczy o Jego miłości.

Zapraszam wszystkich katechetów, proboszczów i duszpasterzy na kongregację, która tradycyjnie odbędzie się w trzech ośrodkach.

– w Krośnie (św. Piotra i Jana z Dukli) – 30.08.2010
– w Łańcucie (Fara) – 31.08.2010
– w Przemyślu (Archikatedra) – 01.09.2010

Początek godz. 14.00.

Program:

9.30 – Nabożeństwo – Ks. dr Tadeusz Kocór
10.15 – Kreatywność w katechezie – Ks. prof. dr hab. M. Zając /KUL/
11.15 – Dyskusja
11.30 – Komunikaty Wydziału Nauki Katolickiej – Ks. dr W. Janiga
11.45 – Przerwa
12.15 – Komunikaty Wydziału Duszpasterskiego
12.45 – Katechetyczno – pastoralna refleksja Metropolity Przemyskiego

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Józef Michalik
Arcybiskup Metropolita Przemyski

2017-06-19T16:54:16+00:00 01 sierpnia 2010|Inne|